Ludvičin rybník – nový domov pro vážku jasnoskvrnnou?

Ludvičin rybník

Na území kutnohorského regionu není mnoho rybníků, o kterých by se dalo říci, že jsou takřka přírodního charakteru. Jeden takový nádherný rybníček, jménem Ludvičin, můžete najít v lese asi 2,5 km východně od Zbraslavic. V jeho těsné blízkosti se nacházejí další dva rybníky, větší Široký a menší Olšový. Ludvičin rybník s rozlohou 1,36ha patří sice k malým vodním plochám, ale jeho ekologická hodnota je velká.

Tento rybník nepravidelně navštěvuji již více let, ale teprve v letech 2009 a 2010 s ohledem na probíhající mapování vážek Kutnohorska, jsem zde provedl podrobnější průzkum. Během tří návštěv jsem zde v roce 2010 nalezl 27 druhů vážek, z toho 6 druhů je uvedeno v Červeném seznamu ohrožených druhů České republiky. Mezi nejvýznamnější patří Naturový druh –  zákonem  chráněná vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis).

Vážka jasnoskvrnná Leucorrhinia pectoralis

Tento druh  je v České republice rozšířen ostrůvkovitě až lokálně. Je vázán na stojaté, nejčastěji mezotrofní nebo rašeliništní vody s přítomností bohaté litorální vegetace. Upřednostňuje vody bez ryb, nebo  jen extenzivně obhospodařované.  Vyskytuje se od května do poloviny července.

Z dalších významných druhů se zde vyskytuje velmi početná populace šídlatky zelené (Lestes virens) a šidélka kopovitého (Coenagrion hastulatum). Mimo vážek byli okrajově sledováni i rákosníčci, což jsou mandelinkovití brouci, kteří jsou svým životem úzce vázáni na vodu. Dospělci žijí na listech různých vodních a bahenních rostlin, samičky kladou do podvodních částí živných rostlin vajíčka. Larvy žijí pod vodou, životadárný kyslík získávají přímo z rostlin.  Mimo několika běžnějších druhů, byl na bohatých   porostech   rdestu  vzplývavého   (Potamogeton  natans)  zjištěn   i   rákosníček

Rákosníček Donacia versicolorea

(Donacia versicolorea), který je také uveden mezi ohroženými druhy. Z ptáků zde hnízdí chráněná potápka malá. V obrovských počtech se zde rozmnožují ,,zelení” skokani (Rana sp.). Voda v rybníku je čistá, průhledná více než metr do hloubky, což je v porovnání s naprostou většinou rybníků zcela mimořádné. Téměř celý obvod, mimo hráze, má dobře vyvinuté litorální pásmo s pestrým porostem vodních a mokřadních rostlin, např. ostřic (Carex sp.), zblochanu (Glyceria sp.), rašeliníku (Sphagnum sp.), aj. Na hladině mimo již zmíněného rdestu bíle kvete lakušník vodní (Batrachium aquatile).
A proč vlastně tento příspěvek vznikl? Společně s Martinem Starým jsme se rozhodli požádat Městské lesy a rybníky o vyjmutí Ludvičina rybníku z rybochovného hospodaření. Jedním z hlavních důvodů je šance na vytvoření nové populace vážky jasnoskvrnné. Pokud se s vedením společnosti dohodneme, zůstane rybník na dobu pěti let zcela bez rybí obsádky a hlavně by nedocházelo k vypouštění a následnému ponechání bez vody přes zimní období, při kterém hynou vývojová stadia vážek. Pokud by se experiment vydařil a na lokalitě vznikla početná a stabilní populace vážky jasnoskvrnné, zkusili bychom vyjednat  vyloučení rybochovných aktivit na delší dobu, případně nastálo. Jsme však připraveni na kompromis tak, abychom především neuškodili vzácné vážce.

Ludvičin rybník

Vážka jasnoskvrnná Leucorrhinia pectoralis

nebuďte asociální, sdílejte ...Share on facebook
Facebook
0
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
0

6 komentářů u „Ludvičin rybník – nový domov pro vážku jasnoskvrnnou?

  1. Michale, článek jsme dávali dohromady spolu, ale fotky vidím až teď a můžu říct, že fotky vážek děláš lepší a lepší! Kam se na tebe hrabe D. Bárta. I když ….ty bys asi zase nechtěl zpívat,co?:-)

  2. Martin samozřejmě přehání, ta kvalita fotek není nijak valná, většina fotografů by nad nimi ohrnula nos. Fotím pouze dokumentačně, fotky nijak neupravuji a používám jen obyčejný Panasonic FZ 18, který na kvalitní foto není. Kdo chce vidět opravdu krásné fotky vážek ať se podívá na http://www.martinpustelnik.com/fotografie-vazky-1/

  3. Tyto tři rybníčky patří již dlouhá léta k mým oblíbeným lokalitám. Nejen vážky, ale i další fauna či flora v jejich okolí patří mezi chráněné a zajímavé. Zaznamenal jsem tam výskyt rosnatky okrouhlolisté v polštářích mechu rašeliníku, ale ty v poslední době zarůstají travou a tak rosnatka asi již vyhynula. V jednom malém rybníčku na druhé straně cesty jsem zaznamenal i výskyt masožravé bublinatky. Kromě skokanů se tam rozmnožují i rosničky zelené. Občas je u vody k vidění i volavka popelavá na lovu. V lese okolo lze nalézt velké množství druhů mechů a lišejníků a je i hojně navštěvován houbaři. Na václavky lze jít najisto. Voda v Ludviččině rybníce bývá čistá ale v horkém létě se občas přemnoží sinice a řasy z čeledi Desmidiaceae. Při mé poslední houbařské návštěvě lesa jsem zaznamenal značné rozrytí podrostu divočáky.
    Souhlasím s ochranou této lokality, takových není moc. Miloš Panuška

  4. Pingback: Ochranářská a ornitologická novinka | Denemark – občanské sdružení

  5. Pingback: Pozitivní změny po změně managementu hospodaření | Denemark – občanské sdružení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *