Úspěšná žádost o grant na obnovu rybníčků – “Nestlé pro vodu v krajině”

Letos na jaře jsme dostali od ČSOP typ na vypsanou výzvu v oblasti ochrany přírody Nestlé pro vodu v krajině”, kterou zastřešuje Nadace Partnerství společně s firmou Nestle. Bylo to jako požehnání. Měli jsme totiž již z minulosti rozpracovaný projekt na obnovu rybníčků na dolním Žižkově a nad Sklenářovým dolíkem, včetně vybudování malého mokřadu na podmáčené louce u ulice Prachňanská. Na sepsání a podání žádosti jsme měli dostatek času, a tak jsme postupně získali veškerá nutná povolení od vlastníků pozemků, odboru životního prostředí, Stavebního úřadu. Kvůli ochranným pásmům studní na Provaznici bylo nutné nechat vypracovat hydrogeologický průzkum. Nakonec jsme vše, společně s projektem a žádostí, poslali Nadaci Partnerství. Ta se ozvala minulý týden s informací, že jsme získali 51 000 Kč. V druhé polovině prázdnin bychom tedy chtěli vybagrovat zcela zanesený rybníček nad Sklenářovým dolíkem do hloubky cca 1,3m. Dále pak bude vybagrován rybníček Pod tratí. Zde však chceme spolupracovat s hasiči, aby nám v rámci cvičení pomohli snížit hladinu vody. Bývalý cihlářský rybníček má totiž silný pramen a je plný hnijící vody a orobince. poslední, nejmenší akcí, bude vybagrování cca 6m v průměru velké tůně na louce, kousek od bývalé Ledové kuchyně. Všechno bychom chtěli mít do konce prázdnin hotové. Pak už nám bude zbývat pouze upravit okolí obou rybnčků. Na to je domluvena brigáda s osadním výborem Žižkov a se žáky Gymnázia J. Ortena. Budeme vás průběžně informovat. Děkujeme Nadaci Partnerství i firmě Nestlé

nebuďte asociální, sdílejte ...Share on facebook
Facebook
0
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
0