Začali jsme s bagrováním rybníčků

bahenní koupel

bahenní koupel

Začátkem července jsme vás informovali o tom, že jsme získali grant od Nadace Partnerství “Nestlé pro vodu v krajině. Museli jsme počkat, až se nejen umoudří počasí, ale až se zkoordinují zainteresované firmy, které budou práce púrovádět. Tento týden se nám podařilo vybagrovat rybníček nad Sklenářovým dolíkem. Ten jsme se  pokoušeli čistit už před pár lety, dokonce je u něj i lavička a tabule naučné stezky. Při posledním silném větru se do rybníčku vyvrátila mohutná vrba, kterou bylo nutné rozřezat a vytahat ven. Celý příspěvek

Obnova kapličky sv. Lazara

Uprostřed je kostel sv. Lazara, dnes zde stojí cukrovar

Málokdo ví, proč se jedna z ulic na Karlově jmenuje U Lazara. Kdysi totiž v těchto místech stával kostel, spíše kaple sv. Lazara s přilehlým hřbitovem. Předtím zde byl i rozsáhlý lazaret. Řád Lazariánů přišel do českých zemí již ve 12. století. Kutná Hora byla po Praze největším sídlem těchto mnichů, kteří byli známi např. tím, že se starali o malomocné ze svatých válek. Více se o řádu dozvíte zde. Celý příspěvek

Jaké bylo vysvěcení kapličky

dozvěděli jsme se něco o historii

I když s časovým odstupem, rád bych se s vámi podělil o atmosféru a pocity ze slavnosti odhalení obnovené kapličky sv. Petra a Pavla a jejího vysvěcení. V sobotu 27. října v té největší sněhové plískanici jsme s Tomášem Klailem přilepovali kopii obrazu do výklenku kapličky. V neděli, pár hodin před vysvěcením ještě pan Hlavatý přetřel již počmáraný kus zdi na kapličce a slavnost mohla začít. Popravdě jsem se divil, kolik lidí se v lese Na Rovinách sešlo. Celkem asi 30 lidí, starých i  mladých, věřících i ateistů, si vyslechlo mé povídání o tom, jak to všechno vzniklo, krátkou přednášku o historii tohoto místa i kapličky od Mgr. Seiferta a pak duchovní zamyšlení od pana arciděkana Uhlíře. Celý příspěvek

Pozvánka na vysvěcení kapličky sv. Petra a Pavla

Najdete si tam KHneťáci svoje logo? Sliby plním 🙂

Zhruba před rokem jsme vás informovali o tom, že jsme získali pěněžní dar v hodnotě 30 tisíc Kč od Nadace Via z “Fondu kulturního dědictví 2011″. Na Vánoce přihodilo občanské sdružení KHnet.info ještě 20 tisíc Kč a mohlo se začít. V zimě se kolem kapličky vykácelo několik stromů a začátkem června se začalo s rekonstrukcí samotné stavbičky. Ta byla v polovině září dokončena. Zbývá už jen kolem upravit výšku terénu navezením zeminy a připevnit obraz. Dohodli jsme se s panem arciděkanem Uhlířem, že kapličku znovu vysvětí na státní svátek 28. října 2012 v 15 h. Tímto tedy všechny srdečně zveme na krátké slavnostní “odhalení” a bohoslužbu. Zároveň chceme moc poděkovat všem, kteří se na rekonstrukci podíleli, ať už finančně nebo fyzicky. Jsou to Nadace Via, občanské sdružení KHnet.info, Město Kutná Hora (zejména oddělení památek), paní Z. Svobodová, která namalovala obraz a také firma Dřekoba, která nám doveze zeminu a firmě Lepor, která udělala kopii obrazu. Celý příspěvek

Kaplička na Rovinách už se opravuje

Kaplička už vypadá jinak

Cestou z kroužkování jsme se s Michalem stavili v lese Na Rovinách, kde se již opravuje kaplička sv. Petra a Pavla. Minulý rok jsme získali od Nadace Via, “Fondu kulturního dědictví 2011” částku 30 tis. Kč na opravu této zdevastované sakrální stavby, která připomíná starou hornickou vesničku a kostel sv. Petra a Pavla v ní. Na Vánoce nám k získaným financím přihodilo sdružení KHnet dalších 20 tis. Kč. Na jaře jsme nechali vykácet v blízkosti kapličky polosuchý akát a několik lip, v minulých dnech se započalo se samotnou stavební opravou kapličky. Celý příspěvek

Kolem kapličky Na Rovinách se už pracovalo

Těsně vedle 🙂

Na podzim jsme vás informovali o tom, že jsme získali od Nadace Via, z programu “Fondu kulturního dědictví 2011” sponzorský dar ve výši 30 tis. Kč. O Vánocích k této částce přibylo ještě 20 tis. Kč od sdružení KHnet. Prvním krokem k rekonstrukci kapličky sv. Petra a Pavla je vykácení stromů v nejbližším okolí stavby. Během tohoto víkendu k zemi padlo několik lip, suchý akát a habr (mimo akátu to byly stromy s průměrem kmene asi  30 cm). Kaplička tak bude alespoň částečně osluněna a nebude tak její zdivo vlhnout. Na jaře se přistoupí k terénním úpravám, obkopání základů a izolaci. Budeme vás postupně informovat o probíhajících úpravách.