Obnova břehulích hnízdišť – Sedlec

léto 2009

Na přelomu roku 2009/2010 vypracoval Michal Kavka a Pavel Jakubec projekt na obnovu hnízdišť břehule říční v bývalé cihelně v Sedlci u Kutné Hory. Břehule říční zde hnízdila naposledy asi v roce 1995, a to ve dvou sprašových stěnách (terasách) a před vybudováním areálu SÚS i v obrovské hromadě škváry. Postupnu erozí se sesouvaly obě terasy, jejich okolí zarůstalo a břehule se odstěhovaly. Tímto projektem jsme chtěli břehulím nabídnout jejich původní hnízdiště. K tomu bylo však nutné zajistit veškerá potřebná povolení, včetně souhlasu majitele pozemku. Navíc jsme se dohodli s geology a paleontology, kteří byli proti odtěžní spodní terasy, že úpravy se omezí jen na část hliněné stěny a pokud se podaří znovuobsazení stěny břehulemi, pokusíme se s ohledem na cennost lokality z hlediska paleontologie i současné zoologie nechat toto místo vyhlásit jako chráněné území.

zima 2011/2012

Nejdříve jsme se snažili získat finance z programu péče o krajinu AOPK. Tam jsme neuspěli. Přesto jsme začátkem roku 2010 vykáceli nevhodné dřeviny v okolí stěn.  Rok na to (jaro 2011)  jsme zažádali o grant v nadačním fondu T-mobile. Podařilo se nám nečekané – získat peníze 🙂 Na podzim 2011, kdy se mohlo už kácet, jsme dočistili svah pod terasami a do konce roku (prosinec) se provedli i hlavné terénní úpravy – tzn. odbagrování přebytečné zeminy od stěn. Výsledek můžete vidět na snímk. Na jaře 2012 bude nutné ještě stěny doupravit, zabezpečit a případně odvézt sesutý materiál z dolní plochy pozemku. Teď už jen čekat na břehule.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *