Krátká zprávička

Minulý týden při brigádě Nikča říkala, že se máme jít podívat k rybníčku nad Sklenářův dolík. Že je tam plno odpadků (vypadá to na odpad vytahaný při orbě z pole) a plno větví. Důležité ale bylo, že je tam voda. Dnes jsem se tam byl podívat a je to paráda. Voda je tam až po horní okraj odtokové stružky, tzn. v nejhlubším místě je to možná 150 cm vody. Pokud zůstane voda alespoň na 50 cm po celý rok, bude to super a projekt měl smysl. Celý příspěvek

Labutí jezero :-)

Včera jsme zaslali vyjádření ke stížnosti, kterou na nás podali kvůli odbahnění rybníčku na dolním Žižkově někteří tamní občané. Naše obhajoba realizace celého projektu snad úředníkům vyhověla u všech námitek, nám zbývá jen v nejbližších termínu odvézt vysychající bahno. To jsem byl dnes kontrolovat a při cestě kolem rybníčku jsem si všiml nevšední podívané – na hladině plave krásná bílá labuť. Prý tam zůstala vysílená, když kolem letěla s dalšími labutěmi do teplých krajin. Buď si jen odpočine a vydá se zase na cestu nebo zde bude přezimovat. V tom případě bychom vás prosili o její přikrmování.

Brigáda s GE Money Bank na dolním Žižkově

Břeh kolem žlabu jsme zpevnili zatravňovačkama, Tom vysadil i lísku a vrbu

Až na počtvrté se zadařilo uspořádat brigádu s dobrovolníky z GE Money Bank, kteří přijeli z Prahy a dalších vzdálených končin ČR na “GE Volunteers Elfun”. Kvůli uzavírce u Kolína dorazili o něco později, ale časovou ztrátu dohnali usilovnou prací. Pomoct přišlo  ještě pár lidí z okolí, takže jsme během 3 hodin doupravili břeh, prokopali jsme odvodňovací rigol od lampy a především se dodělal přepad ze žlabovek a okolní břeh. Žlabovky a písek nám zdarma přivezly Technické služby kutná Hora. Také jsme přidělali tabulku, kde jsou uvedení všichni, kteří se na tomto tak mediálně propíraném projektu podíleli. Ještě zbývá během zimy odvézt zeminu za kolejemi a celý projekt a vše kolem se snad už uklidní a rybníček bude bez všech emocí sloužit nejen lidem, ale i přírodě. Celý příspěvek

Poslední brigádka na dolním Žižkově

Tímhle jsme prý porušili retenční schopnosti lokality….

Po dokončení bagrování rybníčku se ozvalo na městský úřad několik nespokojených občanů s tím, že jsme porušili stávající odvodňovací trubky, napájení rybníčku, zasypali žlabovky atd. Jediné, co jsme při bagrování udělali neplánovaně a čeho jsme si vědomi, je deponování bahna za tratí, do dolíku. To je tam ale jen do té doby,než z něj vyteče všechna voda, a pak ho musíme odvézt pryč. Před bagrováním totiž byla dohodnutá “lejta”, která na poslední chvíli nebyla k dispozici. Bylo tedy nutné vybagrovat bahno s množstvím vody. Celý příspěvek

Sobotní bahenní koupele na dolním Žižkově

Spouštět skruž do vody jsme museli na lanech

Spouštět skruž do vody jsme museli na lanech

V sobotu  ráno se sešlo u rybníčku “pod tratí” více než 10 brigádníků. Nejsilnější zastoupení zde měla rodina Novákových, tři lidé přišli od Roušalových a dva od Matoušových. Den předtím pěkně pršelo, takže jsme se celé dopoledne brodili v bahně. Ať už ve výkopu nebo na upraveném břehu. Srovnali jsme navezenou hlínu, zabudovali jednu ze žlabovek k výpusti z rybníčku a zvýšili jsme navezeným  materiálem ještě o něco víc nastoupanou hladinu. Na druhém břehu jsme vysekali a vyčistili náletové křoviny, ostružiny, chmel a zbylý orobinec. Tu a tam se válela ještě zapomenutá lahev nebo PETka. Chlapi více než dvě hodiny dumali o tom, kde by mohla být odbočka potrubí z polí a okukovali všechny kanálové poklopy a vpustě 🙂 Celý příspěvek