Zookoutek v Kutné Hoře

plocha je stále v katastrálních mapách označována jako “Městské zoo”

Před více než 18 lety se Martin Starý, spoluzakladatel Denemarku, seznámil s prof. Jungem, který uvažoval v rámci činnosti občanského sdružení Vrchlice o tom, že by se po 30 letech mohl obnovit  zookoutek (skončil v roce 1974). Bohužel se s obnovou nezačalo. Další iniciativa vzešla v roce 2005 od Městských lesů a rybníků, které ve spolupráci s firmou LesInfo z Českých Budějovic chtěli  v rámci projektu na rekonstrukci parku obnovit i zookoutek. I tehdy se nic nedotáhlo do konce a snahy utichly.
Místo, kam chodilo několik generací Kutnohoráků na procházky najdete vlevo od parku pod Vlašským dvorem (myšleno čelem do údolí). Chov zvířat v horní části parku a pak v “zookoutku” má dlouhou tradici, která sahá do počátku Československého státu, tzn. 20. léta 20. století. Po dobu 50 let se vystřídalo několik správců a ošetřovatelů, i druhová skladba zvířat se měnila. Dnes není možné chovat zvířata podobně, jak tomu bylo kdysi, a to za obyčejným plotem atd. V současnosti jsou nejen přísná pravidla a podmínky na vzhled, velikost a materiál ubikací, ale i zákonné podmínky na získávání zvířat z volné přírody i zvířat exotických, chov nebezpečných zvířat atd. Další podmínky se týkají hygienických a stavebních, památkářských podmínek. I tak se spolek Denemark v roce 2009 rozhodl zookoutek obnovit, a to v kvalitě odpovídající dnešním špičkovým zařízením. Oslovili jsme RNDr. B. Krále, který má zkušenostmi s podobnými, i mnohem většími projekty ve světě zkušenosti. Na začátek studie jsme získali finanční podporu z Fondu hejtmana Středočekého kraje. Chtěli jsme začít za tyto a další peníze oslovovat architekty. V roce 2010 jsme chtěli ukázat, že o obnovu zookoutku máme opravdu zájem, a tak jsme na vlastní náklady provedli vyčištění, vykácení a ošetření stromů v celé ploše bývalého zookoutku. Přes všechny tyto snahy vedení města nemělo jakýkoliv zájem na spolupráci a za rok jsme nepokročili v jednání ani o krok. Nezískali jsme slibovanou smlovu o smlouvě budoucí nájemní, tzn. jsme nemohli jakýmkoliv způsobem jednat ani s investory. O prázdninách v roce 2013 jsme tedy projekt dali zatím k ledu.
Další pokus o jednání s vedením města nastal v polovině roku 2016, kdy jsme museli splnit všechny požadované podmínky. těmi byla např. územní a architektonická studie celého území, včetně vizualizací. K podpisu smlouvy byly nutné konzultace právníků na obou stranách, stejně jako odborné posudky na výši nájmu pozemku. Celý proces musel také splnit legislativní kroky, které si vyžaduje zákon o obcích. Mezi tím jsme projekt představili na jednání rady města, na prezentaci v salonku restaurace Na Krétě i na několika akcích pořádaných spolkem. V červnu 2017, po roční anabázi, byla podepsána nájemní smlouva mezi Městem Kutná Hora a pobočným spolkem Zookoutek Kutná Hora – Denemark. Rádi bychom zhruba do 2 let začali s výstavbou ubikací i s kavárnou v horní části. Jsme teprve na začátku dalších jednání, ale věříme, že se nám to po více než 10 letech nakonec povede.

1 komentář u „Zookoutek v Kutné Hoře

  1. Dobrý den, v jaké fázi je v současné době snaha o vybodování zoo ( zookoutku) v Kutné Hoře. Děkuji. S pozdravem Luděk Vojna

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *