Zajímavé nálezy z PP Kačina

Kačina - lesní porost v severní částiS Tomášem Veverkou jsme nedávno napsali článeček shrnující nálezy vzácnějších brouků na území Přírodní památky Kačina. Zámecký park a především přilehlá obora a bažantnice je díky velkému množství starých, často odumírajících nebo odumřelých stromů, významným refugiem pro mnohé druhy brouků, kteří jsou svým životem právě na takové stromy vázané. Celý příspěvek

Břehule dostanou finanční podporu

Tyto stěny by měly být zase kolmé, vhodné pro břehule

Před více než rokem jsme vás informovali o dvou projektech. Počátkem roku 2010 jsme začali pracovat na obou projektech a souběžně s tím jsme žádali na AOPK v Praze, z programu Péče o krajinu. Tehdy jsme se žádostmi na zvýšení biodiverzity v údolí  Vrchlice a obnovu břehulích teras v bývalé cihelně v Sedlci neuspěli. Zkusili jsme požádat u Nadace Partnerství a vyšlo to. Projekt na zvýšení biodiverzity jsme v minulém měsíci úspěšně ukončili. Na “břehule” jsme se pokusili získat finanční prostředky až letos na jaře u Nadace Via, fondu T-mobile pro zaměstnance. Tento týden jsme dostali informace, že naší žádosti bylo vyhověno a dostali jsme na obnovu hnízních stěn grant v plné výši. Celý příspěvek