Zookoutek v Kutné Hoře

plocha je stále v katastrálních mapách označována jako “Městské zoo”

Před více než 18 lety se Martin Starý, spoluzakladatel Denemarku, seznámil s prof. Jungem, který uvažoval v rámci činnosti občanského sdružení Vrchlice o tom, že by se po 30 letech mohl obnovit  zookoutek (skončil v roce 1974). Bohužel se s obnovou nezačalo. Další iniciativa vzešla v roce 2005 od Městských lesů a rybníků, které ve spolupráci s firmou LesInfo z Českých Budějovic chtěli  v rámci projektu na rekonstrukci parku obnovit i zookoutek. I tehdy se nic nedotáhlo do konce a snahy utichly.
Místo, kam chodilo několik generací Kutnohoráků na procházky najdete vlevo od parku pod Vlašským dvorem (myšleno čelem do údolí). Chov zvířat v horní části parku a pak v “zookoutku” má dlouhou tradici, která sahá do počátku Československého státu, tzn. 20. léta 20. století. Po dobu 50 let se vystřídalo několik správců a ošetřovatelů, i druhová skladba zvířat se měnila. Dnes není možné chovat zvířata podobně, jak tomu bylo kdysi, a to za obyčejným plotem atd. V současnosti jsou nejen přísná pravidla a podmínky na vzhled, velikost a materiál ubikací, ale i zákonné podmínky na získávání zvířat z volné přírody i zvířat exotických, chov nebezpečných zvířat atd. Další podmínky se týkají hygienických a stavebních, památkářských podmínek. I tak se spolek Denemark v roce 2009 rozhodl zookoutek obnovit, a to v kvalitě odpovídající dnešním špičkovým zařízením. Oslovili jsme RNDr. B. Krále, který má zkušenostmi s podobnými, i mnohem většími projekty ve světě zkušenosti. Na začátek studie jsme získali finanční podporu z Fondu hejtmana Středočekého kraje. Chtěli jsme začít za tyto a další peníze oslovovat architekty. V roce 2010 jsme chtěli ukázat, že o obnovu zookoutku máme opravdu zájem, a tak jsme na vlastní náklady provedli vyčištění, vykácení a ošetření stromů v celé ploše bývalého zookoutku. Přes všechny tyto snahy vedení města nemělo jakýkoliv zájem na spolupráci a za rok jsme nepokročili v jednání ani o krok. Nezískali jsme slibovanou smlovu o smlouvě budoucí nájemní, tzn. jsme nemohli jakýmkoliv způsobem jednat ani s investory. O prázdninách v roce 2013 jsme tedy projekt dali zatím k ledu.
Další pokus o jednání s vedením města nastal v polovině roku 2016, kdy jsme museli splnit všechny požadované podmínky. těmi byla např. územní a architektonická studie celého území, včetně vizualizací. K podpisu smlouvy byly nutné konzultace právníků na obou stranách, stejně jako odborné posudky na výši nájmu pozemku. Celý proces musel také splnit legislativní kroky, které si vyžaduje zákon o obcích. Mezi tím jsme projekt představili na jednání rady města, na prezentaci v salonku restaurace Na Krétě i na několika akcích pořádaných spolkem. V červnu 2017, po roční anabázi, byla podepsána nájemní smlouva mezi Městem Kutná Hora a pobočným spolkem Zookoutek Kutná Hora – Denemark. Rádi bychom zhruba do 2 let začali s výstavbou ubikací i s kavárnou v horní části. Jsme teprve na začátku dalších jednání, ale věříme, že se nám to po více než 10 letech nakonec povede.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *