Zajímavé nálezy z PP Kačina

Kačina - lesní porost v severní částiS Tomášem Veverkou jsme nedávno napsali článeček shrnující nálezy vzácnějších brouků na území Přírodní památky Kačina. Zámecký park a především přilehlá obora a bažantnice je díky velkému množství starých, často odumírajících nebo odumřelých stromů, významným refugiem pro mnohé druhy brouků, kteří jsou svým životem právě na takové stromy vázané. Celý příspěvek

Výsledky inventarizačního průzkumu Chmeliště

Chmeliště - jezírka

V letošním roce proběhl podrobnější průzkum cihelny Chmeliště – lokality, kterou snad již není potřeba blíže představovat. Mapování proběhlo díky finanční podpoře ČSOP z programu Ochrana biodiverzity. Průzkum byl zaměřen na ptáky, vážky, obojživelníky, plazy a nově také na denní motýly a některé skupiny brouků. Výsledky potvrdily druhovou pestrost a množství chráněných a ohrožených organismů, vyskytující se na této lokalitě. Celý příspěvek

Ochranářská a ornitologická novinka

Nedávno jsme vás informovali o naší snaze omezit rybářské hospodaření na Ludvičinu rybníku (blíže zde) z důvodu vytvoření vhodných podmínek k rozmnožování vážky jasnoskvrnné (Leucorrhinia pectoralis). S provozovatelem, jímž jsou Městské lesy a rybníky s.r.o, společnost Města Kutná  Hora, jsme  dohodli kompromisní řešení přijatelné pro obě strany na dobu pěti let. Po uplynutí této doby a zhodnocení vlivu navrženého způsobu hospodaření na  populaci vážek dojde k dalším jednáním o následném využití rybníku.

Rozšíření vážky jasnoskvrnné v ČR

Tímto bychom chtěli firmě Městské lesy a rybníky, zejména jednateli ing. S. Peroutkovi, ale i celé dozorčí radě společnosti poděkovat za jejich vstřícný postoj k jednání a ochraně přírody. Věříme, že se nám společně podaří zachovat a do budoucna i chránit tuto přírodně cennou lokalitu. Vážka jasnoskvrnná je totiž jen jedním z mnoha zajímavých druhů, vyskytujících se u Ludvičina rybníku. Celý příspěvek

Ludvičin rybník – nový domov pro vážku jasnoskvrnnou?

Ludvičin rybník

Na území kutnohorského regionu není mnoho rybníků, o kterých by se dalo říci, že jsou takřka přírodního charakteru. Jeden takový nádherný rybníček, jménem Ludvičin, můžete najít v lese asi 2,5 km východně od Zbraslavic. V jeho těsné blízkosti se nacházejí další dva rybníky, větší Široký a menší Olšový. Ludvičin rybník s rozlohou 1,36ha patří sice k malým vodním plochám, ale jeho ekologická hodnota je velká. Celý příspěvek

Dravci a sovy na polích

V zimě se dravci stahují na lokality s dostatkem potravy, hlavně hrabošů, což jsou především vojtěšková pole. V letech početného výskytu hrabošů se na takových místech mohou objevit desítky jedinců v několika druzích, což mylně vyvolává představu o  jejich přemnožení. Nejpočetnější bývá káně lesní, pravidelně poštolka obecná, vzácností není ani moták pilich nebo káně rousná.

Káně rousná

Jen zřídka se objeví malý  severský draveček dřemlík tundrový   nebo   sokol  stěhovavý,  kterého  jsem  například tuto zimu pozoroval dvakrát v okolí Hlízova.  Mimo dravců se na polích objevují při lovu hrabošů volavky popelavé i bílé a ťuhýk šedý, který si ulovenou kořist často nabodává na větvičky.  Jen co se setmí přilétají  na  lov  sovy.  Pravidelně  se   setkávám  s  běžným  puštíkem  obecným  a  kalousem  ušatým, zatímco s kalousem pustovkou jen v některých letech. Občas pozoruji i výra velkého a výjimečně sovu pálenou. Celý příspěvek

Vzácný host ze severu

Lyskonoh ploskozobý

Tento krátký příspěvek je o letošní, bezesporu největší, ornitologické události na Kutnohorsku. Při jedné z mnoha kontrol ptačího osazenstva, které provádím celoročně na  Vavřineckém rybníce (u stejnojmenné obce poblíž Uhlířských Janovic), jsme dne 19. listopadu s mým kolegou ornitologem Janem Křivským zaznamenali lyskonoha ploskozobého (Phalaropus fulicarius). Celý příspěvek

Mapování vážek na Kutnohorsku

Z celkového počtu 74 druhů zjištěných v České republice bylo z okresu Kutná Hora do roku 2009 známo 24 druhů. V měsících červenci až září roku 2009 jsem se začal touto zajímavou skupinou hmyzu zabývat a na 28 lokalitách jsem zjistil 31 druhů.

samec vážky ploské (Libellula depressa)

samec vážky ploské (Libellula depressa)

V letošním roce jsem pokračoval v mapování. Projekt Sledování vážek na vybraných lokalitách okresu Kutná Hora byl finančně podpořen částkou 7900 Kč z Národního programu ČSOP – Ochrana biodiverzity. Sledovaných 48 lokalit pokrývalo téměř celé Kutnohorsko. Celkem jsem získal 1557 údajů o výskytu 46 druhů (11 nových pro sledované území). Závěrečnou zprávu z projektu si můžete přečíst ZDE. Celý příspěvek

Sovy a bílá volavka v Kutné Hoře

Kalous ušatý

Kalous ušatý

Sovy – tajemní noční ptáci, které většina lidí vidí občas jen jako stín ve tmě. V posledních dnech však nastala možnost prohlédnout si sovy za denního světla, a to kalouse ušaté (Asio otus). Skupina až 19 jedinců (pokud někdo pozoroval více, tak nám může napsat) tráví dny v korunách bříz poblíž základní školy T. G. Masaryka a staly se vyhledávanou podívanou pro mnoho lidí. O žádný neobvyklý jev ovšem nejde. Kalousi se takto sdružují zcela pravidelně, obvykle od října do března. Většinou jde o počty do třiceti jedinců na jednom místě, někdy se však shromáždí i více než sto exemplářů. Jako místa denního odpočinku preferují jehličnaté stromy – smrky, tůje, atd., listnaté stromy obsazují méně často. Tato shromaždiště bývají i dlouhodobě obsazovaná, někdy až desítky let. V těchto skupinách mohou být i ptáci ze vzdálených zemí – kroužkováním bylo zjištěno že k nám přilétají např. z Polska nebo Ruska. Celý příspěvek

Máme nového člena

Díky článku o Tř™eřňovce (tř™eřňovém sadu nad sídliřtěm) a komentář™ům k tomuto článku jsme nařli nového člena nařeho sdružení.  Jmenuje se Pavel Jakubec a jeho největřím koníčkem jsou brouci, hlavně nosatci.  My jsme již dř™ívě věděli, že nějaký “nosatečkář™” jménem Jakoubek, Jakubec, Jakub nebo tak nějak  v Kutné Hoř™e bydlí, ale bohužel jsme př™esně nevěděli jméno a ani kontakt na něj.  A on se Pavel př™ihlásil sám.  Dohodli jsme se na výjezdním zasedání nařeho sdružení, které se konalo na Palmě.  Tam jsme nabídli Pavlovi členství v nařem sdružení a on nabídku př™ijal. Vítáme ho tedy mezi námi….

Vydařené Vítání ptačího zpěvu

Bramborníček hnědý

Bramborníček hnědý

V sobotu 2.5. proběhlo u Vavřineckého rybníku Vítání ptačího zpěvu. Počasí nám i přes mrazivé ráno přálo, a tak v 7:30 hod snad i díky němu dorazilo nebývalý počet 44 návštěvníků, z toho 8 dětí. V předešlích ročnících jsme se scházeli v obvyklém pčtu kolem 20 lidí. Po uvítání  návštěvníků akce se vyrazilo podél břehu rybníku k odchytovému stanovišti, kde jsme měli od svítání naaženy čtyři sítě na odchyt pěvců v rákosinách a křovinách. Odchyt se celkem vydařil a ze sítí jsme během dopoledne vyprostili a následně okroužkovali 18 exemplářů v 10ti druzích. Nejpočetějším  úlovkem byli enápadně zbarvení, ale zpěvem výrazní rákosníci proužkovaní, kteří své jméno získali podle výrazného světlého proužku nad okem. Ze zajímavých ptáků mohli návštěvníci obdivovat např. krásně vybarvené bramborníčky hnědé a rákosníka velkého, jehož výrazný skřehotavý zpěv z rákosí se opravdu nedal přeslechnout.

Celý příspěvek