Záchrana bývalé cihelny Chmeliště

Mělčina s porostem orobince

V polovině roku 2009 jsme se na popud Michala Kavky, našeho entomologa a ornitologa, začali více zajímat o bývalé hliniště cihelny Chmeliště. Na několikahektarovém pozemku vzniklo asi 8 velkých a malých rybníčků a bažin, ve kterých byly objeveny chráněné druhy obojživelníků, plazů a hmyzu. Dokonce se zde vyskytuje vodní masožravá rostlina bublinatka. V okolí rybníčku žije i mnoho druhů ptáků a dalších živočichů. Lokalitě kvůli rekultivaci pozemků hrozila  likvidace. Proto jsme se obrátili koncem roku 2009 na

Rosnička zelená Hyla arborea

ČSOP Praha a dohodli jsme se na odkupu dvou pozemků od vlastníků. Celková rozloha pozemků byla cca 3,5 ha. Počátkem roku 2010 jsme zahájili v rámci výkupů Pozemkových spolků kampaň, která by ČSOP pomohla se sehnáním financí na odkup. Nakonec se nám podařilo získat skoro 70 tis. Kč a obdarovat dárce alespoň certifikátem. V druhé polovině roku 2010 tak proběhl odkup samotný a začali jsme jednat s firmou o nových podmínkách rekultivace. Do jednání se zapojilo i několik místních občanských sdružení a celý rok se tato jednání táhla. My jsme mezitím vyřezali náletové dřeviny stínící hladinu rybníčků, provedl se biologický průzkuma začaly se likvidovat černé skládky a budovat nové tůně.
V roce 2014 jsme se jako Pozemkový spolek přihlásili do celorepublikového programu na záchranu našich nejohroženějších biotopů – mokřadů a stepí. Mokřadní a „stepní“ (tedy přesněji řečeno xerotermní a subxerotermní) biotopy patří k druhově nejzajímavějším, zároveň však k nejohroženějším společenstvům střední Evropy. Řada z nich je v péči či dokonce vlastnictví pozemkových spolků. Právě na ně je zaměřen projekt, podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. S ČSOP jsme řešili skoro na poslední chvíli projektovou dokumentaci na vybudování nových tůněk, výstavbu pozorovatelny, vyčištění skládek a vyřezání dalších náletů. Taky jsme chtěli postavit naučnou tabuli. Projekt byl za cca 100 tis. Kč. Postupně, jak přicházely připomínky, jsme projekt zužovali. Nakonec zůstala jen menší část z vyprojektovaných záměrů v ceně 47 698 Kč. Za ně bychom chtěli do konce roku tyto navržené úpravy zrealizovat. Na zbytek prací budeme rádi za každou pomoc (vyřezávání náletů, brigáda na úklid černých skládek atd.).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *