Reakce Města na naši petici

Včera jsem dostal odpověď, resp. reakci na mé vystoupení na Zastupitelstvu města dne 18.3.2008, které se týkalo vybudování hř™bitova pro zvíř™ata v lokalitě U Všech svatých.

Dopis si můžete př™ečíst v př™íloze. K dopisu bych chtěl podotknout v prvé ř™adě to, že tyto dopisy nepíše pan starosta €“ většinou vůbec neví detaily nebo veškeré informace.
Teď něco k jeho obsahu. V prvé části se ing. Tvrdík (který dopis napsal) a ing. Suchánek (který dopis opravil a př™epsal) odvolávají na Radu města ze dne 29.1.2008 a usnesení č. 93/08. Ano €“ Rada města vzala pouze na vědomí naší žádost. Ale právě proto jsem na Zastupitelstvu vystoupil. Aby se Rada zamyslela a př™ehodnotila své usnesení se všemi €œpro a proti€.
V další části se píše o jednání s Městskými lesy a rybníky, př™esněji s ing. Peroutkou €“ to jednání bylo př™ed 6 týdny a byl jsem u něj jako zástupce sdružení i jako referent městského úř™adu v jedné osobě. Popravdě reakce pana ing. Peroutky byla zajímavá €“ divil se vůbec o co jde a co po něm chceme. O tomto problému nevěděl zhola nic a jak si ho vážím, pochybuji o tom, že zaměstnanci Městských lesů a rybníků budou mít čas a chuť se tímto problémem vůbec zabývat. Takže slepá kolej €“ př™esně jak jsem se zmiňoval již v informačním dopise 19.3.2008.
Celý příspěvek

Zastupitelstvo a otázka psího hřbitova

Zastupitelstvo 18.3.2008

Milovníci zvíř™at, včera jsem v rubrice €žpř™ipomínky občanů€œ př™ečetl projev, který měl společně s Vašimi více než 650 hlasy v petici obhájit projekt hř™bitova pro domácí mazlíčky pod hř™bitovem Všech svatých. Psí hř™bitovPopravdě jsem měl takovou trému, že jsem se několikrát zabrebtal a hlas se mi tř™ásl jako prvňáčkovi na besídce. Byla to moje premiéra. Teď nevím, jestli zároveň i poslední vystoupení př™ed zastupiteli. Ale asi ne€¦..
Projev byl celkem dlouhý (viz př™íloha), protože jsem v něm chtěl ozř™ejmit a hlavně věcně zdůvodnit proč právě lokalita pod hř™bitovem. Tuto možnost mi totiž Rada města nedala.
Panem starostou mi bylo odpovězeno, že Rada města rozhodla právě tak, aby nenastaly žádné konflikty s nikým. Že hř™bitov rozhodně chtějí, ale jinde €“ že se na tom pracuje. Nakonec mi bylo ř™ečeno, že jsem si svůj projev př™ečetl a nehodlá se mnou již dále př™es mikrofon diskutovat. Proto jsem se rozhodl okomentovat odpovědi alespoň zde.
Celý příspěvek

Petice za psí hřbitov

Vážení občané,
obracím se na Vás o pomoc. Pomoc spočívá v tom, že vytisknete př™iložené soubory a pokusíte se na Vašem pracovišti, ve svém okolí, ve škole udělat podpisovou akci za dobrou věc (více v př™íloze). Jistě jste v minulých týdnech zaregistrovali ohledně budování hř™bitova pro domácí mazlíčky nějaké články v místním i celostátním tisku. Souhlas s budováním nebyl odsouhlasen na námi vybraném místě jen proto, že je toto místo údajně znesvěcením sousedního hř™bitova lidského. Nám se tento důvod zdá malicherný.
Myslíme si, že i zvíř™ata a jejich majitelé mají možnost svého mazlíčka po smrti pohř™bít na důstojném místě. Dnes jsou možnosti dvě €“ zakopat zvíř™e někde v př™írodě, což je protizákonné nebo zvíř™e nechat zlikvidovat v kafilerii. Což je pro někoho, kdo má zvíř™e jako člena rodiny, nepř™ijatelné. Málokdo z nás má možnost zvíř™e pohř™bít na zahradě. Pro ty ostatní chceme právě vybudovat tento hř™bitov jako možnost tř™etí, důstojnou.
A proč zrovna na tomto místě? Důvodů je mnoho. Ale ten nejprozaičtějří jsou, jak jinak v dnešní době, peníze. Pokud vybudujeme hř™bitov právě v sousedství hř™bitova lidského, náklady na jeho vybudování a provoz budou minimální.
Jsme nezisková organizace a nemůžeme, a ani nechceme, vydělávat na neštěstí lidí, kteř™í ztratí svého miláčka. Ale všechno se dnes musí platit €“ práce, svoz odpadků, sekání trávy atd. Tímto bychom chtěli snížit náklady na minimum, aby byl hř™bitov soběstačný a měla ho možnost užívat a navštěvovat co nejširší veř™ejnost. Včetně starých lidí, kteř™í jsou odkázání větřinou jen na MHD.

Tímto Vám děkujeme za spolupráci.

Veškeré dotazy posílejte na email: martin.kh@seznam.cz nebo na tel.: 777833423.
Vyplněné petiční archy zasílejte na adresu Martin Starý, Masarykova 581, Kutná Hora nebo noste osobně př™ímo organizátoru petice do Vlašského dvora, MěU, Havlíčkovo nám. 552, dveř™e č. 13 , technické oddělení – A TO DO 15.BŘEZNA 2008 !!!

Bc. Martin Starý
OS Denemark
http://denemark.jidol.cz

Zde si můžete stáhnout a vytisknout petiční arch.
Petiční arch (v PDF)
Podrobné informace o záměru vybudovat psí hř™bitov
Informace (v PDF)
Detailní projekt psího hř™bitova (v PDF)

Současně můžete vyjádř™it svou podporu a své názory v komentář™ích pod tímto článkem. Děkujeme.

Hřbitov pro domácí mazlíčky (to není horor od S.Kinga)

Po více jak 6 letech jsem se znovu pokusil otevř™ít vizi vybudování €žHř™bitova pro domácí mazlíčky€œ. Když jsem nastoupil jako čerstvý úř™edník na městský úř™ad, snažil jsem se vybudovat po vzoru pietního místa v Praze €“ Bohnicích tento hř™bitůvek i v nařem městě. Tehdy to bohužel vře nedopadlo kvůli tomu, že jsme nenařli vhodné pozemky. A pokud ano, nebyly ve vlastnictví města. Variant bylo tehdy více €“ bývalá skládka na Karlově, pozemky U Trojice a pozemky pod hř™bitovem Vřech svatých. Skládku jsme zavrhli kvůli nedostupnosti a ostatní pozemky byly tehdy ve vlastnictví ňímskokatolické církve. V letořním roce dořlo ke směně pozemků za budovu arciděkanství €“ tím se otevř™ela i možnost na pozemcích pod hř™bitovem vřech svatých vybudovat toto pietní místo. Pozemky jsou ve vlastnictví Města, pouze malý kousek je soukromý. S vlastníkem je již př™edběžně dohodnuto, že nám pozemek za nízkou cenu prodá nebo pronajme.

Celý příspěvek