Pozvánka na Sklenářův den

Na třetím ročníku Sklenářova dne čekají návštěvníky nové soutěže
Osvědčené i úplně nové soutěže čekají návštěvníky letošního Sklenářova dne. Třetí ročník zábavného odpoledne ve Sklenářově dolíku se tentokrát uskuteční 16. června od 13 do 18 hodin. Pro malé i velké je naplánována celá řada tradičních soutěží jako je poznávačka věcí ze života pana Sklenáře, překážková dráha s kolečkem nebo střelba z luku. Kromě toho si ale děti mohou nově vyzkoušet školku s míčem a švihadlem, basket, chůzi na chůdách nebo indické hry. Celý příspěvek

Neziskovky vás zvou na den pana Sklenáře

První ročník Sklenářova dne se uskuteční, jak jinak, ve Sklenářově dolíku. Dne 11.6.2017 od 13.00 do 18.00 hodin jste srdečně zváni na společnou akci neziskových organizací v Kutné Hoře, která se uskuteční v nově vzniklém “sadoparku” na horním Žižkově. Budete zde moci, v příjemném prostředí, věnovat svůj čas zábavným, vědomostním i sportovním aktivitám, které jsou určeny dětem i dospělým. Pro doplnění energie budou pro vás připraveny výtvory domácí kuchyně, speciality na grilu a stánek s občerstvením. Celý příspěvek

Brigáda ve Sklenářově dolíku

Před 14 dny proběhla sobotní dopolední brigáda, na které jsme společně natřeli všechny stojny k tabulím a cedulím, stejně jako zábradlí. Stahali jsme zbytky větví a provedli jsme inventarizaci všech ovocných stromů i stromů významnějších v rámci celého dolíku. Během práce jsme si naplánovali další věci, které bychom chtěli na jaře a do začátku léta udělat. Týkají se především dodělání trávníkových ploch (přesněji ploch, určených teprve pro založení trávníků), vybudování petanquového hřiště, kompostů, “ještěrkovníku” a “broukoviště”. Celý příspěvek

Pozvánka do Sklenářova dolíku – 15.11.2015

Zhruba před rokem se dohodlo 5 neziskových organizací (Oblastní Charita, Sokol, KHnet.info, Denemark a Skauti), že společnými silami dáme postupně do pořádku Sklenářův dolík. Tam by mělo pomalu vzniknout místo pro relaxaci, aktivní i pasivní odpočinek, hřiště pro děti a další věci, které by okolním obyvatelům měly zpříjemnit život v lokalitě U Havírny. Před rokem jsme se sešly na několika brigádách (ta první měla obrovskou účast!!) a stačili jsme vyřezat náletové dřeviny z plochy, plánované na výše zmíněné aktivity. Odvezlo se také obrovské množství komunálního a stavebního odpadu. Celý příspěvek

Úspěšná brigáda ve Sklenářově dolíku

Na sobotní plánovanou brigádu mělo podle informací dorazit mnoho skautů. Alespoň to Šemík tvrdil. Když jsem ráno viděl, jaké je počasí, nedával jsem tomu moc šanci. Ale když jsme přijeli v 8:10 na místo, už se tam rojilo minimálně 20 lidí. Během hodinky přibylo dalších několik desítek brigádníků. Nakonec nás bylo kolem 70 ti. Tomáš ještě dovyznačil stromy a keře na kácení a pak jsme nastoupili s pilami. Řev asi deseti pil a několika křovinořezů byl slyšet zhruba do 12 hodin. Celý příspěvek

Brigáda ve Sklenářově dolíku

S Tomem jsme vybrali dřeviny, které by bylo možné vyřezat...

S Tomem jsme vybrali dřeviny, které by bylo možné vyřezat…

Občanské sdružení Denemark spojilo své síly s dalšími čtyřmi neziskovkami (Sokol, KHnet.info, Junák, Charita) z Kutné Hory a chystáme se uspořádat 31. ledna společný ples neziskovek. O něm a o tom, co vás mimo tancování na plese čeká vás budeme informovat později. Myšlenka této spolupráce ale vyústila v něco víc, než jen v ples. Dohodli jsme se, že společnými silami, postupně, budeme zkrášlovat Sklenářův dolík. Chtěli bychom vyřezat a vyčistit část zarostlých ploch. Na nich by pak měl vzniknout plac na fotbálek a další míčové hry. Další uvolněné plochy budou sloužit k umístění hracích prvků, jednoduché pergoly s otevřeným ohništěm. Celý příspěvek

Začali jsme s bagrováním rybníčků

bahenní koupel

bahenní koupel

Začátkem července jsme vás informovali o tom, že jsme získali grant od Nadace Partnerství “Nestlé pro vodu v krajině. Museli jsme počkat, až se nejen umoudří počasí, ale až se zkoordinují zainteresované firmy, které budou práce púrovádět. Tento týden se nám podařilo vybagrovat rybníček nad Sklenářovým dolíkem. Ten jsme se  pokoušeli čistit už před pár lety, dokonce je u něj i lavička a tabule naučné stezky. Při posledním silném větru se do rybníčku vyvrátila mohutná vrba, kterou bylo nutné rozřezat a vytahat ven. Celý příspěvek

Výsledky sobotní brigády

"živým hadem" jsme posílali odpadky z rokle nahoru - odspodu K. Koubský, I. Sova, V. Smetáček, D. Vepřková

"živým hadem" jsme posílali odpadky z rokle nahoru - odspodu K. Koubský, I. Sova, V. Smetáček, D. Vepřková

Na rychlo naplánovaná brigáda na sobotu 24. července měla nakonec neobvyklý úspěch. S paní Hájkovou jsme se domluvili na tom, že musíme nějak zajistit víc lidí – když jsme domluvili s městem přistavení kontejneru. Na schůzi sdružení Šance pro Kutnou Horu, jejímiž jsme členy,  jsme přednesli návrh, zda by nám kolegové nepomohli. Vždy je totiž nedostatek dobrovolníků na práci. Kolegové ze sdružení  souhlasili  a dohodli jsme i zásobování občerstvením. Celý příspěvek

Čištění rybníčku nad Sklenářovým dolíkem

Snímek př™ed započetím prací

Snímek př™ed započetím prací

Minulý týden jsme Vás informovali o tom, co se  již stačilo př™ipravit a udělat ohledně př™íprav na novou  naučnou cykloturistickou stezku. Jedna z akcí, o které jsme psali, že se bude v rámci realizace stezky  také dělat, bylo vyčiřtění a obnovení rybníčku nad Sklenář™ovým dolíkem. Celé akci př™edcházelo jednání s obcí Miskovice, které rybníček patř™í. Pan starosta nám vyřel vstř™íc a nakontaktoval nás i na majitele okolních polí. I s nimi jsme se dohodli, že nemají námitek a vítají obnovu rybníčku. V minulém týdnu jsme tedy zhruba vyř™ezali náletové dř™eviny kolem i uvnitř™ bývalého €žnebesáku”. Celý příspěvek