Práce na obnově stepní lokality pokračují

Takto vypadá většina plochy bývalého sadu

Zhruba před 14 dny začali zaměstnanci společnosti pana Horvátha a Vepřka čistit a vyřezávat starý třešňový sad u “skautské klubovny” (dnes obytného domu) na jižním svahu Kaňku.

Této velice cenné lokalitě hrozil zánik díky sukcesnímu zarůstání dřevinami. Podařilo se nám získat veškerá povolení, lidi, a tak práce rychle postupují a dnes je vyčištěna plocha necelého 0,5 ha. Zbývá však minimálně dvacetinásobně větší plocha, která musí být ještě vyklučena. Celý příspěvek

Obnova stepní lokality na Kaňku

červeně jsou znázorněné pozemky ve vlastnictví Města, žlutě pozemek soukromý.

Před 1,5 rokem se nám povedlo sice zastavit  změnu územního plánu a zamezili jsme tak stavbě rodinných domků na místě třešňového sadu, ale lokalita postupně zarůstá náletovými dřevinami a zaniká tak nejen step, ale tím, že jsou zastíněné i kmeny třešní, přestává být lokalita zajímavá i pro brouky vázané právě na třešně. Do teď byl předmětem ochrany NPP  Na Vrších (příbojová facie) zejména paleontologicky cenný útes, ale v současné době se ukazuje, že jsou stepní společenstva stejně jedinečná. Proběhl zde průzkum na motýly, brouky, byliny a další organismy a výsledky byly překvapující. Lokalita je velice cenná v rámci celého Středočeského kraje a některé zdejší druhy jsou jedinečné pro celou republiku. Zdejší vzácná společenstva zachrání už pouze vyklučení náletových dřevin a vyčištění celého svahu (spásáním). Asi před měsícem jsme s Michalem přemýšleli zase o tom, jak to udělat. Peníze na najmutí pracovníků nemáme a při práci to těžko budeme stíhat. Chtěli jsme začít s pozemky kolem NPP. Celý příspěvek