Na Rovinách začíná vznikat vyhlídka

V polovině prosince proběhla v lese Na Rovinách dopolední brigáda, na kterou jsme zvali pomocníky již v listopadu. Bohužel se nás, jako většinou, sešlo jen pár. Přesto jsme udělali přesně naproti jezuitské koleji během sobotního dopoledne velký kus práce. Vyčistil se kus lesa nad skalní stěnou, ze kterého byl vyřezaný keřový podrost a přehuštěné mladé stromy. Ponechány byly pouze perspektivní a zdravé stromy, které budou tvořit lehký stín pro odpočinkové místo. Celý příspěvek

Brigáda Na Rovinách

Během podzimu jste si mohli všimnout, že pracovníci Městských lesů a rybníků museli vykácet podél tratě na Královské procházce další uschlé smrky. je to zapříčiněno několika lety sucha a také napadením kůrovcem. Bohužel suchem začínají trpět i další stromy – modříny, jasany, javory, borovice. Mnohé z nich pak napadají paraziti nebo houby. To je bohužel i důvod kácení mnoha vzrostlých stromů v lese Na Rovinách. Celý příspěvek

Ukliďme Česko – zprávy z bojišť

Letos proběhlo v Kutné Hoře a okolí brigád hned několik. My zde informujeme jen o těch, které si vzal na starosti Denemark a jeho kolegové. Jinak se asi v tisku dozvíte i o mnoha dalších. My jsme sbírali během soboty i neděle na několika místech. Velké množství odpadků bylo např. kolem Olympie, naopak v údolí Bylanky a Vrchlice bylo letos relativně čisto. Snad se to bude jen lepšit 🙂 Všem zúčastněným velký dík – moc nás ale nebylo.

Celý příspěvek

Po zábavě taky trochu práce

foto: Lukáš Jelínek

foto: Lukáš Jelínek

Na konci ledna proběhl druhý ples neziskovek. Tentokrát se mimo KHnet.info, Junáku, Denemarku, Oblastní charity Kutná Hora, a Sokola představil ještě Rytmus Benešov. Možná nás na příští rok bude čekat další rozšíření zúčastněných neziskovek 🙂 Na plese jsme si všichni příjemně zatancovali (zaplesali), pobavili se, dali jsme si něco fajn k jídlu, ale také jsme se společně zavázali k tomu, že budeme v projektu pokračovat. Jak jsme se zde zmínili na konci roku – dostali jsme na projekt „Oživení Sklenářova dolíku“ na dražbě v GASKu cca 250 tis. Kč. V neděli 21. února od 8:00 hodin proběhne další brigáda, kdy by se měl upravit terén, pěšiny a další plochy pro umístění hracích prvků, dodělání pěšin atd. Celý příspěvek

Zeměloď se chystá vyplout

Zeměnka v Sázavě

Zeměnka v Sázavě

Před několika měsíci jsme vás informovali o tom, že chceme v Kutné Hoře postavit zeměloď podle vzoru M. Reynoldse. Zatím stojí v České republice jen pár těchto alternativních a energeticky soběstačných staveb. My jsme se inspirovali a vše konzultovali se staviteli „Zeměnky“ v Sázavě. K celému projektu nás přivedl pan Jaroslav Dušek, který je velkým propagátorem podobných staveb. Uvažovali jsme už dlouho o této zvláštní stavbě, ale neměli jsme žádného partnera, který by nám poradil.  Celý příspěvek

Nebude-li pršet, nezmoknem – ale pršelo

V neděli 15. listopadu proběhla dopředu avízovaná brigáda ve Sklenářově dolíku. Když se ráno probudila většina z nás, říkali jsme si, že na žádnou brigádu nepůjdeme. Pršelo totiž už od soboty (já s Tomem jsme schytali déšť a kroupy při značení dřínů na Kaňku) a nikomu se do deště vstávat nechtělo. My, jako organizátoři jsme se dostavit museli za každou cenu. Přece jen by bylo hloupé, kdyby na nás nějaký ten odvážlivec marně čekal. My jsme tiše doufali, že bude opravdu jen jeden a brigádu rozpustíme. Celý příspěvek

Uklidíme tě/Uklidníme se – brigáda 22. listopadu

Před časem se na nás obrátila paní Řeháková z dětské kavárny „Matky sobě“.  Že by chtěla společně s dalšími maminkami udělat brigádu na úklid kolem Kutné Hory, podobně jako jsme jí dělali v rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko. Dohodli jsme se na tom, že si KH rozdělíme na několik oblastí, které bychom chtěly obsáhnout a vyčistit. Snad toho nebude moc, ale přece jen je každá ruka dobrá. Celý příspěvek

Alej Na Rovinách a  na dolním Žižkově úspěšně dosázena


DSC_9240Od Pavla Nováka:
Zásluhou Nadace Partnerství a Českého svazu ochránců přírody se podařilo realizovat obnovu staré ovocné aleje Na Rovinách a na dolním Žižkově, která byla původně naplánována na dva roky, v jediném roce. Každá z obou zmíněných organizací finančně podpořila dosadbu jedné části aleje vzájemně oddělené lesem. Dosadbu provedli členové a přátelé spolku Denemark v Kutné Hoře. Celý příspěvek

Pozvánka do Sklenářova dolíku – 15.11.2015

Zhruba před rokem se dohodlo 5 neziskových organizací (Oblastní Charita, Sokol, KHnet.info, Denemark a Skauti), že společnými silami dáme postupně do pořádku Sklenářův dolík. Tam by mělo pomalu vzniknout místo pro relaxaci, aktivní i pasivní odpočinek, hřiště pro děti a další věci, které by okolním obyvatelům měly zpříjemnit život v lokalitě U Havírny. Před rokem jsme se sešly na několika brigádách (ta první měla obrovskou účast!!) a stačili jsme vyřezat náletové dřeviny z plochy, plánované na výše zmíněné aktivity. Odvezlo se také obrovské množství komunálního a stavebního odpadu. Celý příspěvek

Brigáda na Chmelišti

Před brigádou

Před brigádou

Dnes proběhla dlouho avizovaná brigáda na Chmelišti, kterou jsme pořádali ve spolupráci s projektem, podpořeným grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Na začátek by bylo asi dobré si povzdechnout – na FB profilu si pozvánku přečetlo přes 1800 lidí, článku dalo „like“ 51 lidí – nakonec přijelo 11 lidí, z toho 3 děti. Trochu smutné 🙁
Ale abychom si jen nestěžovali. Počasí nám vyšlo nádherné, našli jsme několik kozáků a práce šla také od ruky. Celý příspěvek