Patroni české země zpět v údolí

V nikách už "trůní" sošky světců

V nikách už "trůní" sošky světců. Jsou to umělohmotné repliky původních soch

Takhle vypadala kaplička v roce 2000, kdy jsem o údolí psal absolvenstskou práci

Takhle vypadala kaplička v roce 2000, kdy jsem o údolí psal absolvenstskou práci

Dnes jsem se byl projít do údolí a vyzkoušet nový foťák, který mi už 6 týdnů leží doma. Hned při příjezdu do údolí jsem musel zastavit. Na kapličce (někdy též Boží muka) u Wagenknechtova mlýnu už jsou instalovány sošky čtyř českých patronů – sv. Floriana, sv. Barbory, sv. Prokopa a sv. Jana Nepomuckého. Boží muka byla ještě před asi 6 lety zcela zarostlá v křoví a málokdo si jí všiml. Ještě za mého působení na Městském úřadu jsem se domlouval s panem Chlumským z odboru památek, jestli by nešlo sakrální stavbičku opravit. Pan Chlumský tyto stavby v krajině miluje a tak hned začal přemýšlet jak na to. Domluvili jsme se, že v rámci Zeleného města se s povolením majitele vyřeže kolem kapličky nálet a plocha se zpřístupní. Pak jsme licitovali nad jasanem, který za desítky let u kapličky vyrostl. Nakonec i ten zmizel. Kapličku nakonec opravil na vlastní náklady místní podnikatel, se kterým vše dohodl právě pan Chlumský. Město pak pozemek od p. Wagenknechta odkoupilo a dodělaly se konečné úpravy, mezi nimiž bylo i zemní nasvícení, které provedl pan Turek. Tímto bych chtěl všem výše zmíněným, včetně Mgr. Seiferta, velice poděkovat. Povedlo se vám to!! Celý příspěvek

Poděkování

Původní stav kapličky

Původní stav kapličky

Rádi bychom alespoň na našich webových stránkách tímto způsobem poděkovali jednomu pánovi, který nechce sice být jmenován, ale který si zaslouží i takto anonymně poděkovat. Dále bychom chtěli poděkovat i Městu Kutná Hora, jmenovitě panu Chlumskému. V těchto dnes se dokončují poslední úpravy kolem kapličky (Božích muk) u Wagenknechtova mlýn na Dolním Žižkově. Celý příspěvek