Ochranářská a ornitologická novinka

Nedávno jsme vás informovali o naší snaze omezit rybářské hospodaření na Ludvičinu rybníku (blíže zde) z důvodu vytvoření vhodných podmínek k rozmnožování vážky jasnoskvrnné (Leucorrhinia pectoralis). S provozovatelem, jímž jsou Městské lesy a rybníky s.r.o, společnost Města Kutná  Hora, jsme  dohodli kompromisní řešení přijatelné pro obě strany na dobu pěti let. Po uplynutí této doby a zhodnocení vlivu navrženého způsobu hospodaření na  populaci vážek dojde k dalším jednáním o následném využití rybníku.

Rozšíření vážky jasnoskvrnné v ČR

Tímto bychom chtěli firmě Městské lesy a rybníky, zejména jednateli ing. S. Peroutkovi, ale i celé dozorčí radě společnosti poděkovat za jejich vstřícný postoj k jednání a ochraně přírody. Věříme, že se nám společně podaří zachovat a do budoucna i chránit tuto přírodně cennou lokalitu. Vážka jasnoskvrnná je totiž jen jedním z mnoha zajímavých druhů, vyskytujících se u Ludvičina rybníku. Celý příspěvek