Dvouděložné

Dvouděložné

(Dicotyledonae)

čeleď šácholanovité

(Magnoliaceae)

 • šácholan Soulangeův Magnolia soulangeana 2004 arboretum
 • šácholan tříplátečný Magnolia tripetala 2004 arboretum
 • šácholan hvězdnatý Magnolia stehlata 2004 arboretum
 • liliovník tulipánokvětý Liriodendron tulipifera “Aureomarginatunm” arboretum

Čeleď moř™enovité

(Rubiaceae)

 • svízel siř™išťový Gallium verum 3,7,4,6,5 2004,1934 celé údolí
 • svízel př™ítula Gallium aparine 4,7,3 2004,1934 bř™eh potoka
 • svízel kř™ížatý Gallium cruciata 3,6 1934 stráeň Cimburk
 • svízel povázka Gallium mollugo 3 1934 stráň Cimburk
 • svízel nízký drsný Gallium scabrum 3 1934 stráň Cimburk
 • mař™inka vonná Asperula odorata 6,3 2004 sušší místa
 • mař™inka psí Asperula cynanchica 3 1942 stráně

Čeleď ražovité

(Rosaceae)

 • tužbník jilmový Filipendula ulmaria 4,7 2004 vlhčí místa
 • tužbník jilm. pětiplátečný F.u. ssp. pentaeptala 4,7 1933 pobř™ežní houštiny
 • ř™epík lékař™ský Agrimonia eupatoria 6,7 2004 světlejší mís.
 • mochna stř™íbrná Potentilla argentea 6,3 2004,33 světlá místa
 • mochna husí Potentilla anserina 6,4 2004,33 vlhko,světlo
 • mochna písečná Potentilla arenaria 6,3 2004 suchá místa
 • mochna nátržník Potentilla erecta 4,7,6 2004 vlhčí místa
 • mochna př™ímá Potentilla recta 6 1933 pastvina Cimburk
 • kontryhel žlutozelený Alchemilla xantochlora 6,7,3 2004 vlhčí místa
 • kuklík městský Geum urbanum 4,6,7 2004 stín, vlhko
 • kuklík potoční Geum rivale 4,7 2004 stín, vlhko
 • jahodník trávnice Fragaria viridis 2,3 2004,1935 slunná místa
 • jahodník obecný Fragaria vesca 6 1925,2004 stráně,v trávě
 • slivoeň tř™ešeň Prunus avium 7,3B,4 2004 celé údolí
 • slivoň tř™ešeň ptačí Prunus avium ssp. sylvestris 3 2004,1935 celé údolí
 • tř™ešeň kyselá Prunus cerasus acida 3 1935 stráň Cimburk
 • krvavec toten Sanguisorba officinalis 6 2004 louka
 • krvavec menší Sanguisorba minor 3 1935 suché slunné str.
 • trnka obecná Prunus spinosa 6,3A 2004,1934 okraj louky
 • hrušeň o. polnička Pirus achras 7 2004 blízko mlýna
 • hrušeň domácí Pyrus domestica 7 2004 kolem mlýna
 • jeř™áb obecný Sorbus aucuparia 7 2004 celé údolí
 • jabloň lesní Malus sylvestris 7, i 3B 2004 stín, vlhko
 • hloh obecný Crataeguslaevigata 7,3,6 2004 celé údolí
 • ostružiník maliník Rubus idaeus 7 2004 vlhčí místa
 • ostružiník kř™ovitý Rubus fruticosus 7,5,4,2,3 2004,1956 jako podrost
 • ostružiník ježitý Rubus caesius 7,4,3 2004 spolu s R.fruticosus
 • růže šípková Rosa canina 6,7,5,3 2004,1956 světlá místa
 • stř™emcha hroznovitá Padus racemosa 7,3 2004 jen místy
 • skalník celokrajný Cotoneaster integerrima 1943 terasy Obecní mlýn
 • hloh jednosemenný Crataegus monogyna 3 1942 stráň
 • tavolník vrbolistý Spiraea salicifolia 4 1942 ř™ečiště Sp.-Cim.

Čeleď hvězdnicovité

(Asteraceae)

 • chrpa latnatá Centaurea stoebe 6,3 2004 slunná stan.
 • smetanka lékař™ská Taraxacum officinale 6,3 2004 celé údolí
 • jestř™ábník chlupáček Hieraciumpilosella 3A,3 2004,1948 suchá,slunná místa * jestř™ábník Lachenalav Hieracium lachenalii 3A 2004 jako př™edešlý
 • jestř™ábník savojský pod. Hieracium sabaudum autimnale 1948 ř™ídce zales.stráně
 • jestř™ábník okoličnatý Hieracium umbellatum 1948 světlý les nad Vrbovým m.
 • oman britský Inula britanica 3 1935 nad Hutěmi
 • mléč rolní Sonchus arvensis 1941 paseka nad Hutěmi
 • mléč drsný Sonchus asper 1941 paseka nad Hutěmi
 • turan kanadský Erigeron canadensis 3,6,2 2004 světlo,sucho
 • turan ostrý Erigeron acris 3 1934 stráň Cimburk
 • dvouzubec trojdílný Bidens tripartitus 4,7 2004 vlhko,stín
 • pelyněk černobýl Artemisia vulgaris 6,2,3 2004,1952 sucho, mlýny
 • pelyněk pravý; Artemisia absinthium 3,6 2004,1952 suché stráně
 • pelyněk pontický Artemisia pontica 3 2004,1952 suché skály,stráně
 • pcháč zelinný Cirsium oleraceum 2,4 2004 vlhko,stín
 • kapustka obecná Lapsana communis 4,7 2004 vlhko * pampeliška podzimní Leontodon autumnalis 6,7,3 2004 celé údolí
 • podběl lékař™ský Tussilago farfara 4,7 2004 vlhčí místa
 • lopuch větší Arctium lappa 6 2004 světlejší stan.
 • lopuch menší Arctium minus 6 2004 kolem mlýna
 • rmen rolní Anthemis arvensis 6 2004 kolem cest
 • heř™mánek pravý Matricaria chamomilla 6 2004 kolem cest
 • locika kompasová Lactuca serriola 3,6,2 2004,1952 suché stráně
 • peťour malokvětý Galinsoga parviflora 6,2 2004 kolem cest,mlýn
 • ř™ebř™íček obecný Achillea millefolium 6,3,2 2004 světlejší stan.
 • pcháč potoční Cirsium rivulare 4,7 2004 vlhko
 • radyk sítinovýChondrilla juncea 3 1934 stráň Cimburk
 • pupava bezlodyžná Carlina acaulis 3 1934 stráně
 • chrpa čekánek Centaurea scabiosa 3 1933 kamenité stráně
 • chrpa lat. poř™ínská Centauria s. sp. rhenana 3 1933 kamenité stráně
 • pcháč oset Cirsium arvense 3,6 1952 louka,stráň
 • pcháč zelinný Cirsium oleraceum 4,6 1952 vlhká místa
 • mléčka zední Mycelis muralis 3,7 1943 skalnatý les Cim.
 • starček př™ímětník Senecio jacobaea 3 1941 stráň Cimburk

Čeleď hluchavkovité

(Lamiaceae)

 • čistec lesní Stachys sylvatica 7,4 2004 vlhko
 • hluchavka bílá Lamium album 6,7 2004,1933 vlhko,cesty
 • hluchavka objímavá Lamium amplexicaule 7 1933 kolem mlýna
 • hluchavka skvrnitá Lamium maculatum 7 1933 kolem mlýna
 • pitulník žlutý Lamiastrum galeobdolon 7 1996 vlhko
 • karbinec evropský Lycopus europaeus 4,7 1933 u vody,DÚ¤nemark
 • máta vodní Mentha aquatica 4 1932 ř™ečiště
 • máta dlouholistá Mentha longifolia 4,7 1942 bř™ehy
 • máta př™eslenitá Mentha verticillata 4,7 1934 bř™ehy
 • marulka klinopád Clinopodium vulgare 7 2004 světlejší les
 • popenec bř™ečťanolistý olysalý Glechoma hederacea ssp. glabriuseula les
 • popenec bř™ečťanolistý chlupatý G. hirsuta 7 2004 v podrostu
 • konopice pýř™itá Galeopsis pubescens 7 2004 v podrostu
 • konopice širolistá Galeopsis ladanum 7 2004 vlhčí místa
 • šalvěj luční Salvia pratensis 7 2004,1933 i sušší stráně
 • šalvěj hajní Salvia nemorosa 7 2004 světlejší les
 • šalvěj př™eslenitá Salvia verticillata 3 1933 vápenaté pady
 • šišák vroubkovaný Scutellaria galericulata 4 1932 náhony, bř™ehy
 • čistec lesní Stachys sylvatica 4,7 1942 pobř™ežní houštiny
 • čistec bahenní Stachys palustris 4 1942 ř™ečiště Sp.-Cim.
 • čistec př™ímý Stachys recta 3,7 1942 skály Cimburk
 • mateř™ídouška časná Thymus praecox 3,6 2004,1942 suché stráně
 • měrnice černá Ballota nigra 3 1934 stráň Cimburk
 • černohlávek obecný Prunella vulgaris 4 1935 ř™ečiště

Čeleď bobovité

(Fabaceae)

 • jetel plazivý Trifolium repens 6 2004,35 luční stanoviště
 • jetel luční Trifolium pratense 6 2004 kolem mlýna
 • jetel kočičí Trifolium arvense 3 1943 skalnatá místa
 • jetel ladní Trifolium campestre 6 1934 travnatá místa
 • jetel horský Trifolium montanum 3 1935 skalnatá místa
 • komonice bílá Melitotus alba 6 1996 slunná louka
 • jetel pochybný Trifolium dubium 6 1996 louka Cimburk
 • vikev huňatá Vicia villosa 6 1996 louka Cimburk
 • vikev kř™ovištní Vicia dumetorum 3,6,7 1996 stinná místa
 • vikev ptačí tenkolistá Vicia cracca ssp. genuima 3 1933 travnatá stráň
 • vikev chlupatá Vicia hirsuta 3,6 1955 travnatá pastvina
 • vikev setá úzkolistá Vicia sativa 3 1941 otevř™ené stráně
 • vikev čtyř™semenná Vicia tetrasperma 1942 travnatá písčina nad Vrbovým m.
 • trnovník akát Robinia pseudocacia 7,3 2004 celé údolí
 • čimišník stromovitý Caragana arborescens 3 1956 stráně
 • čilimník nízký Cytisus supinus 3 1944 keř™ovité stráně
 • kručinka barvíř™ská Genista tinctoria 3 1935 suché strmé str.
 • hrachor luční Lathyrus pratensis 6 1942 pastvina Cimburk
 • vlčí bob mnoholistý Lupinus polyphyllus 3,7 1948 lesn.stráň Spálený
 • tolice srpovitá Medicago falcata 6,3 1934 pastvina Cimburk
 • tolice dětelová Medicago lupulina 3 1942 stráně
 • jehlice brvitá Anonys spinosa 3,6 1937 skalnaté stráně
 • janovec metlatý Sarothamnus scoparius 3 1941 skalnaté stráně

Čeleď miř™íkovité

(Apiaceae)

 • mrkev obecná lesní Daucus carota 6,7 1996 suchá místa
 • bršlice kozí nohaAegopodium podagraria 6,7 2004 vlhčí místa
 • kerblík lesní Anthriscus sylvestris 6,7 2004 kolem mlýna
 • bolehlav plamatý Conium maculatum 4,6 2004 kolem
 • bolšvník obecný Heracleum spondylium 6,4 1996 málo hojný
 • kozinec sladkolistý Astragalus glycyphylos 6 1950 pastvina
 • máčka ladní Eryngium campestre 3 1941 skalnaté str. Cim.
 • srpek obecný Falcaria vulgaris 3,6 1942 stráň, louka Cim.
 • bedrník větší Pimpinella major ř™ídce zalesněné str. 1948 nad Hutěmi

Čeleď krtičníkovité

(Scrophulariaceae)

 • lnice květel Linaria vulgaris 6,3 2004 suchá místa
 • lnice zední Linaria cymbalaria 3,6 1996 suchá místa
 • krtičník uzlovitý Scrophularia nodosa 7,4 1996 vlhčí místa
 • rozrazil rezekvítek Veronica chamaedrys 6,3 1996 suchá místa
 • rozrazil potoční Veronica beccabunga 4 2004 jen místy
 • rozrazil bř™ečťanolistý pr. Veronica hederifolia ssp.genuima 1942 travnaté stráně
 • rozrazil rozprostř™ený Veronica prostrata 3,6 1951 Cimburk
 • rozrazil trojlistý Veronica triphyllos 3 1945 travnaté stráně
 • divizna malokvětá Verbascum thapsus 3 1996,1956 suché skály
 • divizna knotovitá Verbascum lychnitis 3 1956 DÚ¤nemark
 • divizna černá Verbascum negrum 3 1956 suché skály
 • divizna velkokvětá Verbascum thapsiforme 3 1942 Cimburk
 • divizna rakouská Verbascum austriacum 3,6 1996 suchá místa
 • podbílek šupinatýLathraea squamaria 4,7 2004 pobř™ežní kř™oviny
 • zdravínek červený pozdní Odontiles rubra serotina vojenská stř™elnice 1948 Cim.

Čeleď brutnákovité

(Boraginaceae)

 • hadinec obecný Echium vulgare 6,3,2 2004,1932 světlo, sucho
 • plicník lékař™ský Pulmonaria officinale 7,4 1996 stín
 • plicník temný Pulmonaria o. ssp. obscura 6,7 1996 chudé pady
 • kostival lékař™ský Symphytum officinale 4,7,6 2004 vlhčí místa
 • kostival hlíznatý Symphytum tuberosum 4,7 1996 vlhké bř™ehy
 • pomněnka bahenní Myosotis palustris 4,7 2004,1955 vlhké bř™ehy
 • pomněnka rolní Myosotis arvensis 3,6 1996,48 stráně
 • pomněnka chlumní Myosotis collina 3 1955 skal.,keř™. stráně
 • pipla osmahlá Nonea pulla 3,6 1941 slunné úvozy
 • užanka lékař™ská Cynoglossum officinale 6 1950 pastvina Cimburk

Čeleď brukvovité

(Brassicaceae)

 • kokoška pastuší tobolka Capsella bursa-pastoris 6 1996,1949 kolem mlýna
 • ř™eř™icha rumní Lepidium ruderale 3,6 1996,1954 cesty,mlýny
 • vesnovka jarní Cardaria draba 3,6 1996 sušší místa
 • penízek rolní Thlaspi arvense 6 1996 mlýny,cesty
 • penízek prorostlý Thlaspi perfoliatum 6,3 1996,1943 skály,cesty
 • šdivka šdá Berteroa incana 3 1945 slunné stráně,zdi
 • lnička maloplodá Camalina microcarpa 3 1952 zdi
 • osívka jarní Erophila verna 3 1944 skalnaté str. Cim.
 • rukev islandská Rorripa islandica 3,6 1948 cesty
 • hulevník Loeselav Sisymbrium loeseli 4 1934 pobř™eží
 • hulevníkovec lékař™ský Chamaeplium officinale 1933 rumiště
 • tryzel tvrdý Erysinum aurum 3 1932 pískovcová drolina

Čeleď rdesnovité

(Polygonaceae)

 • rdesno červinec Polygonum persicaria 4,7 1996 vlhká místa
 • rdesno blešník Polygonum lapathifolium 4,7 1996 vlhké bř™ehy
 • rdesno blešník uzlovité P. lapathifolium ssp.nodosum 4 1932 ř™ečiště
 • rdesno obojživelné Polygonum amphibium 4 1996 potok a bř™ehy
 • rdesno peprník Polygonum hydropiper 4 1934 u potoka
 • šťovík alpinský Rumex alpinus 4,7 1996 stín, vlhko
 • šťovík kyselý Rumex acetosa 5,6,4,7 2004,1932 vlhká louka

Čeleď silenkovité

(Silenaceae)

 • hvozdík kartouzek Dianthus carthusianorum 3A 2004 skály DÚ¤nemark
 • silenka nadmutá Silene inflata 6,3 2004,32 cesty, mlýny
 • smolnička obecná Lychnis viscaria 3 1996,1932 skály, stráně
 • knotovka bílá Melandrium album 6 2004 světlá stanov.
 • kohoutek luční Lychnis flos-cuculi 3 1996 světlo,sucho
 • pratržník lysý Herniaria glabra 1944,1956 rulový lom V hutích

Čeleď ptačincovité

(Stellariaceae)

 • ptačinec žabinec Stellaria media 4,7,6 2004,1933 vlhko,stín
 • ptačinec velkokvětý Stellaria holostea 4,7 1996 bř™eh,cesta
 • ptačinec hajní Stellaria nemorum 4,7 2004 kmeny,bř™eh
 • ptačinec kuř™ičkový Stellaria alsine 4 1933 ř™ečiště
 • kolenec rolní Spergula arvensis 3,6 1948 písčiny
 • rožc rolní Cerastium arvense 6,3 ,7 2004,1934 stráně, louka
 • kř™ehkýš vodní Malachium aquaticum 4 1996,1956 potok,bř™ehy

Čeleď lomikamenovité

(Saxifragaceae)

 • meruzalka černá Ribes nigrum 7 1996 mlýny,les
 • meruzalka srstka Ribes grossularia 7,4 2004,1935 bř™ehy,mlýny
 • mokrýš stř™ídavolistý Chrysosplenium alternifolium 4 2004 potok,bř™ehy

Čeleď kopř™ivovité

(Urticaceae)

 • kopř™iva dvoudomá Urtica diocia 7,6 1996,1956 u Cimburku,všude
 • kopř™iva žahavka Urtica urens 7,6,4 1996,1956 cesty,mlýny

Čeleď merlíkovité

(Chenopodiaceae)

 • merlík všdobr Chenopodium bonus-henricus 7,6 1996 cesty,mlýny
 • merlík mnohosemenný Chenopodium polyspermum 6 1996 cesty,mlýny
 • merlík bílý Chenopodium album 6,7 1996,33 cesty,skládka
 • merlík sivý Chenopodium glaucum 6 1946 Vrbový mlýn
 • lebeda rozkladitá Atriplex patula 6,7 1996 cesty,škarpy
 • lebeda ražová Atriplex raska 2 1950

Čeleď svlačcovité

(Convolvulaceae)

 • svlačec rolní Convolvulus arvensis 6,3 1996 místy hojný

Čeleď pryskyř™níkovité

(Ranunculaceae)

 • pryskyř™ník plamének Ranunculus flamula 6,3 1996 cesty,škarpy
 • pryskyř™ník prudký Ranunculus acris 7,6,3,4 1996 vlhko,světlo
 • pryskyř™ník plazivý Rununculus repens 4,7,6 1996 vlhčí místa
 • pryskyř™ník rolní Rununculus arvensis 3,7,6 1935 stř™elnice
 • pryskyř™ník hlíznatý Rununculus bulbosus 6,3 1933 travnatý porost
 • pryskyř™ník kosmatý Rununculus lanunginosus 4,7 1950 pobř™ežní houštiny
 • orsej jarní Ficaria verna 4,7 1996,1933 bř™ehy potoka
 • blatouch bahenní Caltha palustris 4,7 2004 bř™ehy potoka
 • sasanka hajní Anemone nemorosa 4,7,6 1996 vlhko,chráněná
 • plamének plotní Clematis vitalba 7,4 2004 kolem mlýna

Čeleď zimolezovité

(Loniceraceae)

 • pámelník bílý Symphoricarpos rivularis 7 2004 kolem mlýna
 • bez černý Sambucus nigra 7,4,3,2 2004,48 celé údolí
 • bez hroznatý Sambucus racemosa 7 1996 jen místy
 • zimolez pýř™itý Lonicera xylostelum 7 1996 jen místy

Čeleď kakostovité

(Geraniaceae)

 • pumpava rozpukavá Erodium cicutarium 3 1935 Cimburk,DÚ¤nemark
 • kakost holubičí Geranium columbinum 3 1935 mezi trnkama
 • kakost smrdutý Geranium robertianum 4,7,6 2004 vlhká místa
 • kakost luční Geranium pratense 6,4,3 1996 světlo

Čeleď pryšcovité

(Euphorbiaceae)

 • pryšc chvojka Euphorbia cyparissias 3,6 1996 suchá místa
 • pryšc obecný Euphorbia escula 6,7,3 1996 slunná místa
 • bažanka vytrvalá Mercurialis perennis 4,7,6 2004 vlhčí místa

Čeleď tř™ezalkovité

(Hyperiaceae)

 • tř™ezalka tečkovaná Hypericum perforatum 2,3,6 2004,1923 sucho, světlo

Čeleď lipovité

(Tiliaceae)

 • lípa širolistá Tilia platyphyllos 7 1996 jen místy
 • lípa srdčitá Tilia cordata 7 2004 celé údolí

Čeleď kyprejovité

(Lythraceae)

 • kyprej vrbice  Lythrum salicaria 7,4 2009 pod hrází Velkého rybníku

Čeleď violkovité

(Violaceae)

 • violka srstnatá Viola hirta 6,3 1996 světlá místa
 • violka trojbarevná Viola tricolor 6,3 2004,1956 světlá místa
 • violka vonná Viola odorata 3 1948 keř™natá stráň
 • violka rolní Viola arvensis 3,6 1954 světliny

Čeleď laskavcovité

(Amaranthaceae)

 • laskavec zvrhlý Amaranthus hybridus 6,7 2004 světlo,cesty

Čeleď dř™išťálovité

(Berberidaceae)

 • dř™išťál obecný Berberis vulgaris 7,4 2004,1945 jen místy

Čeleď bř™ízovité

(Betulaceae)

 • habr obecný Carpinus betulus 7,3,4 2004 celé údolí
 • líska obecná Coryllus avellana 7,3 2004,1956 sucho,světlo
 • bř™íza bělokorá Betula verrucosa 7,3,2,5 2004,1956 celé údolí
 • olš lepkavá Alnus glutinosa 7,4,3,2 2004,1956 celé údolí

Čeleď mákovité

(Papaveraceae)

 • vlaštovičník větší Chalidonium majus 3,4,7 2004,1932 celé údolí

Čeleď podražcovité

(Aristolochiaceae)

 • kopytník evropský Asarum europaeum 7,4 1996 vlhčí les

Čeleď bukovité

(Fagaceae)

 • buk lesní Fagus sylvatica 7 1996 malé množství
 • dub letní Quercus robur 7,3 2004 jen místy
 • dub zimní Quercus petraea 7,3,5,2 2004 celé údolíí
 • dub bahenní Quercus palustris 6,7 2004 kř™oví u louky

Čeleď jilmovité

(Ulmaceae)

 • jilm vaz Ulmius effusa 7,4 2004,1956 celé údolí
 • jilm habrolistý Ulmus carpinifloria 7,3 2004,1956 skála Cimburk
 • jilm korkový Ulmus scabra 7 1948 ř™ídce

Čeleď konopovité

(Cannabaceae)

 • konopě setá Cannabis sativa 3 1996 několik rostlin
 • chmel otáčivý Humulus lupulus 7 2004,1933 kolem mlýna

Čeleď prvosenkovité

(Primulaceae)

 • prvosenka vyšší Primula elatior 7,6,4 1996 vlhko,světlo
 • vrbina obecná Lysimachia vulgaris 4,7 2004,1948 u potoka
 • vrbina penízková Lysimachia nummularia 4,6,7 2004 vlhká pada
 • pavinec horský Jasione montana 3 1935 skalnaté stráně

Čeleď pupalkovité

(Oenatheraceae)

 • vrbka úzkolistá Chamaenerion angustifolium 2,7,3 2004,1948 světlá místa
 • vrbovka horská Epilobium montanum 7,4 2004 světlo,vlhko
 • vrbovka chlupatá Epilobium hirsutum 4,7 1942 vlhko
 • vrbovka ražová Epilobium roseum 4 1942 ř™ečiště

Čeleď olivovníkovité

(Oleaceae)

 • jasan ztepilý Fraxinus excelsior 7,3,4 2004,1956 celé údolí
 • ptačí zob obecný Ligustrum vulgare 7 2004 kolem mlýna
 • šř™ík obecný Syringa vulgaris 7 2004 kolem mlýna

Čeleď kokoticovité

(Cuscutaceae)

 • kokotice evropská Cuscuta europaea 6,4 1996,1942 pobř™eží na kopř™.

Čeleď ochmetovité

(Loranthaceae)

 • jmelí bílé Viscum album 7 1996 jen místy

Čeleď dř™ínovité

(Cornaceae)

 • svída krvavá Swida sanguinea 7,2 2004,1943 podrost
 • svída dř™ín Cornus mas 7 1996 místy,chráněný

Čeleď netýkavkovité

(Impatientaceae)

 • netýkavka nedatklivá Impatiens noli-tangere 7,4,3 2004,1939 celé údolí
 • netýkavka malokvětá Impatiens parviflora 7,4 1996 velké množství

Čeleď révovité

(Vitaceae)

 • loubinec psí víno Parthenocissus quinquefolia 7,4 2004 kolem mlýna

Čeleď ř™eštlákovité

(Rhamnaceae)

 • ř™eštlák skalní Rhamnus saxatilis 3,7 1996 jen místy
 • ř™eštlák počistivý Rhamnus cathartica 3,7 1996 jen místy
 • krušina olšová Frangula alnus 7,3,4 2004 Cimburk

Čeleď jesencovité

(<em>Celastraceae</em>)
 • brslen evropský Euonymus europaea 7,3,4 2004 Cimburk
 • brslen bradavičnatý Euonymus verrucosa 7 2004 nad ř imákovem

Čeleď vrbovité

(Salicaceae)

 • vrba jíva Salix caprea 7,4,2 1996,1945 celé údolí
 • vrba bílá Salix alba 4,7 2004,1945 kolem mlýna
 • topol kanadský Populus canadensis 4,7 1944,1996 jen místy
 • topol černý Populus nigra 4,7 1944 kolem náhona
 • topol osika Populus tremula 7,4 2004,1944 místy hojný

Čeleď javorovité

(Aceraceae)

 • javor klen Acer pseudoplatanus 7 2004 celé údolí
 • javor mléč Acer platanoides 7 1996 celé údolí
 • javor babyka Acer campetre 3,7 1996 jen místy
 • javor japonský Acer japonicum 2004 arboretum
 • javor dlanitolistý Acer palmatum 2004 arboretum

Čeleď jitrocolovité

(Plantaginaceae)

 • jitrocel větší Plantago major 7,4,3,6 1996 hojný
 • jitrocel kopinatý Plantago lanceolata 7,3,6 1996 hojný
 • jitrocel prostř™ední Plantago media 7,3,6 1996 hojný

Čeleď aralkovité

(Araliaceae)

 • bř™ečťan popínavý Hedera helix 7,3B 2004 místy hojný

Čeleď štětkovité

(Dipsacaceae)

 • chrastavec rolní Knautia arvensis 6 1996,1942 hojný
 • hlaváč běložlutý Scabiosa ochroleuca 3,6 1996 sucho,světlo

Čeleď sporýšovité

(Verbenaceae)

 • sporýš lékař™ský Verbena officinalis 7,4 1996 cesty,vlhko

Čeleď zvonkovité

(Campanulaceae)

 • zvonek rozkladitý Campanula patula 3,2,7,6 1996,1942 slunná místa
 • zvonek okrouhlolistý Campanula rotundifolia 3,6,7 1996,1948 slunná místa
 • zvonek broskvolistý Campanula persicifolia 7,3 1996 stín

Čeleď šťavelovité

(Oxalidaceae)

 • šťavel kyselý Oxalis acetosella 7,4 2004,1948 stín,vlhko

Čeleď lilkovité

(Solanaceae)

 • rulík zlomocný Atropa belladonna 4,7,3 1996 jen místy
 • lilek potměchuť Solanum dulcamara 3,7,4 1996,1934 jen místy
 • blín černý Hyoscyamus niger 7,4 1996 jen místy

Čeleď tlusticovité

(Crassulaceae)

 • rozchodník veliký Sedum telephium 3A 2004 zdi,sucho
 • rozchodník bílý Sedum album 3A 2004,1936 zdi,sucho
 • rozchodník ostrý Sedum acre 3A 2004,1936 zdi,sucho
 • rozchodník největší Sedum maximum 3A 1996 zdi, sucho

Čeleď rýtovité

(Resedaceae)

 • rýt žlutý Reseda lutea 3 1940 pískovcová suť

Čeleď klejichovité

(Aclepiadaceae)

 • tolita lékař™ská Cynanchum vincetoxicum 3,7,5 1996,34 sucho,světlo

Čeleď jírovcovité

(Aesculaceae)

 • jírovec maďal Aesculus hyppocastanum 7,4 2004 místy hojný

Čeleď vř™esovité

(Ericaceae)

 • vř™es obecný Calluna vulgaris 5,7,3 2004,1934 haldy, skály

Čeleď hoř™covité

(Gentianacea)

 • zeměžluč okolikatá Centauriu umbellatum 3 1943 Cimburk

Čeleď tykvovité

(Cucurbitaceae)

 • posed bílý Bryonia alba 3,6 1934,1944 Wagenknecht

Čeleď vilínovité

(Hamamelidae)

 • vilín měkký Hamamelismollis 7 2004 arboretum

Čeleď slézovité

(Malvaceae)

 • sléz př™ehlížný Malva neglecta 7,6 2004,1954 kolem cest

Čeleď brusnicovité

(Vacciniaceae)

 • brusnice borůvka Vaccinium myrtillus 7,3A 2004 podrostu, okraj lesa

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *