Kmen měkkýši

Kmen měkkýši

Mollusca

Třída plži

Gastropoda

řád stopkoocí

Stylommatophora

Čeleď jantarkovití Succineidae
 • jantarka obecná Succinea putris podél potoka, ve vlhku
Čeleď sklovatkovití Clausilidae
 • Clausilia dubia teplo, vápenatá místa
 • vřetenovka hladká Cochlodina laminata stinná místa – skály, zdi, kůra
 • Laciniaria biplicata
 • mnohozubka evropská Laciniaria plicata vzácná ve Stř. Čechách
Čeleď hlemýžďovití Helicidae
 • hlemýžď zahradní Helix pomatia hojný v celém údolí
 • skalnice Helicigona lapicida skalní stanoviště
 • suchomilka obecná Helicella obvia suchá, skalnatá místa
 • páskovka keřová Cepaea hortensis vlhčí místa, na kraji lesa
 • páskovka hajní Cepaea nemoralis jen místy na vlčích místech
 • plamatka lesní Arianta arbustorum vlhko, les
Čeleď slimákovití Limacidae
 • slimák největší Limax maximum ve vlhku, celé údolí
 • podkornatka žíhaná Lehmania marginata v lese, hlavně pod kůrou, vlhko
 • Malacolimax tenellus vlhko
Čeleď plzákovití Arionidae
 • plzák lesní Arion rufus ve vlhku, les a blízké okolí
 • Arion hortensis podobně jako předcházející

Řád spodnoocí

Basommatophora

Čeleď kamomilovití Ancilidae
 • kamomil říční Ancylus fluviatilis v potoce na kamenech
Čeleď okružákovití Planorbidae
 • okružák ploský Planorbarius corneus v klidných částech potoka
Čeleď plovatkovití Lymneeidae
 • plovatka bahenní Lymnaea stagnalis klidné zátočiny potoka
 • bahnatka malá Galba truncatula v pomalejším toku potoka

Třída mlži

Bivalvia

Řád listožábří

Eulamellibranchiata

Podřád vidlozubí

Schizodonta

 • škeble rybničná Anodonta cygnea z Velkého rybníku, v tůních
Podřád různozubí

Heterodonta

 • hrachovka obecná Pisidium casertanum pod výpustí z Velkého rybníku

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *