Výsledky sobotní brigády

"živým hadem" jsme posílali odpadky z rokle nahoru - odspodu K. Koubský, I. Sova, V. Smetáček, D. Vepřková

"živým hadem" jsme posílali odpadky z rokle nahoru - odspodu K. Koubský, I. Sova, V. Smetáček, D. Vepřková

Na rychlo naplánovaná brigáda na sobotu 24. července měla nakonec neobvyklý úspěch. S paní Hájkovou jsme se domluvili na tom, že musíme nějak zajistit víc lidí – když jsme domluvili s městem přistavení kontejneru. Na schůzi sdružení Šance pro Kutnou Horu, jejímiž jsme členy,  jsme přednesli návrh, zda by nám kolegové nepomohli. Vždy je totiž nedostatek dobrovolníků na práci. Kolegové ze sdružení  souhlasili  a dohodli jsme i zásobování občerstvením. Celý příspěvek