Břehule dostanou finanční podporu

Tyto stěny by měly být zase kolmé, vhodné pro břehule

Před více než rokem jsme vás informovali o dvou projektech. Počátkem roku 2010 jsme začali pracovat na obou projektech a souběžně s tím jsme žádali na AOPK v Praze, z programu Péče o krajinu. Tehdy jsme se žádostmi na zvýšení biodiverzity v údolí  Vrchlice a obnovu břehulích teras v bývalé cihelně v Sedlci neuspěli. Zkusili jsme požádat u Nadace Partnerství a vyšlo to. Projekt na zvýšení biodiverzity jsme v minulém měsíci úspěšně ukončili. Na “břehule” jsme se pokusili získat finanční prostředky až letos na jaře u Nadace Via, fondu T-mobile pro zaměstnance. Tento týden jsme dostali informace, že naší žádosti bylo vyhověno a dostali jsme na obnovu hnízních stěn grant v plné výši. Celý příspěvek