Jak probíhaly brigády v údolí

Př™ed 14 dny proběhla v údolí další ze sobotních brigád. Bývalá kolegyně ing. Hájková doporučila naši brigádu mladým dobrovolníkům a ochráncům př™írody z Církve bratrské. Domluvili jsme se během týdne s jejich vedoucím a v sobotu pak dorazilo 8 lidí. Nebýt jich, zase by nedorazil nikdo. Domluvili jsme se, co je zhruba potř™eba udělat, rozdalo se nář™adí a pytle na odpadky. Já s Michalem Kavkou, který u Cimburku odbíhal k nataženým ornitologickým sítím, jsme uklízeli kolem sezení na Cimburku, opravovali schody a cestu. Mladí brigádníci během dopoledne sesbírali 8 pytlů odpadků, opravili mostek př™es náhon, schody na vyhlídku, schody k potoku i u lavičky a vybudovali malé zábradlíčko u jedné z cedulí. Rádi bychom jim touto cestou znovu poděkovali, protože nám během sobotní brigády moc pomohli. Celý příspěvek