Čištění rybníčku nad Sklenářovým dolíkem

Snímek př™ed započetím prací

Snímek př™ed započetím prací

Minulý týden jsme Vás informovali o tom, co se  již stačilo př™ipravit a udělat ohledně př™íprav na novou  naučnou cykloturistickou stezku. Jedna z akcí, o které jsme psali, že se bude v rámci realizace stezky  také dělat, bylo vyčiřtění a obnovení rybníčku nad Sklenář™ovým dolíkem. Celé akci př™edcházelo jednání s obcí Miskovice, které rybníček patř™í. Pan starosta nám vyřel vstř™íc a nakontaktoval nás i na majitele okolních polí. I s nimi jsme se dohodli, že nemají námitek a vítají obnovu rybníčku. V minulém týdnu jsme tedy zhruba vyř™ezali náletové dř™eviny kolem i uvnitř™ bývalého €žnebesáku”. Celý příspěvek

Brigáda se zaměstnanci GE Money Bank

Logo GE VolunteersPřed pár měsíci jsem dostal námět od kamaráda, abychom jako občanské sdružení oslovili velké firmy, které pořádají v rámci podpory životního prostředí akce pro své zaměstnance. Je to jakási forma dobrovolnické práce, kompenzovaná určitými výhodami. Pro začátek jsme prostřednictvím mé sestry, která již několik let pracuje v pražské GE Money Bank, oslovili oddělení, které se těmito aktivitami zabývá. Domluvili jsme se, že zkusíme ještě letos jednu společnou akci v údolí Vrchlice. Termín byl stanoven na sobotu 7.11. 2009. Pracovníci GE nám pomohou po sezoně vyčistit údolí od odpadků, pokusíme se opravit i nějaké části pěšin (schody, zábradlí, palisády). Celý příspěvek

Z víkendové brigády

Kluci v akci

Kluci v akci

Víkendová brigáda dopadla jako vždy. Nepř™iřel mimo 2 lidí nikdo. Nevím, jestli je to zrovna dobou velikonočních svátků nebo tím, že jsem popletl termín brigád. Ale nejspíř je to prostě jen tím, že práce zadarmo se v dneřní době €žnenos퀜. Kolem nás prořlo a projelo desítky lidí, ale na pomoc čas nemá nikdo. Proto bych chtěl tímto obzvlářť poděkovat za sobotní pomoc novinář™i D. Dostálovi a jeho početné rodince. Prckové s maminkou nosili budky a Dalibor zase žebř™ík. Ale nahoru se mu nechtělo 🙂 Upevňování budek si vzal za své odborník na slovo vzatý €“ Michal Kavka. V sobotu po obědě jsme s Michalem jeřtě př™enesli za Spáleným mlýnem př™es potok agregát na výrobu elektř™iny a sbíječku. Celý příspěvek

Termíny brigád a akcí

  • 11. a 12. dubna – brigáda – věšení budek pro skorce + sbíječka
  • 25. duben – brigáda
  • 2.

    a 3. květen – Vítání ptačího zpěvu (podrobnosti budou před akcí)

  • 9. květen – brigáda
  • 23. květen – brigáda
  • 13. červen – Dětský den
  • 27. červen – brigáda

Vždy se jedná o sobotní datumSraz bude v 8:30 u Vrbového mlýnu (rozpis prací je dole). Konec předpokládáme kolem 15h, pak si můžeme opéct buřty na ohni. Kdo bude chtít pracovat déle, není problém 🙂
S sebou vzít jídlo a pití, něco na opékání, holínky a případně i nějaké nářadí (lopatu, palici, rýč, sekeru). Vždy je nějaké nářadí po ruce, ale je lepší aby ho bylo spíš víc a taky nářadí, na které je každý zvyklý.

Vítání ptačího zpěvu bude na Vavřineckém rybníku u Uhlířských Janovic – chytání a kroužkování ptáků.
Dětský den bude jako každý rok v údolí Vrchlice, na louce u Cimburku – sokolníci, možná i další sportovní akce. Celý příspěvek