Čištění rybníčku nad Sklenářovým dolíkem

Snímek př™ed započetím prací

Snímek př™ed započetím prací

Minulý týden jsme Vás informovali o tom, co se  již stačilo př™ipravit a udělat ohledně př™íprav na novou  naučnou cykloturistickou stezku. Jedna z akcí, o které jsme psali, že se bude v rámci realizace stezky  také dělat, bylo vyčiřtění a obnovení rybníčku nad Sklenář™ovým dolíkem. Celé akci př™edcházelo jednání s obcí Miskovice, které rybníček patř™í. Pan starosta nám vyřel vstř™íc a nakontaktoval nás i na majitele okolních polí. I s nimi jsme se dohodli, že nemají námitek a vítají obnovu rybníčku. V minulém týdnu jsme tedy zhruba vyř™ezali náletové dř™eviny kolem i uvnitř™ bývalého €žnebesáku”. Celý příspěvek

Zpráva o budování cykloturistické naučné stezky kolem Kutné Hory

Během první poloviny roku 2009 se nám podařilo získat na naučnou trasu 254 000Kč od TPCA a máme přislíbeno zhruba 200 000Kč od Města Kutná Hora a obce Miskovice.
Protože se nám nepodařilo získat celých 1,1milionu Kč na celou naučnou cyklotrasu, rozhodli jsme se v roce 2010 vybudovat pouze část, zhruba jednu polovin trasy. Končit bude tato I.etapa nad Sklenářovým dolíkem. Součástí úprav I. a II. etapy bude úprava rybníčků na Dolním Žižkově a nad Sklenářovým dolíkem. Okolí rybníčků bude nejdříve vyčištěno od dlouholetého náletu, odpadků a pak budou rybníčky vybagrovány. Na Dolním Žižkově to asi nebude hned, protože musíme sehnat odpovídající techniku (rybníček je napájen silným pramenem a je v něm neustále bahno). Další úpravou nad rámec původního projektu je ve spolupráci s VHS vysadit alej lip od silnice směrem k pramenu sv. Vojtěcha a vedle lip zabudovat patníky. Aby tak vznikla jakási cesta, pěšina roubená stromy, k pramenu. I to však závisí na finančních prostředcích. Celý příspěvek

Nová naučná cykloturistická trasa

Značka cyklostezkyDne 7.4. byla v Radě města odsouhlasena usnesením č. 323/09 finanční podpora ve výši 150tis. Kč pro naše občanské sdružení. Tato částka bude v roce 2010 použita jako 15% spoluúčast při realizaci nové naučné cykloturistické trasy. Zbytek peněz se budeme snažit získat z různých grantů, fondů, nadačních organizací nebo od sponzorů.
Teď asi trochu faktů. Proč cykloturistická trasa? Tento termín jsme před cca 8 lety vymysleli s panem J. Hnízdem z Technických služeb. Tehdy jsme začali dělat několik úsekůů této cykloturistické trasy na Sukově, nad Sklenářovým dolíkem a mezi silnicí Hořanskou a Grunteckou. Už v té době jsme měli společnou vizi vybudovat okruh kolem Kutné Hory, kterým by mohl pohodlně projít pěší turista, ale i cyklista, matky s kočárky nebo v některých úsecích i vozíčkáři. Cyklostezka jako taková má ze zákona normovaný asfaltový povrch daných rozměrů, v okolí nesmí být žádné nebezpečné předměty a musí být značenana svislým i vodorovnýmm značením. Tohoto jsme se chtěli tehdy vyvarovat nejen kvůli legislativním problémům, ale byly zde i důvody finanční a pak i to, že asfaltová cesta se do lesa a krajiny moc nehodí. Naším cílem bylo upravit povrch tam, kde nebyl sjízdný, vyčistit profil cest a pěšin v trase, umístit na vhodných mí­stech lavičky.
Celý příspěvek

Dokončení naučné stezky

Ač to asi můj obvodní lékař nerad uslyší, nevydržel jsem ležet s angínou až do konce léčby. V sobotu už jsem se cítil fit, skoro jako rybička. S tátou jsme dvakrát nabarvili krycí lišty na upevnění textových desek a připravili jsme si vše na nedělní odpoledne. Dnes se počasí vydařilo, tak jsme ještě se sestrou a naším psím členem rodiny vyrazili do údolí připevnit alespoň část textů na připravené desky. Nakonec se nám podařilo připevnit 11 ze 16 textových polí. V úterý, pokud bude hezké počasí a horečky se nevrátí, bychom rádi dodělali i pět zbývajících desek pod hrází Velkého rybníka. Dnes jsme stihli udělat desky od Hutí až po mlýn Cimburk, včetně dvou desek nad mlýnem Denemark. Tuto vyhlídku asi budeme muset ještě trochu zviditelnit směrovkou, protože o ní málokdo ví. Úpravy budou chvíli muset počkat, protože Jirka vyrazil na několik týdnů do Uzbekistánu a já bych si teď po několika měsících práce na přípravě stezky dal taky menší oraz.

Takže milovníci přírody, turisté i kutnohoráci – tímto Vás zveme na nově vybudovanou naučnou stezku údolím Vrchlice. Doufáme, že se Vám bude líbit.

Zde je několik fotek ilustrujících závěrečné osazení tabulí NS:

8. zastavení - mlýn Cimburk5. zastavení - nad mlýnem Denemark1. zastavení - mostek V Hutích

Jak vznikala naučná stezka

Koncem května jsme odsouhlasili konečnou podobu informačních tabulí naučné stezky jak po stránce obsahu, tak designu. Tisk a laminace textů prováděla s výraznou slevou kutnohorská firma Lepor. Pak nastala fáze výroby stojanů, kopání děr, upevňování šroubů do zdí a skal. Vrtání do skály nám zdarma provedla firma pana Drahoráda – Důlně-stavební s.r.o.. Stojany jsem se svým tátou dělal po odpolednech a večerech doma na zahradě. Nejhorší práci (upevňování šindelů) dělal pak sám, když jsem byl na letním táboře se studenty gymnázia v Chorvatsku. Ale stojany se nakonec zdařily a jsou nejen pěkné, ale i bytelné.

Drobné práce v terénu jsem znovu dělal s tátou. Jedno deštivé odpoledne jsme zabetonovávali závitnice do všech vyvrtaných nebo vyhloubených děr na určených místech. Poslední zastavení jsme betonovali už ve čtvrtečním lijáku a náš pes, který byl s námi, měl z bouřky málem infarkt. Tímto se ti Orinko omlouvám 🙂 V sobotu 22.6. v odpoledních hodinách proběhla brigáda přímo v údolí. Rád bych poděkoval Mgr. Palasovi (kolegovi z práce), který se společně s Davidem Šancem ujal upevňování latí na zabetonované šrouby. Dále pak Vaškovi Rytinovi, Tondovi Konrádovi, Jakubovi Mrňákovi, Pavlu Zadražilovi, Tomáši Morawskému a Martinu Vantovi (studenti z minulého ročníku Zeleného města), kteří si pod mým a Jirkovým vedením vzali za své zabetonování stojanů. Taky bych rád poděkoval Martinu Pečenkovi a jeho kolegovi z Technických služeb, kteří nám odvezli stojany přímo na místo. Práce byly během asi čtyř hodin hotové a kdyby nám několikrát naši usilovnou práci nepřekazil déšť, mohli jsme být hotovi mnohem dříve. Nakonec se všechno podařilo tak, jak jsme si naplánovali. V neděli jsem s Jirkou zabetonované patky zaházeli hlínou, upravili okolí a přístupové cestičky. U Denemarku jsme museli ještě vyzdít z kamenů betonový tarásek na zpevnění zabetonovaných patek. Ten teď může sloužit návštěvníkům údolí jako lavička.

Během posledního červnového týdne bychom rádi na připravené latě a stojany přišroubovali desky a na ně následně pak upevnili samotné texty naučné stezky. Byly bychom rádi, aby naučná stezka sloužila co nejdéle všem návštěvníkům tohoto malebného údolí bez jakékoliv újmy.

Několik fotek dokumentujících akci…

diry.jpg
brigadnici.jpgcedule-denemark.jpgcedulespaleny.jpg

Online texty naučné stezky

Dobrý den, tak po dlouhých porodních bolestech se nám s Martinem podařilo dát do hromady finální podobu všech 13 ti tabulí vznikající naučné stezky údolím říčky Vrchlice. Zatím tedy jen v digitální podobě,ale i tak to bylo určitě hodně přes 100 hodin práce na obou stranách (nepočítaje práci dobrovolných korektorů a poradců). Podotýkám dobrovolnické práce, která se, jak jsme zjistili při posledních brigádách, dneska moc nenosí.

Ale k jádru věci, ode dneška si můžete na stránce s Projekty stáhnout texty celé naučné stezky a popřípadě si je vytisknout na A4 a vzít sebou na výlet. Je to taková náhrada zatím fyzicky neexistující stezky. A v budoucnu by se zde měl objevit i kompletní informační leták o údolí, který bychom chtěli přeložit minimálně do angličtiny a němčiny. Ale to už je jiná pohádka…