Průzkum štol a sledování zimujících druhů netopýrů v údolí

Netopýr brvitý

Na podzim roku 2010 jsem na doporučení ing. Mičánka oslovil Prof. RNDr. Ivana Horáčka, CSc., který se věnuje již několik desítek let netopýrům. Pan profesor působí na Karlově univerzitě v Praze a je ve svém  oboru kapacitou. Nabídl jsem mu prohlídku štol v údolí Vrchlice a do budoucna i spolupráci na mapování druhů netopýrů v údolí a okolí Kutné Hory. Domluvili jsme se, že až bude optimální doba zimování, sejdeme se a štoly prozkoumáme. Celý příspěvek