Zvířecí hřbitov má nové WC

Již nějaký čas jsme uvažovali o zřízení WC na pozemku hřbitova a tato úvaha se nyní stala skutečností. Vzhledem k rostoucímu počtu hrobů narostl i počet návštěvníků hřbitova a vznikly tak nové požadavky na další potřeby, včetně té nejzákladnější.

Celý příspěvek

Panamský průplav (aktualizováno 15. června)

Takhle vypadal val mezi potokem a náhonem př™ed 9h ranní

Takhle vypadal val mezi potokem a náhonem př™ed 9h ranní

Dnes byla dalří z brigád v údolí, avizovaná v tisku i na webu. Bohužel musím konstatovat, že o práci bez výdělku zájem není 🙁 Ale někdy kvalita př™edčí kvantitu – jediný, kdo př™iřel pomoct, byla “naře” př™íznivkyně z dolního ř½ižkova 🙂 Hned bych jí chtěl na začátku článku poděkovat za super práci, za kterou by se nemusel stydět žádný chlap. Dohodli jsme se, že uděláme spojení  mezi Vrchlicí  a náhonem, které bude př™ivádět vodu do nové tůně.  Větřina náhonu byla již vykopaná a zbývá už vybudovat tůni samotnou (to bude z větří části hotové do konce června) a propojení s potokem. Budování náhonu i tůně je součástí projektu podporovaného v programu Strom života SFř½P ďŒR a Mř½P.
Celý příspěvek

Brigáda se zaměstnanci GE Money Bank

Logo GE VolunteersPřed pár měsíci jsem dostal námět od kamaráda, abychom jako občanské sdružení oslovili velké firmy, které pořádají v rámci podpory životního prostředí akce pro své zaměstnance. Je to jakási forma dobrovolnické práce, kompenzovaná určitými výhodami. Pro začátek jsme prostřednictvím mé sestry, která již několik let pracuje v pražské GE Money Bank, oslovili oddělení, které se těmito aktivitami zabývá. Domluvili jsme se, že zkusíme ještě letos jednu společnou akci v údolí Vrchlice. Termín byl stanoven na sobotu 7.11. 2009. Pracovníci GE nám pomohou po sezoně vyčistit údolí od odpadků, pokusíme se opravit i nějaké části pěšin (schody, zábradlí, palisády). Celý příspěvek

Jak probíhaly brigády v údolí

Př™ed 14 dny proběhla v údolí další ze sobotních brigád. Bývalá kolegyně ing. Hájková doporučila naši brigádu mladým dobrovolníkům a ochráncům př™írody z Církve bratrské. Domluvili jsme se během týdne s jejich vedoucím a v sobotu pak dorazilo 8 lidí. Nebýt jich, zase by nedorazil nikdo. Domluvili jsme se, co je zhruba potř™eba udělat, rozdalo se nář™adí a pytle na odpadky. Já s Michalem Kavkou, který u Cimburku odbíhal k nataženým ornitologickým sítím, jsme uklízeli kolem sezení na Cimburku, opravovali schody a cestu. Mladí brigádníci během dopoledne sesbírali 8 pytlů odpadků, opravili mostek př™es náhon, schody na vyhlídku, schody k potoku i u lavičky a vybudovali malé zábradlíčko u jedné z cedulí. Rádi bychom jim touto cestou znovu poděkovali, protože nám během sobotní brigády moc pomohli. Celý příspěvek

Brigády před letošní sezónou

V údolí Vrchlice se minulý týden prohnala „velká voda“ a asi to nebyla na začátku letošního roku poslední. Při procházce s Michalem jsme pozorovali nejen první ptačí imigranty, ale taky jsme se zhrozili toho, kolik je na březích odpadků. Vyplavených z letitého bahna a naplavených od Velkého rybníku.
Proto jsme dali na letošní jaro a začátek léta dohromady plán prací, které bychom chtěli udělat. Jedná se hlavně o vyčištění pobřežních partií od odpadků, opravy lávek, schodů a pěšinek. Pokud se nám povede sehnat ještě nějaké peníze a vše legislativně vyřídit, chtěli bychom koncem roku zrealizovat ještě jeden ochranářský projekt, nápad. Ale o tom ž později – vše musíme dobře promyslet a vyjednat.
O termínech brigád Vás budeme včas informovat. Budou to určitě víkendy, cca od 9 do 15h. Jako vždy budeme rádi, když se dostaví co nejvíc pomocníků a nadšenců.

Ze sobotní brigády

V sobotu 17.5. se seřlo v údolí Vrchlice př™ed 9h pouze 6 brigádníků, včetně členů občanského sdružení. Jeden brigádník měl s sebou dva malé synky, kteř™í se snažili nám vřem také pomáhat. Když jsme se seřli v tak malém počtu, rozhodli jsme se nepouřtět do nějakých větřích staveb a akcí. Nakonec jsme ve dvou partách opravili zábradlí a palisádu nad ř imákovým mlýnem, vřechny brody př™es potok od Velkého rybníku až po Spálený mlýn. Dále pak schůdky a př™ístupovou cestičku k cedulím u Cimburku. Kolem poledne se začalo kazit počasí, takže jsme to vzdali. Bohužel se neudělal ani jeden z plánovaných př™ístř™eřků. Je stále vidět, že lidé nemají o ekologii a hlavně práci zadarmo zájem. Velkým zážitkem byl pro nás nález již opeř™eného mláděte datla černého u arboreta za Spáleným mlýnem. Alespoň o tenhle zážitek bychom se s vámi chtěli formou fotek podělit

Tímto bych vřem zúčastněným chtěl poděkovat

Jarní brigáda

Milí ochránci přírody,
s Jirkou jsme se dohodli na termínu předsezónní brigády, a to na 17.května 2008. Sraz bude v 8h před Vrbovým mlýnem. Pokud možno si vezměte nějaké nářadí (lopaty, rýč, sekeru atd.), jídlo a pití. Brigáda bude trvat asi do 15h, podle toho co všechno stihneme. Budeme moc rádi, když se sejde co nejvíce lidí a přiloží ruce k dílu, abychom zas trochu zkrášlili “naše” údolí. Pokud bychom se dohodli, mohla by být brigáda i následující den, v neděli.

Co budeme dělat? Rádi bychom před další turistickou sezónou opravili brody přes potok, vyčistili údolí od odpadků, opravili pěšinky a schody. Pokud se nás sejde dost, rádi bychom vybudovali dvě další krytá posezení – v zřícenině mlýnu Šimákov, u arboreta a případně i jinde.

Jinak jsme do fotogalerie přidali několik nových fotek rostlin, živočichů a scenérií z údolí

Přípravy na letošní sezónu

V sobotu 16. února jsme s Jirkou uskutečnili plánovanou brigádu. Chtěli jsme původně uspořádat nějakou větší akci, ale říkali jsme si, že na pokácení několika mladých akátů to nakonec nebude nutné. V blízkosti hráze jsme si na podzim vyhlédli asi 10 akátů v průměru do 20cm. Během hodiny bylo vše hotové. Kmínky jsou připravené na jarní úpravy v údolí – stavbu nových přístřešků, opravy schodů, palisád. Na tyto práce už bude zapotřebí většího množství lidí, takže termín brigády bude tentokrát opravdu včas zveřejněn a byli bychom rádi, kdybyste nám přišli pomoct. Chceme před začátkem turistické sezony „uklidit“ celé údolí a připravit ho pro letošní návštěvníky.

Lednová brigáda – příprava materiálu

Na podzim jsme se sešli a př™ipravili jsme si seznam věcí, které bychom rádi př™íští rok v údolí zrealizovali. Rádi bychom opravili stávající palisádové stavby, obnovili kamenné brody a vysekali některé kř™oviny v blízkosti cesty. Pokud se nám podař™í sehnat finance a materiál, rádi bychom konečně zrealizovali i cestu podél Vrchlice od Vrbového mlýnu k Denemarku. V rámci úprav bychom chtěli vybudovat i nová stylová posezení v ruině mlýna Šimákov, pod skálou u arboreta, u amfibolitového lomu. Budou podobná tomu, které vybudovali studenti během brigády Zelené město v roce 2006 u Cimburku. Jen s tím rozdílem, že nebudou tak velká. Měla by sloužit turistům na posezení a př™i dešti i jako úkryt. Pod př™ístř™eškem z akátových kůlů a prken budou umístěny lavičky z kmenů.
Ke stavbě př™ístř™ešků bude potř™eba několik akátových kmenů, které budeme na př™íhodným místech zakopávat a upevňovat do země. S Povodím Labe s.p. je dohodnuto, že si můžeme v průběhu vegetačního klidu nakácet potř™ebné kmeny na jejich pozemcích. Jednat se bude zejména o nakloněné a vyvrácené stromy v blízkosti cesty na hráz Velkého rybníku.
Př™edběžně tímto informujeme občany a všechny dobrovolníky, kteř™í by nám rádi pomohli s kácením, že během některého lednového víkendu budeme poř™ádat brigádu. Ještě není př™esné kdy. Vše upř™esníme koncem prosince. Budeme rádi, když se pár dobrovolníků najde a př™ijde nám pomoct. Motorovou pilu již máme, takže se bude jednat o nošení kmenů a stahování větví.

Další brigáda na Vrchlici

Vážení brigádníci, dobrovolníci a přátelé přírody,

občanské sdružení Denemark se rozhodlo během května uspořádat další dobrovolnou brigádu v údolí Vrchlice.

podbely

Brigáda proběhne 12.5.2007 od 8:30. Sraz bude na parkovišti u Vrbového mlýna.

Rádi bychom před turistickou sezónou opravili již vybudované pěšiny a cesty, včetně asi 6 brodů přes potok (nově vyrovnat kameny v potoce). Součástí brigády bude i vyčištění několika míst od odpadků a příprava míst na tabule naučné stezky. Většina nářadí bude k dispozici, ale pokud můžesasankyte vzít sekeru, pilu, lopatu nebo krumpáč, byli bychom rádi. Pokud by byl někdo z dobrovolníků ochoten vzít křovinořez (ne strunový, ale kotoučový!), byli bychom opravdu vděční. Benzín zaplatíme. Křovinořezem bychom rádi upravili břeh potoka od Vrbového mlýnu směrem k mlýnu Denemark z důvodu budování nové pěšiny.

Na konci brigády, pokud bude zájem, můžeme popovídat u ohně a vuřtů. Snad nám počasí tentokrát bude přát a sejdeme se v hojném počtu.