Kaplička sv. Petra a Pavla

původní stav kapličky

V roce 2011 jsme dostali informaci, že je možné žádat o grant z programu Nadace Via, Fond kulturního dědictví. Nevěděli jsme, co bychom z tohoto programu mohli opravit či vybudovat, až nás napadla kaplička sv. Petra a Pavla v lese Na Rovinách. Byla to jedna z mála neopravených kapliček v Kutné Hoře, a protože přímo u ní bylo jedno ze zastavení naší naučné stezky, chtěli jsme se pokusit o její rekonstrukci. Na Městském úřadu už měli hotový projekt, přiravený k realizaci – to byla výhoda. Proto jsme se rychle domluvili a podali společně žádost. Koncem roku 2011nám bylo přislíbeno 30 tis. Kč, tzn. asi 1/3 celkových nákladů. V té době úředníci z oddělení památek přislíbili zbylé 2/3

po rekonstrukci

zafinancovat z městského rozpočtu. O Vánocích se však ozvalo kutnohorské občanské sdružení KHnet.info a nabídlo nám dar 20 tis. Kč. Byl to příjemný vánoční dárek a my jsme se rozhodli jako bonus k opravě kapličky zajistit i její výmalbu. V zimě se kolem kapličky vykácelo několik stromů, které příliš stínily stavbu a suché větve hrozily pádem. V létě 2012 pak přišla na řadu samotná rekonstrukce. Ta byla v září dokončena, stejně tak i výmalba obrazu do niky nově opravené kapličky. Sv. Petr a Pavel byl vymalován paní Z. Svobodovou dle zachovaných informací o původní malbě na plechu. 28. října proběhlo slavnostní znovuvysvěcení kapličky za přítomnosti arciděkana J. Uhlíře a několika desítek kutnohorských občanů. Během jednoho roku se tak podařilo opravit jednu z připomínek kutnohorské historie.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *