Kolem kapličky Na Rovinách se už pracovalo

Těsně vedle 🙂

Na podzim jsme vás informovali o tom, že jsme získali od Nadace Via, z programu “Fondu kulturního dědictví 2011” sponzorský dar ve výši 30 tis. Kč. O Vánocích k této částce přibylo ještě 20 tis. Kč od sdružení KHnet. Prvním krokem k rekonstrukci kapličky sv. Petra a Pavla je vykácení stromů v nejbližším okolí stavby. Během tohoto víkendu k zemi padlo několik lip, suchý akát a habr (mimo akátu to byly stromy s průměrem kmene asi  30 cm). Kaplička tak bude alespoň částečně osluněna a nebude tak její zdivo vlhnout. Na jaře se přistoupí k terénním úpravám, obkopání základů a izolaci. Budeme vás postupně informovat o probíhajících úpravách.

Poděkování

Původní stav kapličky

Původní stav kapličky

Rádi bychom alespoň na našich webových stránkách tímto způsobem poděkovali jednomu pánovi, který nechce sice být jmenován, ale který si zaslouží i takto anonymně poděkovat. Dále bychom chtěli poděkovat i Městu Kutná Hora, jmenovitě panu Chlumskému. V těchto dnes se dokončují poslední úpravy kolem kapličky (Božích muk) u Wagenknechtova mlýn na Dolním Žižkově. Celý příspěvek