Ochranářská a ornitologická novinka

Nedávno jsme vás informovali o naší snaze omezit rybářské hospodaření na Ludvičinu rybníku (blíže zde) z důvodu vytvoření vhodných podmínek k rozmnožování vážky jasnoskvrnné (Leucorrhinia pectoralis). S provozovatelem, jímž jsou Městské lesy a rybníky s.r.o, společnost Města Kutná  Hora, jsme  dohodli kompromisní řešení přijatelné pro obě strany na dobu pěti let. Po uplynutí této doby a zhodnocení vlivu navrženého způsobu hospodaření na  populaci vážek dojde k dalším jednáním o následném využití rybníku.

Rozšíření vážky jasnoskvrnné v ČR

Tímto bychom chtěli firmě Městské lesy a rybníky, zejména jednateli ing. S. Peroutkovi, ale i celé dozorčí radě společnosti poděkovat za jejich vstřícný postoj k jednání a ochraně přírody. Věříme, že se nám společně podaří zachovat a do budoucna i chránit tuto přírodně cennou lokalitu. Vážka jasnoskvrnná je totiž jen jedním z mnoha zajímavých druhů, vyskytujících se u Ludvičina rybníku.

A ještě jedna novinka – tentokrát ornitologická – z Nového rybníku u Nových Dvorů. Při pondělní kontrole jsem mimo běžné vodní drůbeže pozoroval i jednoho bukače velkého (Botaurus stellaris). Tento druh, jehož hnízdní početnost v České republice dosahovala v letech 2001-2003 pouze 30-40 párů, jsem na Kutnohorsku doposud zaznamenal pouze několikrát. Nový rybník je díky svým rozsáhlým porostům rákosu vhodná lokalita k hnízdění, a tak můžeme doufat, že se tam usadí a obohatí zdejší faunu. S Novým rybníkem, který na Kutnohorsku patří mezi nejvýznamnější hnízdiště vodních ptáků a hostí početné populace obojživelníků vás blíže seznámíme v některém z dalších příspěvků.

nebuďte asociální, sdílejte ...Share on facebook
Facebook
0
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
0

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *