Čištění rybníčku nad Sklenářovým dolíkem

Snímek př™ed započetím prací

Snímek př™ed započetím prací

Minulý týden jsme Vás informovali o tom, co se  již stačilo př™ipravit a udělat ohledně př™íprav na novou  naučnou cykloturistickou stezku. Jedna z akcí, o které jsme psali, že se bude v rámci realizace stezky  také dělat, bylo vyčiřtění a obnovení rybníčku nad Sklenář™ovým dolíkem. Celé akci př™edcházelo jednání s obcí Miskovice, které rybníček patř™í. Pan starosta nám vyřel vstř™íc a nakontaktoval nás i na majitele okolních polí. I s nimi jsme se dohodli, že nemají námitek a vítají obnovu rybníčku. V minulém týdnu jsme tedy zhruba vyř™ezali náletové dř™eviny kolem i uvnitř™ bývalého €žnebesáku”. Celý příspěvek