Přijďte nám pomoct na Chmeliště

Spolek Denemark společně s Českým svazem ochránců přírody před 8 lety pomohl zachránit biologicky cennou lokalitu u obce Chmeliště. Bývalé hliniště cihelny je zajímavé především díky několika rybníčkům, ve kterých žije množství chráněných druhů obojživelníků, plazů, hmyzu atd. I okolí je zajímavé, především z pohledu ornitologického – žijí zde ptáci vázaní na rákosiny, vodu a mělké bažiny. Celý příspěvek

Alej Na Rovinách a  na dolním Žižkově úspěšně dosázena


DSC_9240Od Pavla Nováka:
Zásluhou Nadace Partnerství a Českého svazu ochránců přírody se podařilo realizovat obnovu staré ovocné aleje Na Rovinách a na dolním Žižkově, která byla původně naplánována na dva roky, v jediném roce. Každá z obou zmíněných organizací finančně podpořila dosadbu jedné části aleje vzájemně oddělené lesem. Dosadbu provedli členové a přátelé spolku Denemark v Kutné Hoře. Celý příspěvek

Poděkování Českému svazu ochránců přírody

Před nedávnem jsem vás informoval o tom, že se Pavlovi Novákovi podařilo získat grant od Nadace Partnerství na výsadby původních ovocných odrůd. Pavel na jaře podal grantů víc, a protože byly podány jménem Denemarku, pošta chodí na mou adresu. bylo mi tedy divné, že se mi paní ozývala s tím, že se jí vrátily nepotvrzené smlouvy(vrátily se poštou, protože jsem byl na dovolené) a zda tedy máme zájem o grant. Nechal jsem si je tedy poslat znovu  a až s Pavlem jsme zjistili, že  jsme získali grant ještě  jeden 🙂 Na plných 17  000 Kč, tentokrát od ČSOP. Celý příspěvek

Brigáda na Chmelišti

Před brigádou

Před brigádou

Dnes proběhla dlouho avizovaná brigáda na Chmelišti, kterou jsme pořádali ve spolupráci s projektem, podpořeným grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Na začátek by bylo asi dobré si povzdechnout – na FB profilu si pozvánku přečetlo přes 1800 lidí, článku dalo “like” 51 lidí – nakonec přijelo 11 lidí, z toho 3 děti. Trochu smutné 🙁
Ale abychom si jen nestěžovali. Počasí nám vyšlo nádherné, našli jsme několik kozáků a práce šla také od ruky. Celý příspěvek

Výsledky inventarizačního průzkumu Chmeliště

Chmeliště - jezírka

V letošním roce proběhl podrobnější průzkum cihelny Chmeliště – lokality, kterou snad již není potřeba blíže představovat. Mapování proběhlo díky finanční podpoře ČSOP z programu Ochrana biodiverzity. Průzkum byl zaměřen na ptáky, vážky, obojživelníky, plazy a nově také na denní motýly a některé skupiny brouků. Výsledky potvrdily druhovou pestrost a množství chráněných a ohrožených organismů, vyskytující se na této lokalitě. Celý příspěvek