Průvodce po zajímavých stromech Kutné Hory právě vyšel

Před více než půl rokem jsme vás informovali o tom, že Denemark získal od Krajského úřadu Středočeského kraje nemalý příspěvek na vydání knížky, průvodce po zajímavých stromech a keřích v Kutné Hoře. V tu dobu se dodělávaly podklady, ze kterých vyplynulo, že knížka může být mnohem obsáhlejší nebo že nakonec vzniknou dva díly. Vše se podařilo dotáhnout do konce a začalo se s grafickými úpravami, opravami apod. Těsně před Vánocemi se podařilo knížku vytisknout. Celý příspěvek

Kampaň na 2. etapu naučné stezky kolem Kutné Hory (aktualizováno 30.12.2010)

Pohled na Kutnou Horu z Kuklíku

Ve spolupráci s Kutnohorským deníkem se minulý pátek objevil v tomto periodiku článek o přípravách na 2. etapu naučné stezky kolem Kutné Hory. O tom, jak probíhaly práce na budování etapy první, i jejím slavnostním otevření a provozu jste se postupně dozvídali na těchto stránkách. Do realizace dokončení celé stezky bychom chtěli však zapojit přes noviny i vás, kutnohoráky. Celý příspěvek

Počasí nás zase vypeklo

dřeva bylo připraveno na 3 večery

dřeva bylo připraveno na 3 večery

Ani sobotní akce  „Loučení s prázdninami“ se nám kvůli počasí nevydařila:( Nicméně v pátek, během odpoledních příprav, mi do údolí přišel pomoct pan Pektor s L. a H. Krčmářovými. Během dvou hodin jsme nařezali a naštípali z padlých stromů hromadu dřeva a pak jsme se vrhli na budování stříšky v ruině Šimákova. Stavba přístřešku a propagace údolí, přírody jako celku, byla plánována v rámci projektu podporovaného v programu Strom života SFŽP ČR a MŽP. Celý příspěvek

Nábor do sdružení

V rozhovoru pro Kutnohorský deník jsem se zmínil o tom, že bychom mezi sebou rádi viděli nějaké nové členy. Možná tahle nabídka, nebo chcete-li informace, v celém rozhovoru zanikla, ale opravdu bychom mezi sebou moc rádi uvítali odborníky z oboru zoologie, botaniky, geologie, ekologie, ochrany přírody, lesnictví nebo jen amatérské nadšence, kteří v rámci našeho sdružení a pod jeho záštitou budou chtít pomáhat přírodě na Kutnohorsku. Celý příspěvek

Chovatelský kroužek na 1. ZŠ Jana Palacha

Mířa, Katka a Eliřka chovatelky :-)

Mířa, Katka a Eliřka chovatelky 🙂

Možná tenhle článek a jeho obsah nepatř™í na stránky občanského sdružení, ale v nařich stanovách máme mimo ochrany př™írody i činnost vzdělávací v oblasti př™írody. Minulý rok proběhlo v knihovně několik př™ednářek o údolí Vrchlice a pár př™ednářek mých i Jirky o nařich cestách do exotických zemí. V letořním roce jsme př™ednářky zopakovali v Barvíř™ově domě a do budoucna rádi v tomto budeme pokračovat.
Já osobně jsem si ale ř™íkal, že je důležité začínat s výchovou v oblasti ochrany př™írody už u těch nejmenřích. Sám jsem od 7 let chodil na myslivecký kroužek, kde jsme se učili poznávat divoká zvíř™ata, starat se o zvěř™ a hlavně jsme se učili chovat k př™írodě i v ní. Moc rád na ta léta vzpomínám, i na reprezentaci okresu Kutná Hora v celostátní soutěži €žZlatá srnčí trofej“. Tyhle zážitky mě formovaly, stejně jako mé chovatelské zkuřenosti. Od 5 let jsem choval nejrůznějří druhy zvíř™at (což je asi o mě v Kutné Hoř™e známo). Láska k př™írodě, zvíř™atům a pak i rostlinám mi celý život udávala směr – ke vzdělání, koníčkům a pak i zaměstnání. Celý příspěvek