Alej Na Rovinách a  na dolním Žižkově úspěšně dosázena


DSC_9240Od Pavla Nováka:
Zásluhou Nadace Partnerství a Českého svazu ochránců přírody se podařilo realizovat obnovu staré ovocné aleje Na Rovinách a na dolním Žižkově, která byla původně naplánována na dva roky, v jediném roce. Každá z obou zmíněných organizací finančně podpořila dosadbu jedné části aleje vzájemně oddělené lesem. Dosadbu provedli členové a přátelé spolku Denemark v Kutné Hoře. Celý příspěvek

Další dobrá zpráva

Trojlogo programu Nadace Partnerství - Pro př™írodu

Trojlogo programu Nadace Partnerství - Pro př™írodu

Př™ed pár dny jsem dostal mailem velice př™íjemnou zprávu – získali jsme grant z programu Pro př™írodu – program podporovaného v programu Strom života SFř½P ďŒR a Mř½P. Př™ed asi 3 měsíci jsem se dozvěděl od M. Vaňka z Kutnohorského deníku, že je vypsán grant Nadace partnerství – program Pro př™írodu. Bylo to vypsané grantové ř™ízení pro malé projekty v hodnotě do 100 tis. Kč. Rozhodli jsme se zkusit řtěstí se dvěma projekty. Prvním z nich byla žádost o 35 tis. Kč na druhý rok biologického průzkumu v údolí Vrchlice za účelem vyhláření Př™írodní rezervace. Chybí nám totiž zmapovat jeřtě několik skupin (tř™íd, ř™ádů) hmyzu a rostlin. Bohužel tento grant nebyl podpoř™en.
Druhý projekt se týkal budování tůní v údolí Vrchlice, vyvěřování hnízdních budek, čiřtění zbytků náhona u Cimburku a dobudování líhniřtě pro nosorožíky. Na tyto akce jsme získali př™es 60 tis. Kč. Můžeme teď tedy v průběhu léta a podzimu dodělat obě tůně v lomu i u Cimburku, opravit právě zničené líhniřtě a vyvěsit dalřích asi 15 budek. U pěřiny bychom chtěli vyčistit asi 20 m starého náhonu, který bude sloužit také obojživelníkům. Určitě př™ijdeme jeřtě na dalří drobnosti, jak zvýřit biodiverzitu v údolí. O průběhu prací a brigád vás budeme informovat.