Flóra

Flóra údolí Vrchlice

Průzkum z hlediska botanického byl naposledy pečlivě proveden v roce 1956 inspektorem Vepřkem. Lokalita se během následujících 50 let vyvíjela, měnila a následně se tak měnila i druhová skladba rostlin a živočichů. V následujícím seznamu je porovnání výskytu v roce 1956 a dříve s výskytem dnes. V roce 2009 a 2010 byl proveden další, podrobný průzkum z hlediska botanického a ukázalo se, že druhová skladba je bohatší oproti minulosti v hlavně v nivní části údolí. Pestrá jsou také společenstva suchých skal a zídek. Bohaté zastoupení má v údolí skupina lišejníků, mechů a kapradin. Na ty by bylo dobré pozvat do údolí odborníky, aby desítky druhů taxonomicky zařadili.

Čísla za jednotlivými druhy jsou kvůli typovému rozlišení lokality.

2 Lom a jeho nejbližší okolí

3 Skály,křovinaté stráně – pokud není upřesněno

4 Potok, ale hlavně jeho nejbližší okolí – pokud není upřesněno

5 Haldy a jejich okolí

6 Louka a její okolí,včetně křovinatého pásu kolem

7 Les po celé délce údolí, někde specifikováno

Některé rostliny se vyskytují podél cest, ve škarpách nebo v okolí mlýnů a obytných ploch.

Tento seznam rostlin nám ukazuje jaké byla druhová rozmanitost před více jak 50 lety a dnes. Některé rostliny z čtyřicátých let v dnešní době již v údolí nerostou, njiné se naopak oproti minulosti objevily.

2 komentáře u „Flóra

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *