Ukliďme Česko 2018 v Kutné Hoře

Před několika týdny jsme ve spolupráci s městským úřadem v Kutné Hoře a několika neziskovými organizacemi, firmami avizovali další ročník celorepublikové akce Ukliďme Česko. U nás to bylo navíc spojení s akcí Ukliďme Sázavu a Vrchlici. Stanovišť, na které vyrazili členové Denemarku, Skautů a dalších dobrovolníků bylo hned několik. Celý příspěvek

Pozvánka do Sklenářova dolíku – 15.11.2015

Zhruba před rokem se dohodlo 5 neziskových organizací (Oblastní Charita, Sokol, KHnet.info, Denemark a Skauti), že společnými silami dáme postupně do pořádku Sklenářův dolík. Tam by mělo pomalu vzniknout místo pro relaxaci, aktivní i pasivní odpočinek, hřiště pro děti a další věci, které by okolním obyvatelům měly zpříjemnit život v lokalitě U Havírny. Před rokem jsme se sešly na několika brigádách (ta první měla obrovskou účast!!) a stačili jsme vyřezat náletové dřeviny z plochy, plánované na výše zmíněné aktivity. Odvezlo se také obrovské množství komunálního a stavebního odpadu. Celý příspěvek

Jak jsme se rozloučili s prázdninami

 

děti si zastř™ílely ze vzduchovek

děti si zastř™ílely ze vzduchovek

Sobotní ráno bylo asi pro mnohé zklamáním a obavou, že odpolední “Rozloučení s prázdninami” se neuskuteční. Ranní déřť asi vřem sebral chuť. Ale kolem oběda se nebe začalo vyjasňovat a když jsme se seřli kolem 14h u Cimburku, už svítilo sluníčko. Dalří ťafkou, kterou jsme pak zažili, bylo rozkradení a spálení více než poloviny dř™eva. Ve stř™edu jsme totiž s ing. Hájkovou a skauty více než 4h ř™ezali a nosili dř™evo na táborák a oheň v př™ístř™eřku.  V sobotu po obědě jsme zůstali jen koukat – dř™evo více než z poloviny spálené a kolem ohně se válelo jen 10 €žpetek” od piva.Tak jsme museli sehnat dř™evo nové a podař™ilo se. Skauti, pod vedením J. Vančury a J. Vopěnky postavili indiánské teepe a já s klukama z KHnetu jsme udělali pagodu  a př™ipravili jsme věci na stezku odvahy. Celý příspěvek