Dravci a sovy na polích

V zimě se dravci stahují na lokality s dostatkem potravy, hlavně hrabošů, což jsou především vojtěšková pole. V letech početného výskytu hrabošů se na takových místech mohou objevit desítky jedinců v několika druzích, což mylně vyvolává představu o  jejich přemnožení. Nejpočetnější bývá káně lesní, pravidelně poštolka obecná, vzácností není ani moták pilich nebo káně rousná.

Káně rousná

Jen zřídka se objeví malý  severský draveček dřemlík tundrový   nebo   sokol  stěhovavý,  kterého  jsem  například tuto zimu pozoroval dvakrát v okolí Hlízova.  Mimo dravců se na polích objevují při lovu hrabošů volavky popelavé i bílé a ťuhýk šedý, který si ulovenou kořist často nabodává na větvičky.  Jen co se setmí přilétají  na  lov  sovy.  Pravidelně  se   setkávám  s  běžným  puštíkem  obecným  a  kalousem  ušatým, zatímco s kalousem pustovkou jen v některých letech. Občas pozoruji i výra velkého a výjimečně sovu pálenou. Celý příspěvek