Poděkování Městu Kutná Hora za příspěvek na odbahnění městského rybníčku

podekovani1V minulých týdnech jsme vás informovali o dokončení odbahnění rybníčku na dolním Žižkově, i o tom, že jsme společně s místními občany požádali o příspěvek na tuto akci. Výsledek jednání jsme se zatím dozvěděli z jiných zdrojů, oficiální vyjádření jsme ještě nedostali. I přesto bychom chtěli takto, i za občany dolního Žižkova, v předstihu za kladné vyřízení naší žádosti radním Města Kutné Hory velice poděkovat. Celý příspěvek

Vysvěcení kapličky sv. Lazara

Dnes proběhlo v odpoledních hodinách vysvěcení kapličky sv. Lazara, při kterém promluvil Dušan Lapáček za místní občany a pamětníky, pan doktor Dostál, zástupce řádu lazariánů a především pan arciděkan Uhlíř, který přečetl část evangelia věnovaného sv . Lazarovi a nakonec kapličku vysvětil. Na malou slavnost se sešlo skoro devadesát občanů, především starších karlováků, kteří si přišli připomenout bývalou kapličku sv. Lazara, která stála na druhé straně parkoviště. Celý příspěvek

Poslední brigádka na dolním Žižkově

Tímhle jsme prý porušili retenční schopnosti lokality….

Po dokončení bagrování rybníčku se ozvalo na městský úřad několik nespokojených občanů s tím, že jsme porušili stávající odvodňovací trubky, napájení rybníčku, zasypali žlabovky atd. Jediné, co jsme při bagrování udělali neplánovaně a čeho jsme si vědomi, je deponování bahna za tratí, do dolíku. To je tam ale jen do té doby,než z něj vyteče všechna voda, a pak ho musíme odvézt pryč. Před bagrováním totiž byla dohodnutá “lejta”, která na poslední chvíli nebyla k dispozici. Bylo tedy nutné vybagrovat bahno s množstvím vody. Celý příspěvek

Sobotní bahenní koupele na dolním Žižkově

Spouštět skruž do vody jsme museli na lanech

Spouštět skruž do vody jsme museli na lanech

V sobotu  ráno se sešlo u rybníčku “pod tratí” více než 10 brigádníků. Nejsilnější zastoupení zde měla rodina Novákových, tři lidé přišli od Roušalových a dva od Matoušových. Den předtím pěkně pršelo, takže jsme se celé dopoledne brodili v bahně. Ať už ve výkopu nebo na upraveném břehu. Srovnali jsme navezenou hlínu, zabudovali jednu ze žlabovek k výpusti z rybníčku a zvýšili jsme navezeným  materiálem ještě o něco víc nastoupanou hladinu. Na druhém břehu jsme vysekali a vyčistili náletové křoviny, ostružiny, chmel a zbylý orobinec. Tu a tam se válela ještě zapomenutá lahev nebo PETka. Chlapi více než dvě hodiny dumali o tom, kde by mohla být odbočka potrubí z polí a okukovali všechny kanálové poklopy a vpustě 🙂 Celý příspěvek

Bagrování začalo – sobotní brigáda na dolním Žižkově

Už se začalo

Ve středu 2. října začala firma Dřekoba bagrovat na dolním Žižkově malý rybníček. Kvůli přístupu k zabahněné vodní nádrži bylo potřeba vyřezat ještě nějaké keře na břehu, aby byl bagr schopen vůbec začít. Předtím jsme vyhrábli odtokovou stružku tak, aby se hladina snížila co nejvíc. Lžíce narazila v hloubce asi 2m na tvrdé dno, takže bude možné pak s bagrem “vkráčet” dovnitř a vše vybrat. Snad se to vše povede. Chtěli bychom v sobotu 12. října uspořádat brigádu především z okolních domů, abychom vybagrovanou nádrž a její okolí po práci těžké techniky dali trochu do pořádku, upravili odtok, vyčistili silnici atd. Takže v sobotu 12. října od 8 hodin u rybníčku na dolním Žižkově. Holínky, lopaty, krumpáče a kolečka s sebou :-) Děkujeme

Kaplička už se staví…

Jak jsme vás před 6 týdny informovali, že se bude kaplička stavět od začátku července, bohužel se to díky počasí a nemoci zedníků nepodařilo. Firma KH12 začala o necelý měsíc později. Museli jsme s památkáři doladit profilaci omítek sloupků i niky, nakreslit všechny detaily atd. Taky jsme museli najít křížek na stříšku kapličky. S tím nám pomohl správce hřbitova, pan Jablečník, který našel na zrušených hrobech několik vhodných křížků, které by přišly jinak do zavážky. Vybrali jsme ten proporčně nejvhodnější, který je jen potřeba očistit a navrtat. Celý příspěvek

Nové kameny kolem Kutné Hory

"pavoučí bagr" v akci

“pavoučí bagr” v akci

Když jsme v létě s panem Bartlem kontrolovali funkčnost kamenů v kromlechu nad Kutnou Horou, nadhodil jsem, zda bychom nemohli po vzoru stalých Keltů vztyčit někde v okolí Kutné Hory dalších pár kamenů. Pan Bartl tehdy řekl, že to promyslí. Na podzim, při vysvěcení kapličky, jsme si místa upřesnili a začali jsme vybírat nejvhodnější kameny. Ty jsme měli koncem roku už v lomu označené, čekalo se pouze na vhodnou dobu k vyzvednutí. Ta nastala první březnové úterý, kdy jsme přes všechny obtíže dorazili s Tatrou firmy Dřekoba a “pavoučím bagrem” do lomu. Celý příspěvek

Úpravy na Kaňku pokračují

lehký plot vymezuje vypásané plochy

V zimě jsme vás informovali o tom, že kolem Národní přírodní památky “Na vrších” probíhá čištění starého třešňového sadu. Během 3 měsíců se nám povedlo vyčistit ve spolupráci s firmou Eko-ano a firmou Dřekoba více než 1 ha pozemků. S pracovníky CHKO Blaník jsme konzultovali probíhající úpravy, množství a druhy kácených dřevin i následné vypásání. Celý příspěvek

Práce na obnově stepní lokality pokračují

Takto vypadá většina plochy bývalého sadu

Zhruba před 14 dny začali zaměstnanci společnosti pana Horvátha a Vepřka čistit a vyřezávat starý třešňový sad u “skautské klubovny” (dnes obytného domu) na jižním svahu Kaňku.

Této velice cenné lokalitě hrozil zánik díky sukcesnímu zarůstání dřevinami. Podařilo se nám získat veškerá povolení, lidi, a tak práce rychle postupují a dnes je vyčištěna plocha necelého 0,5 ha. Zbývá však minimálně dvacetinásobně větší plocha, která musí být ještě vyklučena. Celý příspěvek

Autovrak z údolí je už odklizen

Přípravy k samotnému vytažení vraku

Přípravy k samotnému vytažení vraku

Na jaře jsme vás informovali o odstaveném autě v křoví nad skalními stěnami mezi Denemarkem a Cimburkem. Tehdy jsme jednali s městem a závěr byl takový – 1) auto nemá identifikační čísla, tudíž je bez majitele a bezprizorní 2) auto není na městských pozemcích, tudíž město nemá obhajitelný důvod ho odklízet 3) když z něj neteče žádný tekutina a neznečisťuje přírodu, není nebezpečné jako odpad, tudíž není důvod to řešit ve státní správě 4) odklidit by ho tedy měl vlastník pozemku. Proto jsem se tehdy rozhodl, že odvoz zkusím zajistit sám. Již na jaře jsem se dohodl s Romanem Sádlem, majitelem firmy Dřekoba i známé restaurace Ruthardka. Bohužel kvůli počasí a pracovní vytíženosti nás obou jsme nemohli vrak odvézt hned. Před týdnem problém otevřel i jeden z návštěvníků údolí a vzbouřil celý úřad. Byli jsme kontaktováni i my, proto jsme celou smluvenou akci s Romanem dotáhli tuto středu do konce. Přes léto jsme se díky několika zrealizovaným akcím s Romanem skamarádili a on sllíbil celou vyprošťovací akci udělat jako sponzorský „dar” nám a vlastně pro přírodu v údolí. Celý příspěvek