Kaplička sv. Lazara

původní kaplička, za ní je vidět ještě nedostavěnou budovu plaveckého bazénu

Nápad na obnovení kapličky sv. Lazara prohodil Dušan Lapáček, rodilý karlovák, na vysvěcení kapličky sv. Petra a Pavla  na Rovinách 28. října 2012. Vzpomínal tehdy na kapličku nedaleko bazénu, po které byla pojmenována i ulice U Lazara. Slovo dalo slovo  a ještě ten rok jsme s Dušanem dali dohromady fotodokumentaci, podle které pan Chlumský nakreslil stavební dokumentaci. Dohodli jsme se tehdy s památkáři, že uděláme kapličku poloviční, v poměru 2:1. Nejen kvůli umístění, ale také kvůli financím. Její postavení nám již v prosinci přislíbil pan Horák, spolumajitel firmy KH12. Zbývalo už jen najít vhodné místo, zařídit veškerá povolení a vyjádření, získat nějaké finance,

vizualizace na původní  místo

vizualizace na původní místo

materiál a pak už “jen” kapličku postavit. Papírování trvalo půl roku, museli jsme kvůli stávajícím sítím kapličku přemístit z původního místa na místo jiné. Navíc se nám s pozadím bazénu toto místo nelíbilo. Nakonec rozhodnutí padlo na ústí uličky V Lipkách. Po získání dalších vyjádření jsme začali kopat základy, které jsme pak společně vybetonovali. Tím začala práce profesionálů. Přes prázdniny vyrostla naproti parkovišti krásná stavbička, kterou nakonec opatřil plechovou stříškou J. Zich. My jsme ještě za kapličkou dostavili kamennou zeď, aby vše dostalo

kopání základů

kopání základů

patřičný vzhled. Dušan Lapáček ještě na poslední chvíli “vymaloval” kapličku reprodukcí dřevěné rytiny sv. Lazara z kostelního oltáře.
Přesně za rok, kdy vznikla myšlenka na znovupostavení malé kapličky, připomínající špitální kostel Svatého Kříže i rytířský řád lazariánů v Kutné Hoře, jsme tuto kapličku vysvětili. Slavnostního aktu se ujal znovu pan arciděkan Uhlíř, pozvání přijali i zástupci řádu lazariánů z Prahy. I tentokrát jsme si společně s více než 80 občany zazpívali ku příležitosti výročí vzniku československého státu národní hymnu. Celá stavba byla souhrou kutnohorských firem, jednotlivců a sdružení.                                                                                                                                                   Za pomoc, ať už finanční nebo materiální, děkujeme: Miloslavu Chlumskému a Ondřeji Seifertovi z oddělení památek za technickou dokumentaci, Dušanovi Lapáčkovi a firmě Lepor za vizualizace a další materiály. Základy kopala firma Schody Triant a Martin Starý, Tomáš Klail, František Novák a Dušan Lapáček. Beton na základy věnovala firma Silnice Čáslav – Holding, obruby jsme získali díky Josefu Jablečníkovi, cihly věnovala firma Ledvické uhlí, pan Tomášek a ing. P. Míka z Kutné Hory. Dopravu, skladování  a energie zajistila firma Dřekoba, Jiří Randík, Technické služby Kutná Hora a SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora. Oplechování střechy provedl Jiří Zich. Finančně se podílela Římskokatolická církev, farnost Kutná Hora a také firmaMVE plus, manželé Škrdlantovi a Lapáčkovi,

slavnostní vysvěcení

slavnostní vysvěcení

ing. J. Moravčík a OS KHnet.info a OS Denemark. Celou stavbu provedla zdarma firma KH12.

Postavením této kapličky jsme chtěli připomenout slavnou historii kutnohorské čtvrti Karlov (dříve zvané Kolmark), kde se ve středověku např. prodávalo dřevěné uhlí, byla zde veliká čtyř ramenná šibenice, velký hřbitov se špitálem a kostelem, ale také lomy, prvorepubliková plovárna, cukrovar či výstavní selská stavení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *