Výzkum

Jak bylo napsáno v rubrice, která pojednávala o našem sdružení – Denemark (dnes spolek)  jsme založili před 10 lety hlavně kvůli ochraně a péči o údolí Vrchlice, přesněji o jeho 2,5 km úsek od Kutné Hory po Velký rybník. Všechny členy sdružení už v mládí tento kus přírody uchvátil a nebylo nám jedno, co se v údolí děje. Tím, že se naše koníčky a specializace lety rozvíjela, bylo nám všem jasné, že  tento krátký úsek údolí skrývá mnoho přírodovědných rarit v rámci Středočeského kraje. Rozhodli jsme se nejen v údolí vybudovat naučnou stezku, ale také se pokusit o to, aby bylo údolí chráněno zákonem. K tomu  měla pomoci bakalářská práce Martina Starého, se kterou mu všichni členové sdružení pomáhali a dodávali mu potřebná data ze sběrů, odchytů a pozorování zvířat a rostlin. Bohužel tato práce nebyla pro  úředníky Středočeského kraje žádným argumentem. Proto jsme se rozhodli zapojit do profesionálního výzkumu odborníky – sehnali jsme jich hned několik z Karlovy univerzity, Národního muzea a další.  Více než rok trvající výzkum přinesl zajímavé závěry – údolí je cenné díky  říčce, která jím protéká (výskyt mnoha druhů korýšů, měkkýšů, obojživelníků, plazů, hmyzu atd.), suchým skalám (výskyt užovky hladké) a struskovým haldám (mnoho druhů lišejníků vázaných pouze na barevné kovy). V údolí však bylo zjištěno i 85 druhů pavouků, 50 druhů ploštic, přes 70 druhů ptáků atd. Veškeré podrobné informace o výzkumu a jeho výsledcích najdete na webu. V současné době je žádost a důvodová zpráva (70 str. + veškeré majetkové poměry v údolí včetně mapových podkladů a předběžných souhlasů majitelů) o vyhlášení Přírodní rezervace na Krajském úřadu Středočeského kraje. Bohužel se již 2 roky úředníci k ničemu nemají. Musíme  věřit, že se nám to po skoro 15 letech podaří.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *