Výzkum v údolí Vrchlice + Toulavá kamera

Naše sdružení vzniklo koncem roku 2006 a prvotním impulzem pro vznik i následnou činnost byla péče o údolí Vrchlice (zhruba o 2,5 km úsek od Kutné Hory proti proudu až k Velkému rybníku). O údolí jsme se začali starat tak, že jsme pravidelně odklízeli černé skládky, sbírali drobný komunální odpad a pokračovali jsme v úpravách cestní sítě, kterou udělali studenti v roce 2006 při brigádě Zelené město. Od začátku nám však šlo zejména o vyhlášení této lokality jako Přírodní rezervace a její ochranu. K detailnějšímu mapování druhů jsme se dostali až v roce 2009, kdy jsme získali sponzorský dar na odborný výzkum.

1. zpráva z probíhajícího výzkumu v údolí

Snaha o ochranu tohoto území je však mnohem starší. Martin Starý, ještě jako referent Městského úřadu a bývalý student ekologie se ještě v dobách svých studií snažil o vyhlášení údolí za Přírodní park nebo Přírodní rezervaci.

2. snaha o vyhlášení 2003
3. snaha o vyhlášení 2004

Jako jedna ze snah o propagaci krás údolí jsme pozvali do Kutné Hory i filmaře z  Toulavé kamery – a povedlo se. Podívat se můžete na reportáž č. 20

4. Reportáž č. 20
5. Celý pořad 3. 10. 2010

Detailnější informace naleznete v aktualitách nebo dle štítků na našich webových stránkách

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *