Historie spolku

Sdružení vzniklo v návaznosti na studentskou brigádu Zelené město, která proběhla v létě 2006 a hlavní náplní byla úprava údolí Vrchlice. Během měsíční brigády došlo k realizaci plánu péče a údržby údolí, který ve své bakalářské práci navrhl Martin Starý. Jediné, co se studentům/brigádníkům nepovedlo uskutečnit, bylo vybudování naučné stezky. To se povedlo až nově založenému sdružení v první polovině roku 2007. Další činností, kterou se naše sdružení zabývá dlouhodobě, je mapování živočichů a rostlin v údolí Vrchlice. Do rou 2009 bylo vše prováděno amatérsky, ale pak jsme přizvali odborníky z Karlovy univerzity, Národního muzea a další. Výsledkem byla po ročním úsilí by měla být důvodová zpráva pro Krajský úřad. Ten by měl na základě této důvodové zprávy vyhlásit “naše” údolí za Přírodní rezervaci. Je to bohužel běh na dlouhou trať.

Naše sdružení se postupem času rozrostlo o několik dalších členů a i působnost se přesunula z údolí do celého okresu Kutná Hora. V roce 2010 a 2011 se nám podařilo vybudovat naučnou cykloturistickou trasu kolem Kutné Hory, s návazností na již instalovanou stezku v údolí Vrchlice. V roce 2010 byla dokončena i naučná stezka kolem Bohdanče. Díky Michalu Kavkovi  jsme se intenzivně začali zajímat o zhruba 4ha pozemek u Chmeliště, kde žijí desítky druhů chráněných živočichů. Ve spolupráci s ČSOP se nám podařilo tento pozemek zachránit před likvidací. V roce 2010 se nám také podařilo otevřít zvířecí hřbitov. Snažíme se realizovat i jiné projekty z oblasti ochrany přírody a zlepšování jejího stavu. Několikrát za rok děláme i přednášky pro občany, případně komentované procházky přírodou. Pokud se vše podaří, rádi bychom začali s programem na vzdělávání v oblasti ekologie a ochrany přírody pro základní a střední školy v našem okolí. Do budoucna chceme pomoci obnovit malou ZOO, která v Kutné Hoře fungovala skoro 70 let. V roce 2011 jsme postavili nad Kutnou Horou i menhiry, které se postupně rozrůstají.
S nástupem dalších členů do sdružení se začala rozšiřovat i působnost našeho sdružení na vzdělávací a společenské akce. Postupně jsme uspořádali Sousedský jarmark, Ozvěny Ekofilmu, projekt FotoČasu a společně s dalšími čtyřmi neziskovkami Ples neziskovek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *