Kmen členovci

Kmen členovci

Arthropoda

Podkmen klepítkatci

Chelicerata

Třída pavoukovci

Arachnoidea

Řád štírci

Pseudoscorpinidea

 • štírek mechový Neobisium moscorum

Řád sekáči

Opilionidea

 • sekáč domácí Opillio parietinus

Řád pavouci

Aranidea

velice mnoho druhů, zatím neurčeno

Čeleď skákavkovití Salticidae
Čeleď třesavkovití Pholcidae
Čeleď křižákovití Aranidae
Čeleď běžníkovitých Thomisidae
Čeleď slíďákovití Lycosidae

Řád roztoči

Acarina

 • sametka rudá Trombidium holosericeum
 • klíště obecné Ixodes ricinus

Podkmen korýši

Crustacea

Třída rakovci

Malacostraca

�?ád stejnonožci

Isopoda

 • beruška zední Oniscus asellus
 • beruška obecná Porcelio scaber
 • svinka obecná Armadillidium vulgare

�?ád desetinožci

Decapoda

 • rak říční Astacus fluviatilis velice hojný, hlavně ve střední části údolí
 • rak bahenní Astacus leptodactylus ve Velkém r., možný výskyt i v potoce tůně
 • rak kamenáč Astacus torrentium pravděpodobný výskyt, nutný průzkum

�?ád různonožci

Amphipoda

 • blešivec obecný Gammarus pulex
 • beruška vodní Asellus aquatica

Podkmen vzdušnicovci

Tracheata

Třída mnohonožky

Diplopoda

�?ád mnohonožky pravé

Opisthospermophora

 • mnohonožky Julus sp.

mnoho dalších druhů, nutný průzkum

Třída stonožky

Chilopoda

mnoho dalších druhů, nutný průzkum

�?ád stejnočlenky

Scolopendromorpha

 • stonoha nížinná Cryptops hortensis

�?ád mnohočlenky

Geophilomorpha

 • zemivka žlutává Clinopodes flavidus

�?ád různočlenky

Lithobiomorpha

 • stonožka škvorová Liothobius forficatus

Třída hmyz

Insecta

Podtřída bezkřídlé Apterygota

�?ád chvostoskoci

Collembola

 • larvěnka obrovská Tetrodontophora bielanensisna na jaře velice hojná podél potoka

mnoho dalších neurčených druhů

�?ád chvostnatky Archaeognatha

chvostnatka Dilta sp.  žije v kamenné suti nad Denemarkem

Podtřída křídlaté Pterygota

�?ád střechatky Megaloptera

 • střechatka obecná Sialis lutaria

�?ád chrostíci Trichoptera

 • chrostík ostruhatý Neureclipsis bimaculata  jeho larvy vytvářejí v potoce nálevkovité útvary

�?ád jepice

Epheroptera

 • jepice obecná Ephemera vulgata

několik neurčených druhů

�?ád  síťokřídlí Neuroptera

čeleď strumičníkovití Osmylidae
 • strumičník zlatooký Osmylus fulvicephalus

�?ád pošvatky

Plecoptera
několik neurčených druhů

�?ád vážky

Odonata

Čeleď motýlicovití Calopterigidae
 • motýlice obecná Caleopteryx virgo hojná v blízkosti potoka
Čeleď šidélkovití Agrionidae
 • šidélko páskované Coenagrion puella v blízkosti potoka
 • šidélko brvonohé  Platycnemis pennipes
 • šidélko větší Ischnura elegans
Čeleď šídlovití Aeschnidae
 • šídlo modré Aeschna cyanea v blízkosti potoka
 • šídlo velké Aeschna grandis
Čeleď lesklicovití Corduliidae
 • lesklice zelenavá Somatochlora metallica
Čeleď vážkovití Libellulidae
 • vážka ploská Libellula depressa okolí potoka, hojná
 • vážka černořitná Orthetrum cancellatum
 • vážka rudá Sympetrum sanquineum potok a okolí
 • vážka obecná Sympetrum vulgatum

�?ád švábi

Blapttidea
několik málo neurčených druhů

�?ád rovnokřídlí

Orthoptera
několik druhů z různých čeledí

Čeleď sarančovití Acrididae
 • saranče modrokřídlá Oedipoda coerulescens na spodních partiích hald
 • saranče stepní Omocestus viridulus
 • saranče čárkovaná Stenobothrus lineatus
Čeleď kobylkovití Tettigoniidae
 • kobylka zelená Tettigonia viridissima

�?ád škvoři

Dermaptera

 • škvor obecný Forficula auricularia

�?ád stejnokřídlí

Homoptera

Podřád mšice

Ahinidae
mnoho druhů

Podřád červci

Coccinea

 • toulice kopřivová Orthezia urticea

�?ád ploštice

Heteroptera

Podřád skrytorozí

Cryptocerata

Čeleď splešťulovití Nepidae
 • splešťule blátivá Nepa cinerea tůně v potoce
Čeleď znakoplavkovití Notonectidae
 • znakoplavka obecná Notonecta glauca tůně v potoce
Podřád jevnorozí

Gymnocerata

Čeleď bruslařkovití Gerridae
 • bruslařka obecná Gerris lacustris na tůních
Čeleď ruměnicovití Pyrrhocoridae
 • ruměnice pospolná Pyrrhocoris apterus
Čeleď kněžicovití Pentatomidae
 • kněžice chlupatá Dolycoris baccarum
 • kněžice páskovaná Graphosoma italicum
 • kněžice trávozelená Palomena prasina
 • kněžice obecná Acanthosoma haemorrhoidale
 • kněžice obilná Eurygaster maura
 • podkornice zhoubná Aradus cinnamomeus

�?ád blanokřídlí

Hymenoptera

Čeleď lumkovití Ichneumonidae

mnoho druhů neurčeno

Čeleď zlatěnkovití Chrysidae
 • zlatěnka Chrysis auratus
 • zlatěnka Chrysis gloriosa
 • zlatěnka Chrysis cyanea

další druhy

Čeleď krásenkovití Torymidae
 • krásenka šípková Torymus bedequaris parazit u žlabatky růžové
Čeleď žlabatkovití Cynipidae
 • žlabatka růžová Diplolepis rosae
 • žlabatka hrášková Neuroterus quercusbaccarum na dubech
 • žlabatka listová Cynis quercusfolii
Čeleď jízlivkovití Eumenidae
 • Eumenes pomiformis

mnoho neurčených druhů

Čeleď srš�?ovití Vespidae
 • srše�? obecná Vespa crabro celé údolí, slunná místa
 • vosa obecná Vespula vulgaris hojná po celém údolí
 • vosa útočná Vespula germanica není tak hojná jako předcházející
 • vosík francouzský Polistes gallicus slunná místa
Čeleď kutilkovití Sphecidae
 • kutilka písečná Ammophila sabulosa travnatá, slunná místa

několik dalších druhů neurčeno

Čeleď včelovití Apidae

několik neurčených druhů

Čeleď čmelákovití Bombinae
 • čmelák lesní Bombus silvarum les a okolí
 • čmelák skalní Bombus lapidarius slunná a suchá místa
Čeleď mravencovití Formicidae
 • mravenec černolesklý Dendrolasius fuliginosus mraveniště ve stromech, hojný
 • mravenec obecný Lasius niger za kůrou pařezů jehličnanů, poměrně hojný
 • mravenec žlutý Lasius flavus hojný na travnatých místech
 • mravenec dřevokaz Camponotus ligniperda mraveniště v mrtvém dřevě, ojedinělý´
Čeleď Cimbicidae
 • paličnatka březová Cimbex femoratus

�?ád brouci

Coleoptera

Čeleď střevlíkovití Carabidae
 • střevlík fialový Carabus violaceus
 • střevlík vrásčitý Carabus intricatus
 • střevlík zrnitý Carabus granulatus
 • střevlík měděný Carabus cancellatus
 • střevlík kožitý Carabus coriaceus
 • střevlík zahradní Carabus hortensis
 • střevlíček Nebria brevicollis
 • střevlíček Pterostichus melanarius
 • střevlíček Poecilus cupreus
 • střevlíček Ophonus nitidulus
 • střevlíček Pseudoophonus rufipes
 • střevlíček Europhilus micans
 • střevlíček Anisodactylus binotatus
 • střevlíček Syntomus foveatus
 • střevlíček Synuchus vivalis
 • střevlíček Platynus assimilis
 • kvapník Amara tibialis
 • kvapník Harpalus latus
 • kvapník Harpalus rufipalpis
 • kvapník Harpalus honestus
Čeleď mrchžroutovití Silphidae
 • mrchožrout housenkář Xylodrepa quadripunctata
 • mrchožrout Phosphuga atrata
 • mrchožrout Thanatophilus rugosus
 • mrchožrout Thanatophilus sinuatus
 • hrobařík Necrodes littoralis
 • hrobařík obecný Nicrophorus vespillo
 • hrobařík Nicrophorus vespilloides
 • hrobařík černý Nicrophorus humator
Čeleď vrubounovití Scarabaeidae
 • zlatohlávek zlatý Cetonia aurata
 • zlatohlávek hladký Potosia cuprea
 • zlatohlávek Liocola lugubris
 • zlatohlávek Oxythyrea funesta
 • chrobák lesní Anoplotrupes stercorus
 • chrobák hladký Trypocopris vernalis
 • chrobák Onthophagus coenobita
 • chrobák  Onthophagus ovatus  – joannae
 • hnojník obecný Aphodius fimetarius
 • hnojník Aphodius prodromus
 • hnojník Aphodius granarius
 • hnojník Aphodius depressus
 • hnojník Aphodius sticticus
 • hnojník Aphodius distinctus
 • chroust obecný Melolontha melolontha
 • chroustek letní Amphimallon solstitiale
 • listokaz zahradní Phyllopertha horticola
 • nosorožík kapucínek Oryctes nasicornis dospělci nalezeni přímo ve městě -předpokládaný výskyt
 • páchník hnědý Osmoderma eremita
 • zdobenec Trichius rosaceus
Čeleď roháčovití Lucanidae
 • roháček kovový Systenocerus caraboides
 • roháček kozlík Dorcus parallelopipedus
Čeleď tesaříkovití Cerambycidae
 • tesařík piluna Prionus coriarius
 • Rhagium mordax
 • tesařík korový Rhagium inquisitor
 • Stenocorus meridianus
 • Acmeops collaris
 • Grammoptera us tulata
 • Grammoptera variegata
 • Allosterna tabacicolor
 • Leptura maculicornis
 • tesařík obecný Leptura rubra
 • Vadonia livida
 • tesařík tesaříkovitý Judolia cerambyciformis
 • tesařík borový Spondylis buprestoides
 • tesařík hnědý Criocephalus rusticus
 • Asemum striatum
 • tesařík smrkový Tetropium castaneum
 • Tetropium gabrieli
 • Saphanus piceus
 • Obrium bruneum
 • tesařík polokrový Molorchus minor
 • Molorchus umbellatarum
 • tesařík pižmový Aromia moschata
 • Anisarthron barbipes
 • tesařík krovový Hylotrupes bajulus
 • tesařík fialový Callidium violaceum
 • Callidium aeneum
 • tesařík rudý Pyrrhidium sanguineum
 • tesařík skladištní Phymatodes testaceus
 • Phymatodes alni
 • Xylotrechus antilope
 • Clytus arietis
 • tesařík zlatošpičký Plagionotus detritus
 • tesařík dubový Plagionotus arctuatus
 • Anaglyptus mysticus
 • Anesthetis testacea
 • Pogonocherus hispidus
 • Pogonocherus fasciculatus
 • kozlíček dazule Acanthocinus aedilis
 • Agaphantia villosoviridescens
 • kozlíček topolový Saperda carcharias
 • kozlíček osikový Saperda populnea
 • Saperda scalaris
 • Stenostola dubia
 • kozlíček mrkvový Phytoecia icterica
 • kozlíček ovocný Tetrops praeusta
Čeleď lesákovití Cucujidae
 • lesák rumělkový Cucujus cinnaberinus

Čeleď krascovití Buprestidae
 • krasec lipový Ovalisia rutilans
 • krasec lesklý Anthaxia nitidula
 • krasec třeš�?ový Anthaxia candens
 • krasec Anthaxia suzannae
 • krasec Anthaxia godeti
 • krasec Anthaxia similis
 • krasec šestitečný Chrysobothris affinis
 • krasec Agrilus viridis
 • krasec Agrilus biguttatus
 • krasec Agrilus cuprescens
 • krasec Agrilus sulcicollis
 • krasec Agrilus angustulus
 • krasec Trachys minutus
Čeleď potemníkovití Tenebrionidae
 • Crypticus quisquilius
 • Potemník kovový Cylindronotus aeneus
 • Potemník houbový  Diaperis boleti
Čeleď mandelinkovití Chrysonelidae

mnoho neurčených druhů

Čeleď nosatcovití Curculionidae

mnoho neurčených druhů

Čeleď kůrovcovití Ipidae

mnoho neurčených druhů

Čeleď majkovití Meloidae
 • majka obecná Meloe proscarabaeus
 • majka Meloe decorus
 • majka Meloe rugosus
 • puchýřník lékařský Lytta vesicatoria
Čeleď červotočovití Anobiidae

neurčené druhy

Čeleď korovníkovití Bostrychidae
 • korovník dubový Bostrychus capucinus ojediněle
Čeleď slunéčkovití Coccinellidae
 • slunéčko sedmitečné Coccinella septempunctata velice hojné
 • slunéčko čtrnáctitečné Coccinella quattuordecimpunctata

mnoho dalších druhů

Čeleď kovaříkovití Elateridae
 • kovařík začoudlý Agriotes ustulatus
 • kovařík obilný Agriotes lineatus

mnoho dalších druhů

Čeleď pestrokrovečníkovití Cleridae
 • pestrokrovečník mravenčí Thanasimus formicarius
 • pestrokrovečník včelový Trichodes apiarius
 • Necrobia rufipes
 • Necrobia violacea
Čeleď páteříčkovití Cantharidae
 • páteříček červený Cantharis rufa

mnoho druhů

Čeleď mršníkovití Histeridae

mnoho druhů

Čeleď drabčíkovití Staphylidae

mnoho druhů, zejména v trusu koní

Čeleď svižníkovití Cicindelidae
 • svižník polní Cicindela campestris
 • svižník Cicindela hybrida

�?ád síťokřídlí

Neuroptera

 • mravkolev běžný Myrmeleon formicarius písčiny kolem domů a mlýnů

�?ád srpice

Mecoptera

 • srpice obecná Panorpa communis les v okolí potoka

�?ád chrostíci

Trichoptera

Čeleď Phryganeidae
 • chrostík veliký Phryganea grandis potok a okolí
 • chrostík kosníkový Limnophylus rhombicus potok a okolí

mnoho dalších druhů neurčeno

�?ád motýli

Lepidoptera

Čeleď otakárkovití Papilionidae
 • otakárek fenyklový Papilio machaon vzácnější, světlá místa
 • otakárek ovocný Iphiclides podalirius vzácný
Čeleď běláskovití Pieridae
 • bělásek zelný Pieris brassiceae
 • bělásek řepový Pieris rappae
 • bělásek řepkový Pieris napi
 • bělásek řeřichový Anthocharis cardamines
 • žluťásek čilimníkový Colias crocea
 • žluťásek jižní Colias alfacariensis
 • žluťásek Colias erate
 • žluťásek čičorečkový Colias hyale
 • žluťásek řešetlákový Gonopteryx rhamni
 • žluťásek hrachorový Leptidea realy
Čeleď babočkovití Nymphalidae
 • babočka osiková Nymphalis antiopa
 • babočka jilmová Nymphalis polychloros
 • babočka paví oko Nymphalis io
 • babočka admirál Vanessa atalanta
 • babočka bodláková Vanessa cardui
 • babočka kopřivová Aglais urticae
 • babočka bílé-C Polygonia C-album
 • babočka síťkovaná Araschnia levana
 • perleťovec stříbropásek Argynnis paphia
 • perleťovec malý Issoria lathonia
Čeleď okáčovití Satyridae
 • okáč bojínkový Melanargia galathea
 • okáč luční Maniola jurtina
 • okáč prosíčkový Aphanthopus hyperanthus
 • okáč pohá�?kový Coenonympha pamphilus
 • okáč pýrový Paragre aegeria
 • okáč zední Lasiommata magera
Čeleď modráskovití Lycanidae
 • ostruháček březový Thecla betulae
 • ostruháček dubový Qurcusia quercus
 • Strymonidia w-album
 • ohniváček černokřídlý Lycaena phlaeas
 • oniváček celíkový Lycaena virgaurea
 • ohniváček Lycaena tytirus
 • modrásek krušinový Celastrina argiolus
 • modrásek rozchodníkový Scolitantides orion
 • modrásek vikvicový Polyommatus coridon
 • modrásek jetelový Polyommatus belargu
 • modrásek jehlicový Polyommatus icarus
 • modrásek černolemý Plebejus argus
Čeleď soumračníkovití Pyrgidae
 • soumračník jahodníkový Pyrgus malvae
 • soumračník jitrocolový Cartelocephalus palaemon
 • soumračník žlutoskvrnný Thymelicus acteon spíše však Th.lineola nebo Th.sylvestris
Čeleď lišajovití Sphingidae
 • lišaj paví oko Smerinthus ocellata
 • lišaj lipový Mimas tiliae
 • lišaj svlačcový Agrius cowuolvuli
 • lišaj šeříkový Sphinx ligustri
 • lišaj borový Hyloicus pinastri
 • lišaj svízelový Hyles galii
 • lišaj vrbkový Deilephila elpenor
 • dlouhozobka svízelová Macroglossum stellatarum
Čeleď hřbetozubcovití Notodontidae
 • hřbetozubec nepravý Gluphisia crenata
 • hřbetozubec dubový Drymonia ruficornis
 • Drymonia trimacula
 • hřbetozubec vrbový Eligmontha ziczac
 • vztyčnořitka lipová Phalera bucephala 
Čeleď beky�?ovití Lymantridae
 • štětconoš ořechový Dasychira pudibunda
 • štětconoš trnkový Orgyia antiqua
 • bekyně vrbová Leucoma salicis
Čeleď bourovcovití Lasiocampidae
 • bourovec prsténčitý Malocosoma neustrium
 • bourovec jetelový Lasiocampa trifolii
 • bourovec ostružinový Macrothylacia rubi
 • bourovec švestkový Philudoria pruni
Čeleď martináčovití Syssphingidae
 • martináč bukový Aglia tau
Čeleď můrovití Noctuidae
 • osenice polní Agrotis segetum
 • Ochropleura plecta
 • můra šťovíková Noctua pronuda
 • můra zemáková Noctua fimbriata
 • osenice černé C Xestia c-nigrum
 • můra pampelišková Hada nana
 • můra jílková Tholera decimalis
 • zlatokřídlec Xanthia aurago
 • šípověnka vrbová Acronicta leporina
 • Heliotis viriplaca
 • můra gamma Autographa gamma
 • lalokokřídlec stepní Scoliopteryx libatrix
 • světloskvrnka svlačcová Emmelia trabealis
Čeleď píďalkovití Geometridae
 • zelenopláštník březový Geometra papilionaria
 • vlnopásník okrášlený Scopula ornata
 • zubočárník Rheumoptera hastata
 • skvrnopláštník angreštový Abraxas grosussulariata ?
Čeleď přástevníkovití Arctidae
 • přástevník šťovíkový Phragmatoria fuliginosa
 • přástevník mátový Spilosoma luteum
 • přástevník kopřivový Spilosoma urticae
 • přástevník medvědí Arctia caja
 • přástevník vratičový Diaphora mendica
 • přástevník jitrocelový Parasemia plantaginis
 • přástevník hluchavkový Callimorpha dominula
Čeleď vřetenuškovití Zygaenidae
 • vřetenuška obecná Zygaena filipendulae
Čeleď obalečovití Tortricidae
 • obaleč dubový Tortrix viridana

�?ád dvoukřídlí

Diptera

Čeleď tiplicovití Tipulaidae
 • Tiplice obrovská Tipula maxima

mnoho dalších neurčených druhů

Čeleď komárovití Culicidae
 • Aedes vexans

mnoho dalších neurčených druhů

Čeleď ovádovití Tabanidae

mnoho druhů neurčených druhů ovádů

Čeleď číhalkovití Rhagyonidae

mnoho neurčených druhů

Čeleď roupcovití Asilidae

mnoho neurčených druhů

Čeleď dlouhososkovití Bombyliidae
 • B.major

a další neurčené druhy

Čeleď kroužilkovití Empididae

mnoho neurčených druhů

Čeleď pestřenkovití Strphidae

mnoho neurčených druhů

3 komentáře u „Kmen členovci

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *