Kolem kapličky Na Rovinách se už pracovalo

Těsně vedle 🙂

Na podzim jsme vás informovali o tom, že jsme získali od Nadace Via, z programu “Fondu kulturního dědictví 2011” sponzorský dar ve výši 30 tis. Kč. O Vánocích k této částce přibylo ještě 20 tis. Kč od sdružení KHnet. Prvním krokem k rekonstrukci kapličky sv. Petra a Pavla je vykácení stromů v nejbližším okolí stavby. Během tohoto víkendu k zemi padlo několik lip, suchý akát a habr (mimo akátu to byly stromy s průměrem kmene asi  30 cm). Kaplička tak bude alespoň částečně osluněna a nebude tak její zdivo vlhnout. Na jaře se přistoupí k terénním úpravám, obkopání základů a izolaci. Budeme vás postupně informovat o probíhajících úpravách.

Pomozte nám s obnovou kapličky sv. Petra a Pavla

Na podzim jsme vás informovali o tom, že jsme získali grant z Nadace Via z programu „Fondu kulturního dědictví  2011″. Mezitím nám nabídlo sponzorský dar i občanské sdružení KHnet. Na opravu kapličky, stojící v lese Na Rovinách, tak máme již 50 tis. Kč. Zbylé peníze uvolní z rozpočtu na rok 2012 Město Kutná Hora. Nás napadlo, že bychom mohli udělat něco navíc, co v projektu nebylo. Celý příspěvek