Brigáda na Chmelišti

Před brigádou

Před brigádou

Dnes proběhla dlouho avizovaná brigáda na Chmelišti, kterou jsme pořádali ve spolupráci s projektem, podpořeným grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Na začátek by bylo asi dobré si povzdechnout – na FB profilu si pozvánku přečetlo přes 1800 lidí, článku dalo „like“ 51 lidí – nakonec přijelo 11 lidí, z toho 3 děti. Trochu smutné 🙁
Ale abychom si jen nestěžovali. Počasí nám vyšlo nádherné, našli jsme několik kozáků a práce šla také od ruky. Celý příspěvek

Brigáda na Chmelišti

Vážení příznivci, aktivisté, pomocníci, připravujeme po několika letech brigádu na Chmelišti (bývalé hliniště cihelny mezi Chmelištěm a Žíšovem – GPS 49.8997608N, 15.0590492E), kousek od Uhlířských Janovic. Tuto lokalitu se nám před 6 lety povedlo společně s ČSOP vykoupit a zachránit. Proběhlo několik brigád, kdy jsme uklízeli rozsáhlé skládky, vyřezávaly se náletové dřeviny. Po několika letech chceme naše aktivity znovu obnovit. Celý příspěvek

Uklidili jsme Chmeliště

Tom a plínky 🙂

V sobotu ráno jsme se začali postupně sjíždět do prostoru bývalé cihelnu u Chmeliště.

Letos na jaře se brigáda týkala hlavně úklidu starých černých skládek, které především na svahu v blízkosti cesty v minulosti vytvořili místní občané. Plno odpadků je už překrytých zeminou, tak jsme se snažili vysbírat především to, co bylo viditelné a možné ze země vytáhnout. Na pozemku jsme nechávali veškerý inertní materiál, beton, asfalt, cihly atd. Zejména hromady „duťáků“ v blízkosti rybníčků jsou vhodným zimovištěm pro plazy a obojživelníky a i když nevypadají vábně, časem zapadnou listím a budou spíše přínosem než zátěží tohoto přírodně cenného místa. Ve spolupráci s Technickými službami jsme přistavili kontejner (nejdřív jsme chtěli nízký, ale ještě že jsme vzali vysoký) a začali jsme doslova vyzobávat odpadky, skryté ve staré trávě, pod vrstvou listí a hlíny. Celý příspěvek

Výsledky inventarizačního průzkumu Chmeliště

Chmeliště - jezírka

V letošním roce proběhl podrobnější průzkum cihelny Chmeliště – lokality, kterou snad již není potřeba blíže představovat. Mapování proběhlo díky finanční podpoře ČSOP z programu Ochrana biodiverzity. Průzkum byl zaměřen na ptáky, vážky, obojživelníky, plazy a nově také na denní motýly a některé skupiny brouků. Výsledky potvrdily druhovou pestrost a množství chráněných a ohrožených organismů, vyskytující se na této lokalitě. Celý příspěvek

Sobotní brigáda na Chmelišti (aktualizováno 15.3.2011)

Zarostlá plocha před naším nájezdem

Dnešní brigáda na Chmelišti byla opravdu velice podařená. Na 8:30 se nás sešla většina z ohlášených (tzn. asi 8 lidí). Nejdříve se všichni chtěli dozvědět historii celé kauzy „Chmeliště“ i to, kam až sahají pozemky vykoupené ČSOP. A především také co v jezírkách a kolem nich žije. Michal podal odborný výklad a začal rozdávat práci. Sám nečekal, že nás bude tolik, tak jsme se rozdělili na dvě party a začali jsme kácet náletové stromky. Celý příspěvek

Brigáda na Chmelišti

jedna z ploch určená k vyčištění

O Vánocích jsme na webu předběžně informovali o brigádě na Chmelišti, při které bychom chtěli vyřezat náletové dřeviny z okolí rybníčků v bývalé cihelně. Blíží se konec vegetačního klidu, a proto jsme se rozhodli brigádu naplánovat na první březnovou sobotu, tzn. 5. března. Čas cca od 8:30 do 15 h. Sraz bude u rybníčků, pod silnicí mezi Chmelištěm a Žíšovem ( Loc: 49°53’59.418″N, 15°3’30.338″E ). S sebou si kdyžtak vezměte jídlo, pití a něco na vyřezávání (optimální je motorová pila, ale stačí i mačeta). Snad se alespoň pár z vás najde a pomůžete nám. Díky

Chmeliště je naše, teď nás čeká tvrdá práce

rybníček na podzim

Před asi 6 týdny bylo zapsáno Chmeliště na Katastrálním úřadu na vlastníka ČSOP. Od té doby vedeme byrokratickou válku nejen s úřady, ale především s firmou, která chce na okolních pozemcích provádět rekultivaci navážením a drcením inertního materiálu. Obec Vavřinec byla ještě začátkem roku pro, ale postupem času v Chmelišti vzniklo občanské sdružení, které se zásadním způsobem postavilo proti tomuto druhu rekultivace. Celý příspěvek

Ukončení kampaně na záchranu Chmeliště

Zhruba před šesti měsíci jsme vás informovali o zahájení kampanně na záchranu bývalé cihelny ve Chmelišti. Hliniště cihelny, které si příroda po ukončení těžby hlíny vzala zpět do své péče, se stalo biologicky velice cennou lokalitou. Tento krásný kout přírody měl být však v rámci rekultivací zlikvidován a zavezen. Rekultivaci jsme chtěli zabránit a od května naše sdružení ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody seznamovalo lidi nejen z Kutnohorska, ale i z celé České republiky s tímto zajímavým místem. Ti, kdo ještě chtějí pomoct a chtějí mít dobrý pocit, mohou přispět na číslo účtu 9999922/0800, specifický symbol 110. Budeme rádi, sdělíte-li nám i své jméno a adresu. 8. října od 14 hodin budou totiž v  kutnohorské knihovně, kde kampaň začala, dárcům z Kutnohorska předány pamětní certifikáty. Celý příspěvek

Benefiční koncert pro Chmeliště (aktualizace 1.9., 23:30)

Kampaň pro Chmeliště, kterou pořádáme my, se blíží ke konci. Krásné fotky z této lokality jste mohli vidět v knihovně, Tylově divadle, České spořitelně a Komerční bance. Všem ředitelům a pracovníkům těchto institucí děkujeme za ochotu, že jsme mohli kampaň prezentovat na takových místech. Od 1. září bude výstava umístěna v prostorách Gymnázia J. Ortena, kde bude pro žáky uspořádána i přednáška. Celý příspěvek

Hrozí zánik cenné lokality

pohled na jedno z mělkých jezírek, Chmeliště

pohled na jedno z mělkých jezírek, Chmeliště

Před půl rokem, kdy k nám do sdružení přišel ornitolog Michal, jsme se s ním byli  podívat na jedné velice zajímavé a biologicky cenné lokalitě. Jedná se o bývalé hliniště cihelny u Chmeliště, kousek od Uhlířských Janovic. Cihelna byla asi před 10 lety zavřena a hliniště ponecháno přirozené sukcesi. Ve čtyřech tůních se shromažďovala voda (z jedné hlubší vznikl malý rybníček) a kolem postupně vznikaly přirozený bylinný i křovinný porost.

Lokalitu tvoří čtyři jezírka. Toto je největší z nich, jehož břehy jsou zarostlé orobincem a rákosím

Lokalitu tvoří čtyři jezírka. Toto je největší z nich, jehož břehy jsou zarostlé orobincem a rákosím

Kolem jednoho jezírka během těch několika málo let vyrostl topolový a březový lesík, kolem ostatních třech mělčích nádrží zase orobincová a rákosová houština. Během krátké doby se do tohoto refugia začali z celého okolí stahovat obojživelníci a plazi. Ze žab zde žije kuňka ohnivá Bombina bombina, několik druhů ze skupiny hnědých a zelených skokanů Rana sp. Na jaře se zde rozmnožují ropuchy obecné Bufo bufo a a ropuchy zelené Bufo viridis. Ze vzácnějších žab zde můžeme najít rosničku zelenou Hyla arborea. V takovýchto otevřených hliništích a pískovnách se množí i naše nejvzácnější žáby – blatnice skvrnitá Pelobates fuscus a ropucha krátkonohá Bufo (Epidalea) kalamita. Tyto druhy však v cihelně prokázané nejsou, protože zde ještě nebyl proveden opravdu podrobný průzkum. Dospělci i pulci žijí skrytě, zahrabávají se. Lokalita je pro ně optimální. Celý příspěvek