Zajímavé nálezy z PP Kačina

Kačina - lesní porost v severní částiS Tomášem Veverkou jsme nedávno napsali článeček shrnující nálezy vzácnějších brouků na území Přírodní památky Kačina. Zámecký park a především přilehlá obora a bažantnice je díky velkému množství starých, často odumírajících nebo odumřelých stromů, významným refugiem pro mnohé druhy brouků, kteří jsou svým životem právě na takové stromy vázané. Celý příspěvek

Vypásání NPP Kaňk je v plném proudu

Během zimy jsme vyčistili další část plochy NPP Kaňk a jejího blízkého okolí. Vyklučili jsme trnky v blízkosti starých křídových útesů a pokračovali jsme i v čištění třešňového sadu dál k lesu. Objevily se námitky, že kácíme víc než musíme nebo že bychom neměli kácet nic. Že necháváme vyřezaný materiál na místě nebo že zaplocujeme velké plochy dříve přístupného sadu. Rád bych v tomto článku reagoval na některé tyto námitky. Celý příspěvek

Práce i výzkum na Kaňku pokračují

Michal a Tomáš v akci

Před pár týdny jsme vás informovali o tom, jak vzniká oplocení pro ovce a kozy v blízkosti NPP “Kaňk” (příbojová facie). Malé stádečko se během týdne začne prohánět po zhruba 1,5 ha pastvině, kde bude vypásat novou trávu, výmladky z pařízků a zároveň svými kopýtky mulčovat stařinu. Stará, po roky nesekaná tráva, vytvořila na povrchu půdy vysoký “polštář” suché hmoty, který brání růstu mnoha jiným rostlinám. Celý příspěvek

Interview s netopýrem :)

I netopýr umí být u jídla čuňátko 🙂

Když jsem jel v sobotu večer z jihlavské ZOO, kde jsem byl na konzultaci kvůli našemu zookoutku (informace budeme průběžně zveřejňovat), volal mi MVDr.

Škrdlant, že mu někdo přinesl netopýra. Ležel prý na cestičce u Vrchlice, pod garážemi. Jestli bych se na něj nepodíval a co s ním dál. Tak jsem jel rovnou do ordinace, netopýra jsme prohlídli a konstatovali, že je jen zkřehlý zimou a pořádně zablešený. Pan doktor mu nakapal odblešovací kapky na tělíčko a já jsem se mezitím telefonicky poradil s RNDr. Horáčkem. Netopýra prý máme nakrmit, nechat načerpat síly a vypustit – jsou to první  otužilci. Celý příspěvek

Průzkum štol a sledování zimujících druhů netopýrů v údolí

Netopýr brvitý

Na podzim roku 2010 jsem na doporučení ing. Mičánka oslovil Prof. RNDr. Ivana Horáčka, CSc., který se věnuje již několik desítek let netopýrům. Pan profesor působí na Karlově univerzitě v Praze a je ve svém  oboru kapacitou. Nabídl jsem mu prohlídku štol v údolí Vrchlice a do budoucna i spolupráci na mapování druhů netopýrů v údolí a okolí Kutné Hory. Domluvili jsme se, že až bude optimální doba zimování, sejdeme se a štoly prozkoumáme. Celý příspěvek

Obnova stepní lokality na Kaňku

červeně jsou znázorněné pozemky ve vlastnictví Města, žlutě pozemek soukromý.

Před 1,5 rokem se nám povedlo sice zastavit  změnu územního plánu a zamezili jsme tak stavbě rodinných domků na místě třešňového sadu, ale lokalita postupně zarůstá náletovými dřevinami a zaniká tak nejen step, ale tím, že jsou zastíněné i kmeny třešní, přestává být lokalita zajímavá i pro brouky vázané právě na třešně. Do teď byl předmětem ochrany NPP  Na Vrších (příbojová facie) zejména paleontologicky cenný útes, ale v současné době se ukazuje, že jsou stepní společenstva stejně jedinečná. Proběhl zde průzkum na motýly, brouky, byliny a další organismy a výsledky byly překvapující. Lokalita je velice cenná v rámci celého Středočeského kraje a některé zdejší druhy jsou jedinečné pro celou republiku. Zdejší vzácná společenstva zachrání už pouze vyklučení náletových dřevin a vyčištění celého svahu (spásáním). Asi před měsícem jsme s Michalem přemýšleli zase o tom, jak to udělat. Peníze na najmutí pracovníků nemáme a při práci to těžko budeme stíhat. Chtěli jsme začít s pozemky kolem NPP. Celý příspěvek

Malakologická zpráva z údolí Vrchlice

okružanka Sphaerium cornaeum

okružanka Sphaerium cornaeum

Blíží se konec roku a my dáváme dohromady závěrečné zprávy od různých odborníků, kteří v průběhu roku prováděli výzkum v údolí Vrchlice. O nálezech rejsků, rejsců, různých druhů brouků nebo lišejníků jsme vás již v minulosti informovali. Začátkem roku 2010 bychom chtěli závěrečnou zprávu o údolí­ poslat společně s odborem životního prostředí na Krajský úřad, kde je již dopředu předjednáno, že by naše žádost o vyhlášení Přírodní rezervace měla mít úspěch. Součástí žádosti bude i seznam všech parcel a jejich vlastníků zájmového území a jakýsi nástřel managementu území (plán péče). Celý příspěvek