Poděkování

Původní stav kapličky

Původní stav kapličky

Rádi bychom alespoň na našich webových stránkách tímto způsobem poděkovali jednomu pánovi, který nechce sice být jmenován, ale který si zaslouží i takto anonymně poděkovat. Dále bychom chtěli poděkovat i Městu Kutná Hora, jmenovitě panu Chlumskému. V těchto dnes se dokončují poslední úpravy kolem kapličky (Božích muk) u Wagenknechtova mlýn na Dolním Žižkově. Celý příspěvek

Poděkování

O prázdninách jsme dostali od firmy MVE PLUS, s.r.o. darem na půjčení motorovou pilu. Dne 4. října odsouhlasila naší žádost dozorčí rada Městských lesů a rybníků Kutná Hora spol. s r.o. a naše občanské sdružení dostane formou výpůjčky do užívání i křovinořez. Takže v příštím roce by už neměly být cesty zarostlé kopřivami a když se stane, že někde přes cestu spadne strom, budeme schopní ho odstranit vlastními silami. Pokud byste narazili během procházky na vyvrácený nebo zlomený strom přes cestu (mimo cestu tohle nemá cenu řešit – to necháváme na přírodě), kontaktujte nás na mailové adrese. Tímto bychom tedy chtěli těmto dvěma firmám moc poděkovat a těšíme se i v příštích letech na spolupráci
O finanční příspěvky a sponzorské dary naše občanské sdružení bude koncem tohoto roku žádat více právnických subjektů, protože máme v plánu do budoucna rozšířit naši působnost i na další místa v okolí Kutné Hory.