Zvířecí hřbitov má nové WC

Již nějaký čas jsme uvažovali o zřízení WC na pozemku hřbitova a tato úvaha se nyní stala skutečností. Vzhledem k rostoucímu počtu hrobů narostl i počet návštěvníků hřbitova a vznikly tak nové požadavky na další potřeby, včetně té nejzákladnější.

Celý příspěvek

Budky na zvířecím hřbitově

Před 3 týdny, když bylo ještě chladné počasí, jsme se rozhodli s Tomem na zvířecím hřbitově vyvěsit budky pro zdejší ptačí osazenstvo. Celou zimu jsme krmili množství sýkorek, brhlíků, zvonků, dlasků i strakapoudů, kteří si už za pár let zvykli na hřbitov létat nejen na slunečnici, ale i na lůj a další pamlsky. Budky už byly připravené minulou zimu, ale nějak nebyl čas a lidi 🙂 I tentokrát jsme asi zameškali, ale třeba sýkorky nebo jiní ptáčci budky ještě obsadí. Na dvoják veliké osiky, která roste uprostřed hřbitova jsme upevnili polobudku, určenou pro dravce. Ty se mají dávat co nejvýš. Celý příspěvek

Otevření hřbitova pro zvířata

1. května ve 14h byl pro veřejnost konečně otevřen hřbitov domácích zvířat. Počasí nás nakonec nezradilo a vysvitlo i sluníčko. Včetně přítomných novinářů nakonec přišlo celkem 20 lidí – byli se podívat na hřbitov i kolegové ze sdružení Šance pro KH – p. Šanc, p. Latislav. Přišel i pan doktor Škrdlant s manželkou, někteří členové našeho sdružení a další. Po mém krátkém proslovu jsem předal slovo panu Hnízdovi, který mě před lety na nápad vybudovat hřbitov vlastně přivedl. Mezi přítomnými byla i paní, která před 10 dny na hřbitově jako první pohřbívala svého 16 letého foxteriéra Jacka. Celý příspěvek

Jak pokračují přípravy na zvířecím hřbitově

Pohled na plochu př™ed započetím prací. Vřude rostly náletové topoly, akaáty, vrby dosahující výřky i 4 m.

Pohled př™es plochu na budovu Rudných dolů, př™ed úpravami

Př™ed tř™emi týdny slezla větřina sněhu, ale na parkoviřti př™ed bývalým areálem Rudných dolů zůstával val zmrzlého sněhu, na ploře zbytky sněhové př™ikrývky. I tak jsem začal dělat na úpravách plochy. Od zimy vykácené kř™oviny jsem srovnal na 15 hromad, které si v těchto dnech smluvená firma seřtěpkovává a odváží. Z vyběhlých náletových dř™evin vzniká na boční straně pozemku vyplétaný plot. Spotř™eba klacků je velká; mnohdy je to dost namáhavá práce, ale myslím, že výsledek je velice efektní. Celý příspěvek

Když úřední šiml řechtá aneb vše má dobrý konec

Takhle to na pozemku vypadalo jeřtě př™ed týdnem

Takhle to na pozemku vypadalo jeřtě př™ed týdnem

Jak jste si již mohli vřimnout v místním tisku, podař™ilo se nám po bezmála 10 letech sehnat, vyjednat a pronajmout si pozemek na hř™bitov pro domácí mazlíčky. O důvodech, proč hř™bitov budujeme se už napsalo mnohé. Rád bych se zde trochu zmínil o tom, co nájemní smlouvě př™edcházelo. Abyste se pobavili, poučili a snad i zamysleli. Jistě jste př™ed necelými dvěma lety zaznamenali nář boj o starří variantu umístění – pod hř™bitovem Vřech svatých – i petici, která se na podporu rozjela. Po neúspěchu na jednání zastupitelstva jsem měl tehdy schůzku s panem starostou. Byla mi nabídnuta spolupráce s Městskými lesy v hledání jiného místa. Celý rok se nic nedělo, až mi pan starosta nabídl pozemky v blízkosti areálu Rudných dolů, které byly př™evedeny na Město. Pozemek jsem si na jař™e prohlédl a po zvážení všech pro a proti jsem si jako fyzická osoba dal žádost o pronájem. To bylo 2. června 2009. Pak ležela žádost skoro 3 týdny na stole odboru správy majetku. Pak se dotyčný velký malý úř™edník rozhoupal, že chce k žádosti ještě vyjádř™ení investiční komise. Ta ale zasedala naposledy př™ed prázdninami 10. června. Celý příspěvek

Páteční povzdechnutí

Od mého vystoupení na Zastupitelstvu města uplynulo již dost času, více jak dva měsíce. Naše žádost o znovuotevření problematiky hřbitova pro zvířecí mazlíčky v Radě města (včetně podepsaných petičních archů) nebyla vzata v potaz. V Radě města se totiž náš dopis během těchto dvou měsíců neobjevil, ani nebylo schváleno nebo přijato žádné usnesení městské rady. Od té doby přišel jen nicneříkající dopis podepsaný panem starostou jako reakce na mé vystoupení (viz článek níže). Nebyli jsme přizváni k žádnému jednání a ani nebyly asi podniknuty žádné kroky ze strany Města. Vše dopadlo přesně tak, jak bylo řečeno již tehdy: Vlk se nažral a koza zůstala celá – město alibisticky projevilo zájem na vybudování, ale kroky nebyly podniknuty žádné. Holt chovatelé a jejich mazlíčci mají smůlu

Reakce Města na naši petici

Včera jsem dostal odpověď, resp. reakci na mé vystoupení na Zastupitelstvu města dne 18.3.2008, které se týkalo vybudování hř™bitova pro zvíř™ata v lokalitě U Všech svatých.

Dopis si můžete př™ečíst v př™íloze. K dopisu bych chtěl podotknout v prvé ř™adě to, že tyto dopisy nepíše pan starosta €“ většinou vůbec neví detaily nebo veškeré informace.
Teď něco k jeho obsahu. V prvé části se ing. Tvrdík (který dopis napsal) a ing. Suchánek (který dopis opravil a př™epsal) odvolávají na Radu města ze dne 29.1.2008 a usnesení č. 93/08. Ano €“ Rada města vzala pouze na vědomí naší žádost. Ale právě proto jsem na Zastupitelstvu vystoupil. Aby se Rada zamyslela a př™ehodnotila své usnesení se všemi €œpro a proti€.
V další části se píše o jednání s Městskými lesy a rybníky, př™esněji s ing. Peroutkou €“ to jednání bylo př™ed 6 týdny a byl jsem u něj jako zástupce sdružení i jako referent městského úř™adu v jedné osobě. Popravdě reakce pana ing. Peroutky byla zajímavá €“ divil se vůbec o co jde a co po něm chceme. O tomto problému nevěděl zhola nic a jak si ho vážím, pochybuji o tom, že zaměstnanci Městských lesů a rybníků budou mít čas a chuť se tímto problémem vůbec zabývat. Takže slepá kolej €“ př™esně jak jsem se zmiňoval již v informačním dopise 19.3.2008.
Celý příspěvek

Zastupitelstvo a otázka psího hřbitova

Zastupitelstvo 18.3.2008

Milovníci zvíř™at, včera jsem v rubrice €žpř™ipomínky občanů€œ př™ečetl projev, který měl společně s Vašimi více než 650 hlasy v petici obhájit projekt hř™bitova pro domácí mazlíčky pod hř™bitovem Všech svatých. Psí hř™bitovPopravdě jsem měl takovou trému, že jsem se několikrát zabrebtal a hlas se mi tř™ásl jako prvňáčkovi na besídce. Byla to moje premiéra. Teď nevím, jestli zároveň i poslední vystoupení př™ed zastupiteli. Ale asi ne€¦..
Projev byl celkem dlouhý (viz př™íloha), protože jsem v něm chtěl ozř™ejmit a hlavně věcně zdůvodnit proč právě lokalita pod hř™bitovem. Tuto možnost mi totiž Rada města nedala.
Panem starostou mi bylo odpovězeno, že Rada města rozhodla právě tak, aby nenastaly žádné konflikty s nikým. Že hř™bitov rozhodně chtějí, ale jinde €“ že se na tom pracuje. Nakonec mi bylo ř™ečeno, že jsem si svůj projev př™ečetl a nehodlá se mnou již dále př™es mikrofon diskutovat. Proto jsem se rozhodl okomentovat odpovědi alespoň zde.
Celý příspěvek

Petice za psí hřbitov

Vážení občané,
obracím se na Vás o pomoc. Pomoc spočívá v tom, že vytisknete př™iložené soubory a pokusíte se na Vašem pracovišti, ve svém okolí, ve škole udělat podpisovou akci za dobrou věc (více v př™íloze). Jistě jste v minulých týdnech zaregistrovali ohledně budování hř™bitova pro domácí mazlíčky nějaké články v místním i celostátním tisku. Souhlas s budováním nebyl odsouhlasen na námi vybraném místě jen proto, že je toto místo údajně znesvěcením sousedního hř™bitova lidského. Nám se tento důvod zdá malicherný.
Myslíme si, že i zvíř™ata a jejich majitelé mají možnost svého mazlíčka po smrti pohř™bít na důstojném místě. Dnes jsou možnosti dvě €“ zakopat zvíř™e někde v př™írodě, což je protizákonné nebo zvíř™e nechat zlikvidovat v kafilerii. Což je pro někoho, kdo má zvíř™e jako člena rodiny, nepř™ijatelné. Málokdo z nás má možnost zvíř™e pohř™bít na zahradě. Pro ty ostatní chceme právě vybudovat tento hř™bitov jako možnost tř™etí, důstojnou.
A proč zrovna na tomto místě? Důvodů je mnoho. Ale ten nejprozaičtějří jsou, jak jinak v dnešní době, peníze. Pokud vybudujeme hř™bitov právě v sousedství hř™bitova lidského, náklady na jeho vybudování a provoz budou minimální.
Jsme nezisková organizace a nemůžeme, a ani nechceme, vydělávat na neštěstí lidí, kteř™í ztratí svého miláčka. Ale všechno se dnes musí platit €“ práce, svoz odpadků, sekání trávy atd. Tímto bychom chtěli snížit náklady na minimum, aby byl hř™bitov soběstačný a měla ho možnost užívat a navštěvovat co nejširší veř™ejnost. Včetně starých lidí, kteř™í jsou odkázání větřinou jen na MHD.

Tímto Vám děkujeme za spolupráci.

Veškeré dotazy posílejte na email: martin.kh@seznam.cz nebo na tel.: 777833423.
Vyplněné petiční archy zasílejte na adresu Martin Starý, Masarykova 581, Kutná Hora nebo noste osobně př™ímo organizátoru petice do Vlašského dvora, MěU, Havlíčkovo nám. 552, dveř™e č. 13 , technické oddělení – A TO DO 15.BŘEZNA 2008 !!!

Bc. Martin Starý
OS Denemark
http://denemark.jidol.cz

Zde si můžete stáhnout a vytisknout petiční arch.
Petiční arch (v PDF)
Podrobné informace o záměru vybudovat psí hř™bitov
Informace (v PDF)
Detailní projekt psího hř™bitova (v PDF)

Současně můžete vyjádř™it svou podporu a své názory v komentář™ích pod tímto článkem. Děkujeme.

Hřbitov pro domácí mazlíčky (to není horor od S.Kinga)

Po více jak 6 letech jsem se znovu pokusil otevř™ít vizi vybudování €žHř™bitova pro domácí mazlíčky€œ. Když jsem nastoupil jako čerstvý úř™edník na městský úř™ad, snažil jsem se vybudovat po vzoru pietního místa v Praze €“ Bohnicích tento hř™bitůvek i v nařem městě. Tehdy to bohužel vře nedopadlo kvůli tomu, že jsme nenařli vhodné pozemky. A pokud ano, nebyly ve vlastnictví města. Variant bylo tehdy více €“ bývalá skládka na Karlově, pozemky U Trojice a pozemky pod hř™bitovem Vřech svatých. Skládku jsme zavrhli kvůli nedostupnosti a ostatní pozemky byly tehdy ve vlastnictví ňímskokatolické církve. V letořním roce dořlo ke směně pozemků za budovu arciděkanství €“ tím se otevř™ela i možnost na pozemcích pod hř™bitovem vřech svatých vybudovat toto pietní místo. Pozemky jsou ve vlastnictví Města, pouze malý kousek je soukromý. S vlastníkem je již př™edběžně dohodnuto, že nám pozemek za nízkou cenu prodá nebo pronajme.

Celý příspěvek