Fauna

Fauna údolí Vrchlice

Následující seznam zvířat je systematicky uspořádán. Je však stále neúplný, protože druhy mnohých tříd nebo i řádů není jednoduché taxonomicky zařadit a specialistů například na blanokřídlý, dvoukřídlý nebo rovnokřídlý hmyz je v ČR velice málo. I tak se nám podařilo  během výzkumu v roce 2009 a 2010 určit většinu druhů žijících na 2,5 km úseku toku Vrchlice. Mnohé však ještě na své určení čekají. Z těch, co se nám podařilo určit, je několik desítek druhů chráněných zákonem nebo jsou dokonce vedeny v seznamech Natura 2000

2 komentáře u „Fauna

  1. Vážení,
    v přehledu bezobratlých, třída mnohonožky (Diplopoda), uvádíte jediný druh. mnohonožka zemní (Julus terrestris). Jde o druh, který nežije na území ČR. Literární údaje o výskytu tohoto druhu jsou chybné.
    Většinou jde o podobné druhy rodu Julus, Leptoiulus apod. Pozdravuje Pavel Kocourek

  2. Dobrý den, děkujeme za upozornění. Mnohé řády (motýly, brouky, blanokřídlí) jsme konzultovali s odborníky. Bohužel ne na všechno jsme našli konzultace. sami se zajímáme hlavně o vyyší řády a třídy zvířat. Byli bychom ale rádi, kdybyste s námi navázal spolupráci a některé třídy hmyzu bychom mohli o Vaše poznatky doplnit, případně i o fotografie. Ve třech toho opravdu nestíháme moc. Díky za pochopení, Martin S.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *