Tůně v údolí Vrchlice

budování hráze mezi stromy - budoucí tůně

budování hráze mezi stromy - budoucí tůně

V tomto týdnu měli studenti 3. ročníku gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře akci “Týden za školou”. Dohodli jsme se s jejich vyučujícím P. Němečkem, že by bylo zajímavé, kdyby se studenti podíleli na budování nové tůně v údolí Vrchlice. V pondělí studenti, pod vedením Petra, vybudovali kamennou hráz v potoku, základ hráze tůně a vyčistili od odpadků celé údolí. Celý příspěvek

Panamský průplav (aktualizováno 15. června)

Takhle vypadal val mezi potokem a náhonem př™ed 9h ranní

Takhle vypadal val mezi potokem a náhonem př™ed 9h ranní

Dnes byla dalří z brigád v údolí, avizovaná v tisku i na webu. Bohužel musím konstatovat, že o práci bez výdělku zájem není 🙁 Ale někdy kvalita př™edčí kvantitu – jediný, kdo př™iřel pomoct, byla “naře” př™íznivkyně z dolního ř½ižkova 🙂 Hned bych jí chtěl na začátku článku poděkovat za super práci, za kterou by se nemusel stydět žádný chlap. Dohodli jsme se, že uděláme spojení  mezi Vrchlicí  a náhonem, které bude př™ivádět vodu do nové tůně.  Větřina náhonu byla již vykopaná a zbývá už vybudovat tůni samotnou (to bude z větří části hotové do konce června) a propojení s potokem. Budování náhonu i tůně je součástí projektu podporovaného v programu Strom života SFř½P ďŒR a Mř½P.
Celý příspěvek

Sobotní brigáda

zadělávání stojen

zadělávání stojen

Výsledky sobotní brigády byly tentokrát velice dobré. Sešlo se skoro 10 lidí z GE money bank (zaměstnanci a jejich kamarádi), několik dobrovolníků z ř™ad veř™ejnosti, děti z př™írodovědného kroužku s rodiči i pár členů našeho sdružení. I když jsme začínali v občasném mrholení až př™ed 10 h, udělal se obrovský kus práce.  Pět kluků pracovalo na zabudování akátových stojen na př™ístř™ešek v ruině Šimákova. Na stojny bude př™i dalších brigádách upevněna kostra stř™echy s prkny. Celý příspěvek

Granty, sponzorské dary – získané i nezískané

V posledních dnech jsme dostali kladné vyjádř™ení z kancelář™e hejtmana Stř™edočeského kraje MUDr. D. Ratha, který nám př™islíbil v rámci “svého” grantu př™ispět na I. etapu naučné cykloturistické trasy kolem Kutné Hory 60 000 Kč. Př™ed 14 dny jsme dostali př™íspěvěk i od obce Miskovice, a to v hodnotě 30 000 Kč. Sponzorský dar v hodnotě 25 000 Kč nám dala i Vodohospodář™ská společnost Vrchlice – Maleč, zastoupená ing. Kvapilem. Nesmím zapomenout i na materiální dar v podobě 15 ks vzrostlých lip, které na podzim dostaneme od firmy Starkl z ďŒáslavi. Bohužel jsme nedostali grant od ďŒEZu a Nadace Partnerství, kde bylo celkově žádáno o 270 000 Kč. Celkově jsme tedy získali na I. etapu naučné stezky 519 000 + 15 ks stromů (žádáno bylo cca 560 tis. Kč). Tímto bychom chtěli vřem sponzorům, dárcům poděkovat. Celý příspěvek

Další dobrá zpráva

Trojlogo programu Nadace Partnerství - Pro př™írodu

Trojlogo programu Nadace Partnerství - Pro př™írodu

Př™ed pár dny jsem dostal mailem velice př™íjemnou zprávu – získali jsme grant z programu Pro př™írodu – program podporovaného v programu Strom života SFř½P ďŒR a Mř½P. Př™ed asi 3 měsíci jsem se dozvěděl od M. Vaňka z Kutnohorského deníku, že je vypsán grant Nadace partnerství – program Pro př™írodu. Bylo to vypsané grantové ř™ízení pro malé projekty v hodnotě do 100 tis. Kč. Rozhodli jsme se zkusit řtěstí se dvěma projekty. Prvním z nich byla žádost o 35 tis. Kč na druhý rok biologického průzkumu v údolí Vrchlice za účelem vyhláření Př™írodní rezervace. Chybí nám totiž zmapovat jeřtě několik skupin (tř™íd, ř™ádů) hmyzu a rostlin. Bohužel tento grant nebyl podpoř™en.
Druhý projekt se týkal budování tůní v údolí Vrchlice, vyvěřování hnízdních budek, čiřtění zbytků náhona u Cimburku a dobudování líhniřtě pro nosorožíky. Na tyto akce jsme získali př™es 60 tis. Kč. Můžeme teď tedy v průběhu léta a podzimu dodělat obě tůně v lomu i u Cimburku, opravit právě zničené líhniřtě a vyvěsit dalřích asi 15 budek. U pěřiny bychom chtěli vyčistit asi 20 m starého náhonu, který bude sloužit také obojživelníkům. Určitě př™ijdeme jeřtě na dalří drobnosti, jak zvýřit biodiverzitu v údolí. O průběhu prací a brigád vás budeme informovat.

Sobotní brigáda

Míša, Jirka, Lída a velký Jirka v budoucí tůni :-)

Míša, Jirka, Lída a velký Jirka v budoucí tůni 🙂

V sobotu ráno se nás sešlo jako vždy jen hrstka. Ze sdružení dorazil Jirka s manželkou i psem, z přírodovědného kroužku pak Matěj, Míša a Jirka s tátou. Z “cizích” nám přišla pomoct naše příznivkyně z dolního Žižkova 🙂 Dětem jsem rozdal pytle na odpadky a pokyny, kde a co sbírat. Tahle “praktická terapie šokem” určitě pomůže k tomu, aby pak takové malé dítě neodhazovalo papírky kolem sebe. Děti, pod vedením obou dospělých, nasbíraly dohromady asi 6 opravdu plných pytlů igelitů, PET lahví, obalů od oplatek a dalšího odpadu. Celý příspěvek