Průzkum štol a sledování zimujících druhů netopýrů v údolí

Netopýr brvitý

Na podzim roku 2010 jsem na doporučení ing. Mičánka oslovil Prof. RNDr. Ivana Horáčka, CSc., který se věnuje již několik desítek let netopýrům. Pan profesor působí na Karlově univerzitě v Praze a je ve svém  oboru kapacitou. Nabídl jsem mu prohlídku štol v údolí Vrchlice a do budoucna i spolupráci na mapování druhů netopýrů v údolí a okolí Kutné Hory. Domluvili jsme se, že až bude optimální doba zimování, sejdeme se a štoly prozkoumáme.

Vrápenec malý

V pondělí přijel pan Horáček se dvěma mladými kolegy (slečna netopýroložka byla posilou z Chorvatska) a s panem Doc. RNDr. Vladimírem Hanákem CSc. 80 letý pán je  jedním ze zakladatelů moderního mapování netopýrů v Evropě. Nejdříve jsme prolezli pečlivě štolu sv. Antonína Paduánského a pak i Poličanskou štolu. Netopýrů nebylo co se počtu týče moc. Našli jsme jich jen 6. Ale druhově se jednalo o 3 druhy. Netopýra černého Barbastella barbastellus (1ks), vrápence malého Rhinolophus hipposideros (3ks) a netopýra brvitého Myotis emarginatus (2ks).

Netopýr černý

Z těch byli všichni netopýrologové nadšení. Tento druh netopýrů vyžaduje narozdíl od netopýrů černých teplejší zimoviště (cca 10 až 12C) a je rozšířený hlavně na Moravě. Západní výspa zimovišť dosahuje nejdále zhruba k Přibyslavi. Několik pozorování  bylo však i kolem kolem Prahy. Tím se vrchlické údolí zařadilo mezi ojedinělé lokality v Čechách. Po shlédnutí říční nivy a jejího  okolí, ústí štol atd. jsme se dohodli na srpnovém odchytu a kroužkování. Mohli bychom zjistit mnoho dalších druhů těchto zajímavých nočních tvorů. O termínu vás budeme informovat, dohodli jsme se, že kroužkování pojmeme i jako přednášku pro odbornou veřejnost.

nebuďte asociální, sdílejte ...Share on facebook
Facebook
0
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
0

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *