Krátká zprávička

Minulý týden při brigádě Nikča říkala, že se máme jít podívat k rybníčku nad Sklenářův dolík. Že je tam plno odpadků (vypadá to na odpad vytahaný při orbě z pole) a plno větví. Důležité ale bylo, že je tam voda. Dnes jsem se tam byl podívat a je to paráda. Voda je tam až po horní okraj odtokové stružky, tzn. v nejhlubším místě je to možná 150 cm vody. Pokud zůstane voda alespoň na 50 cm po celý rok, bude to super a projekt měl smysl. Celý příspěvek

Labutí jezero :-)

Včera jsme zaslali vyjádření ke stížnosti, kterou na nás podali kvůli odbahnění rybníčku na dolním Žižkově někteří tamní občané. Naše obhajoba realizace celého projektu snad úředníkům vyhověla u všech námitek, nám zbývá jen v nejbližších termínu odvézt vysychající bahno. To jsem byl dnes kontrolovat a při cestě kolem rybníčku jsem si všiml nevšední podívané – na hladině plave krásná bílá labuť. Prý tam zůstala vysílená, když kolem letěla s dalšími labutěmi do teplých krajin. Buď si jen odpočine a vydá se zase na cestu nebo zde bude přezimovat. V tom případě bychom vás prosili o její přikrmování.

Poslední brigádka na dolním Žižkově

Tímhle jsme prý porušili retenční schopnosti lokality….

Po dokončení bagrování rybníčku se ozvalo na městský úřad několik nespokojených občanů s tím, že jsme porušili stávající odvodňovací trubky, napájení rybníčku, zasypali žlabovky atd. Jediné, co jsme při bagrování udělali neplánovaně a čeho jsme si vědomi, je deponování bahna za tratí, do dolíku. To je tam ale jen do té doby,než z něj vyteče všechna voda, a pak ho musíme odvézt pryč. Před bagrováním totiž byla dohodnutá “lejta”, která na poslední chvíli nebyla k dispozici. Bylo tedy nutné vybagrovat bahno s množstvím vody. Celý příspěvek

Sobotní bahenní koupele na dolním Žižkově

Spouštět skruž do vody jsme museli na lanech

Spouštět skruž do vody jsme museli na lanech

V sobotu  ráno se sešlo u rybníčku “pod tratí” více než 10 brigádníků. Nejsilnější zastoupení zde měla rodina Novákových, tři lidé přišli od Roušalových a dva od Matoušových. Den předtím pěkně pršelo, takže jsme se celé dopoledne brodili v bahně. Ať už ve výkopu nebo na upraveném břehu. Srovnali jsme navezenou hlínu, zabudovali jednu ze žlabovek k výpusti z rybníčku a zvýšili jsme navezeným  materiálem ještě o něco víc nastoupanou hladinu. Na druhém břehu jsme vysekali a vyčistili náletové křoviny, ostružiny, chmel a zbylý orobinec. Tu a tam se válela ještě zapomenutá lahev nebo PETka. Chlapi více než dvě hodiny dumali o tom, kde by mohla být odbočka potrubí z polí a okukovali všechny kanálové poklopy a vpustě 🙂 Celý příspěvek

Bagrování začalo – sobotní brigáda na dolním Žižkově

Už se začalo

Ve středu 2. října začala firma Dřekoba bagrovat na dolním Žižkově malý rybníček. Kvůli přístupu k zabahněné vodní nádrži bylo potřeba vyřezat ještě nějaké keře na břehu, aby byl bagr schopen vůbec začít. Předtím jsme vyhrábli odtokovou stružku tak, aby se hladina snížila co nejvíc. Lžíce narazila v hloubce asi 2m na tvrdé dno, takže bude možné pak s bagrem “vkráčet” dovnitř a vše vybrat. Snad se to vše povede. Chtěli bychom v sobotu 12. října uspořádat brigádu především z okolních domů, abychom vybagrovanou nádrž a její okolí po práci těžké techniky dali trochu do pořádku, upravili odtok, vyčistili silnici atd. Takže v sobotu 12. října od 8 hodin u rybníčku na dolním Žižkově. Holínky, lopaty, krumpáče a kolečka s sebou :-) Děkujeme

Začali jsme s bagrováním rybníčků

bahenní koupel

bahenní koupel

Začátkem července jsme vás informovali o tom, že jsme získali grant od Nadace Partnerství “Nestlé pro vodu v krajině. Museli jsme počkat, až se nejen umoudří počasí, ale až se zkoordinují zainteresované firmy, které budou práce púrovádět. Tento týden se nám podařilo vybagrovat rybníček nad Sklenářovým dolíkem. Ten jsme se  pokoušeli čistit už před pár lety, dokonce je u něj i lavička a tabule naučné stezky. Při posledním silném větru se do rybníčku vyvrátila mohutná vrba, kterou bylo nutné rozřezat a vytahat ven. Celý příspěvek

Úspěšná žádost o grant na obnovu rybníčků – “Nestlé pro vodu v krajině”

Letos na jaře jsme dostali od ČSOP typ na vypsanou výzvu v oblasti ochrany přírody Nestlé pro vodu v krajině”, kterou zastřešuje Nadace Partnerství společně s firmou Nestle. Bylo to jako požehnání. Měli jsme totiž již z minulosti rozpracovaný projekt na obnovu rybníčků na dolním Žižkově a nad Sklenářovým dolíkem, včetně vybudování malého mokřadu na podmáčené louce u ulice Prachňanská. Na sepsání a podání žádosti jsme měli dostatek času, a tak jsme postupně získali veškerá nutná povolení od vlastníků pozemků, odboru životního prostředí, Stavebního úřadu. Kvůli ochranným pásmům studní na Provaznici bylo nutné nechat vypracovat hydrogeologický průzkum. Nakonec jsme vše, společně s projektem a žádostí, poslali Nadaci Partnerství. Ta se ozvala minulý týden s informací, že jsme získali 51 000 Kč. Celý příspěvek