Jednoděložné

Jednoděložné (Liliopsida)

čeleď Asparagaceae

 • chř™est lékař™ský Asparagus officinalis 3 1996,42 suché stráně
 • kokoř™ík vonný Polygonatum odoratum 4,7 2004 u Cimburku
 • kokoř™ík př™eslenitý Polygonatum verticillatum 7 2004 listnatý les
 • pstroček dvoulistý Maiantheum bifolium 7 2004,43 vzácně
 • snědek chocholičnatý Ornithogalum umbellatum 7 1948  Šimákův mlýn

čeleď Amaryllidaceae

 • česnek medvědí Allium ursinum 4 2004 ostrovy v potoce

čeleď Liliaceae

 • kř™ivatec žlutý Gagea lutea 7 2004 v podrostu

čeleď Trilliacaeae

 • vraní oko čtyř™listé Paris quadrifolia 7 2006 v podrostu u hráze

čeleď kosatcovité

(Iridaceae)

 • kosatec žlutý Iris pseudacorus 4 2004 u výpustě

čŒeleď sítinovité

(Juncaceae)

 • bika ladní Luzula campestris 3 1996,51 slunné str.
 • sítina rozkladitá Juncus effusus 4 2004 ř™ídce

čŒeleď žábníkovitých

(Alismataceae)

 • žábník jitrocelový Alisma plantago-aquatica 4 2004 několik rostlin

čŒeleď lipnicovité

(Poaceae)

 • psárka luční Alopecurus pratensis 6 1996 kolem mlýnů
 • tomka vonná Anthoxanthum odoratum 6 1996 světlá místa
 • bojínek luční Phleum pratense 6 1950,96 louka Cimburk
 • tužanka tvrdá Sclerochloa dura 6,7 1996 místy hojná
 • kostř™ava obrovská Festuca gigantea 4,6,7 1996,42 pobř™eží
 • kostř™ava luční Festuca pratensis 6,3 1996 kolem mlýnů
 • kostř™ava ovčí Festuca ovina 6,3 1996 kolem mlýnů
 • kostř™ava př™itvrdlá Festuca duriuscula 5 1942 Vrbový mlýn
 • kostř™ava žlábkovitá Festuca sulcata 3 1934 otevř™ené stráně
 • lipnice roční Poa annua 6 1996 kolem mlýnů
 • lipnice hajní Poa nemoralis 3,6,7 1951,96 stráně
 • lipnice obecná Poa trivialis 6 1996 kolem mlý*nů
 • lipnice luční Poa pratensis 6,3 1951,96 stráně
 • lipnice cibulkatá Poa bulbosa 6,3 1951 stráně
 • srha ř™íznačka Dactylis glomerata 4,7,6 1996 hojná
 • metlice trsnatá Deschampsia caespitosa 5,2,7 1996 místy hojná
 • tř™tina kř™oviřtní Calamgrostis epigeis 7,4 1996 místy hojná
 • smilka tuhá Nardus stricta 6,3,7 1996 místy hojná
 • pýrovník psí Reogneri canina 4,7 1996 vlhčí místa
 • pýr plazivý Elytrigia repens 6,3 1996 kolem mlýnů
 • poháňka hř™ebenitá Cynosurus crystatus 3,6,7 1996 slunná místa
 • strdivka nicí Melica nutans 7 1996 dubový les
 • jílek vytrvalý Lolium perenne 6,3 1996 kolem mlýnů
 • jílek mámivý Lolium temulentum 3,6,7 1996 jen místy
 • chrastice rákosovitá Phalaroides arundinaceae 4 1934 ř™ečiřt
 • válečka prapoř™itá Brachypodium pimmatum 3 1951 slunné stráně
 • tř™eslice prostř™ední Briza media 3 1934 stráně
 • rosička krvavá Digitaria sanguinalis 3 1947 písčiny
 • strdivka sedmihradská Melica transsilvanica 3 1934 stráň Cimburk
 • bezkolenec rákosovitý Molinia arundiace nad náhonem 1947 nad Vrbovým
 • bér zelený Setaria viridis 6 1934 pastvina Cim.

čeleď Cyperaceae

 • ostř™ice raná pravá Carex praecox ssp.eupraecox 3,6 1942 Spálený mlýn
 • ostř™ice liřčí Carex vulpina 4,6 1955 vlhko

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *